Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Om lungcancer

Att få diagnosen lungcancer är ett omtumlande besked. Då behövs stöd och information både till den drabbade och de anhöriga. Boken vänder sig till alla som är berörda av sjukdomen och varvar fakta med personliga berättelser. För den som vill ta reda på mer om sjukdomen finns kapitel om behandlingar och forskning. Här finns även tips om stödlinjer och patientforum på nätet.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev