Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Njursvikt – ett lurigt tillstånd

12-sidig informationsskrift från Njurförbundet. En av tio drabbas av njurpåverkan. Om njursvikt upptäcks i tid kan tillståndet vara behandlingsbart. Broschyren vänder sig till den som nyligen har fått en diagnos, och vill veta mer om njurarna, orsaker till njursvikt och olika behandlingsformer.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev