Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Menssmärtor – det kan vara endometrios

I den här broschyren får du en kortfattad information om endometrios, vilka undersökningar man gör och en beskrivning av de vanligaste behandlingsalternativen.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev