Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lungfibros

Lungfibros tillhör en grupp kroniska sjukdomar som kännetecknas av ärrbildning i och mellan de små lungblåsorna (alveolerna), vilket orsakar ihållande hosta och andfåddhet.

Önskar du beställa ett eller flera ex. av broschyren via post är du välkommen att maila till info@hjart-lungfonden.se.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev