Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hjärtrytmrubbningar

Hjärtrytmrubbningar, eller arytmier, är det samlade namnet för en mängd tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer en normal rytm. Förmaksflimmer är det som drabbar allra flest. Ca. 370 000 svenskar lider av förmaksflimmer och/eller fladder.

Önskar du beställa ett eller flera ex. av broschyren via post är du välkommen att maila till info@hjart-lungfonden.se.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev