Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Har du obehag i benen?

Lider du av obehag i benen eller i andra kroppsdelar när du sitter eller ligger? Får du ett oemotståndligt behov av rörelse? Är det värst kvälls- och nattetid – speciellt i liggande läge? Har du kanske svårt att sova? Du kan ha den vanligaste neurologiska sjukdomen Willis-Ekbom Disease, WED, även kallad Restless Legs Syndrom, RLS.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev