Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Det här är Autism- och Aspergerförbundet

Information om hur förbundet arbetar för att skapa bättre villkor för personer med autism. Samt information om vad du får som medlem i Autism- och Aspergerförbundet.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev