Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Depression och Dystymi, Bipolär sjukdom, Utmattningssyndrom

Riksförbundet Balans är en patient- och anhörigorganisation för personer med depression, dystymi, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom.

Balans arbetar för att sprida kunskap och förståelse för diagnoserna samt stötta sina medlemmar.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev