Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Att leva med cystnjurar

20-sidig informationsskrift från Njurförbundet. Att leva med cystnjurar kan ibland vara svårt, vare sig det är du själv eller en närstående som har sjukdomen. Men med rätt information och en positiv inställning behöver inte sjukdomen hindra dig från att leva ett lyckligt och rikt liv.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev