Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ångestsyndrom

Ångestförbundet ger stöd till människor med ångest och till närstående, samt verkar för deras intressen i samhället. ÅSS har lokala stödföreningar runt om i landet där man kan dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras. Mer information finns på förbundets hemsida: www.angest.se

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev