Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Andningsgymnastik

Det här är en broschyr om andningsvård vid Cystisk Fibros (CF). Det är inget program som passar alla, utan en presentation av de vanligaste behandlingsmetoderna. Broschyren bör läsas tillsammans med behandlande sjukgymnast. Kontakt med sjukgymnast insatt i CF-vård kan man få via Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF).

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev