Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
COVID-19 och cancer
Författare Docent , Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Granskare Docent, överläkare Daniel Molin, Onkologiska kliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala
Uppdaterad 2020-05-11
Specialitet Infektion, Onkologi
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

SARS-CoV-2 är ett nytt coronavirus som upptäcktes 2019 i Kina men nu finns i hela världen. Infektionen har fått namnet COVID-19. Smitta kan ske mellan människor vid nära kontakt, fr a genom dropp- och kontaktsmitta. Inkubationstiden är som regel 2-14 dagar (genomsnitt 5). COVID-19 är ett problem fr a för äldre (> 70 år) och personer med allvarliga bakomliggande sjukdom, rökning och övervikt liksom manligt kön. Vanligaste orsaken till att COVID-19 infektionen blir livshotande är en pneumonit med påföljande hypoxi som kan kräva respiratorvård. En fråga är om det är enbart viruset som ger pneumonit eller om det är en kombination av virus och hyperinflammation. Komplikationer i form av sekundära bakteriella lunginflammationer är vanliga. En annan komplikation som blivit framträdande är risken för trombos/ lungembolism.

Cancer är en av de allvarliga bakomliggande sjukdomarna som ökar risken för att COVID-19 blir ett livshotande problem. Det är dock stor skillnad i risk beroende på cancerdiagnos och vilken behandling som ges. Denna information vill belysa denna fråga.

Kunskapsläget för risker cancer/COVID-19 är ännu så länge begränsade. Mindre kohorter från Kina är analyserade (ref Zhang et al) där fr a lungcancer (ref Zhang et al) och leukemi (He et al) förefaller öka risk för komplikationer.

 

Risken att smittas av COVID-19 för patienter med cancer

Risken att smittas av COVID-19 är troligen inte större för patienter med cancer jämfört med normalbefolkningen oavsett när cancerbehandling givits alt pågår.


Ökad risk att bli svårt sjuk av COVID-19 för patienter med cancer

Patienter som har eller haft cancer är en heterogen grupp där cancern är en av ibland flera riskfaktorer för att bli svårt sjuk av COVID-19. Bedömning att få livshotande problem ökar är för närvarande:
 

 • Om cancer växer i lungorna. Lungorna kan vara påverkade av primärtumör (t ex lungcancer) eller lungmetastaser.
   
 • Om lungorna påverkas av onkologisk behandlingen. Strålbehandling (se nedan) eller läkemedelsutlöst pneumonit.
   
 • Om immunsystemet påverkas av cancer. Immunsystemet kan vara påverkat av cancersjukdom t ex myelom, lymfom och leukemier dels p g a brist på neutrofiler eller hypogammaglobulinemi.
   
 • Om immunsystemet påverkas av onkologiska behandlingen. Cytostatikabehandling och en del monoklonala antikroppar påverkar immunsystemet (se nedan).
   
 • Tidigare splenektomi kan också vara ett problem.
   
 • Om allmäntillståndet är försämrat av sjukdom eller behandling.
  Många patienter med fr a kroniska cancersjukdomar har nedsatta krafter av sjukdom och tidigare behandling och därmed sämre möjlighet att klara av en COVID-19 infektion.

Minskad risk att bli svårt sjuk av COVID-19 för patienter med cancer:

Män som får hormonbehandling (anti-testosteron) mot prostatacancer förefaller ha mindre komplikationer (Montopoli et al)


 

CYTOSTATIKA
 

Intensiv cytostatikabehandling som ges vid behandling av lymfom, bröstcancer och sarkom ger risk för grav neutropeni och därmed ökad risk för komplikationer av COVID-19. En enkel bedömning av om behandlingen är ”intensiv” är om G-CSF behövs. Mindre intensiv cytostatikabehandling (som inte kräver G-CSF) ger mindre riskökning. Några månader (2-3) efter cytostatikabehandling är riskökningen borta.


 

MONOKLONALA ANTIKROPPAR
 

Antikroppar mot CD20 (rituximab, obinutuzumab) ger brist på B-lymfocyter och därmed ökad risk för bakteriella infektioner och därmed komplikationer av COVID-19. Antikroppar mot CD20 ger också en viss nedsättning av T-lymfocyternas funktion vilket är en nackdel i försvaret mot COVID-19.


 

STRÅLBEHANDLING
 

De flesta strålbehandlingarna innebär inte någon ökad risk för komplikationer av COVID-19. Undantag är:
 

 • Strålbehandling av stora områden av lunga t ex Hodgkin strålade före 1995 med s k mantelbehandling
   
 • Pågående strålning mot lunga

Vid strålbehandling av bröstcancer (en av de vanligaste orsakerna till strålning) bedöms stråldosen vara så liten mot lungan att det inte innebär någon riskökning.


 

CTLA-4/PD-1/PDL-1 HÄMMARE
 

Hämmare av T-hjälparceller aktiverar immunsystemet. Ingen vet idag riskerna med denna grupp av läkemedel. Gissningen är behandlingen inte innebär någon stor riskökning för COVID-19 komplikationer.


 

ÖVRIGT
 

Vanliga onkologiska behandlingar – som troligen inte innebär ökad risk:
 

Hur stor är risken att få sämre behandling p g a COVID-19 pandemin?

Ännu så länge inga stora förändringar. Många kliniker har genomfört:
 

 • Uppföljande fysiska besök skiftas till telefonkontakt
 • Vissa behandlingar förenklas (tex tabletter istället för infusioner)
 • G-CSF ges mer frikostigt för att undvika neutropeni
 • Vissa palliativa behandlingar skjuts upp
 • Screening minskas, t ex mammografi

Referenser

Zhang L, Zhu F, Xie L, et al. Clinical characteristics of COVID-19-infected cancer patients: A retrospective case study in three hospitals within Wuhan, China. Annals of Oncology; Published online 23 March 2020. Länk

Burki et al. Cancer guidelines during the COVID-19 pandemic. Lancet Oncology 2 april 2020. Länk

He et al. COVID-19 in persons with haematological cancers. Leukemia April 24, 2020.a population-based study (n=4532). Annals Oncology prepub.6 May 2020. Länk

Montopoli M et al. Androgen deprivation therapies for prostate cancer and risk of infection by SARS-CoV-2:protection. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 9465

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: COVID-19 och cancer

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Avdelningschef till Öron-näs-halskliniken
Västerviks sjukhus


Distriktssköterska/ sjuksköterska
Vårdcentral Torshälla, Eskilstuna


Operationssjuksköterska
Anestesikliniken Nyköpings lasarett


Sjuksköterska Geriatriska vårdavdelningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Distriktssköterska/ sjuksköterska
Vårdcentralen Åsidan, Nyköping


Sjuksköterska
Dialysmottagningen, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen /intermediärvårds- avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Uppdrag inom bemanning
Hela Sverige


Specialistläkare inom akutsjukvård
Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska medicinska avdelningen Medicinkliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Barnsjuksköterska/ sjuksköterska
Barn- och ungdomsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska natt
Ortopedavdelningen Mälarsjukhuset


Sjuksköterska till stroke- och medicinavdelningen
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska dagtid med intresse personlighetsproblematik
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen, Nyköping


Sjuksköterska till resursenheten Vårdplatsenheten
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till akuten/MAVA
Kullbergska sjukhuset


Distriktssköterska/ sjuksköterska till Ankarsrums Hälsocentral
Region Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska som vill arbeta med ett helhetsperspektiv
Psykiatriska öppenvårds- mottagningen, Nyköping


Sjuksköterska till vårdavdelning Hjärt- och medicinavdelningen
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Ambulanssjuksköterska – Virserum/Hultsfred
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare till mottagningen för hud- och könssjukdomar
Mottagningen för hud Region Sörmland, Eskilstuna


Sjuksköterska till ortopediska avdelningen
Nyköpings lasarett


Onkologisjuksköterska, Strålbehandlingen Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska med intresse för ätstörningar BUP
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till akutmottagningen
Akutmottagningen Mälarsjukhuset


Anestesisjuksköterska
Oskarshamns sjukhus

annons