Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Arteriell insufficiens, kronisk - medicinsk behandling
Författare Professor, överläkare , Kärlsektionen/Skånes Universitetssjukhus Malmö
Granskare Med dr, Spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2020-01-18
Specialitet Kärl
Skriv ut


DEFINITIONER
 

 • Benartärsjukdom
  Definieras som index ankel-/armblodtryck (ABI) < 0,9 (normalt 0,9–1,1) orsakat av aterosklerotisk sjukdom.
   
 • Claudicatio intermittens
  Ansträngningsutlösta smärtor i nedre extremiteter eller höfter, vilka släpper i vila.
   
 • Kritisk ischemi
  Vilovärk, särskilt nattlig, som kvarstår trots vanlig analgetika och/eller ischemiskt sår på tå/häl i över 2 veckor. Ofta ankeltryck < 70 mmHg (ABI cirka 0,3).
PM: Perifer ocklusiv artärsjukdom - anamnes, status och utredning

PM: Arteriell insufficiens, kroniskVÅRDNIVÅER
 

 • Primärvård
  Primär bedömning, utredning och medicinsk behandling.
   
 • Kärlmottagning
  Fortsatt utredning och behandling vid perifer arteriell sjukdom med behov av invasiv åtgärd, invalidiserande claudicatio intermittens eller kritisk ischemi.UTREDNING
 

Vid hållpunkt för diabetes eller annan hjärt- och kärlsjukdom som t ex kranskärlssjukdom bör denna utredas och behandlas enligt nedanstående PM.
 

PM - angina pectoris

PM - hypertoni, primär

PM - diabetes mellitus typ 2 i primärvård, utredning och uppföljning


Anamnes
 

 • Smärta: När? Efter hur lång gångsträcka? I vila? Nattetid? Var? Fötter? Ben? Höfter? Ryggslut? Höger, vänster eller båda ben?
 • Andra symtom?
 • Andra sjukdomar (diabetes, hjärt- och kärlsjukdom)?
 • Läkemedel?


Status
 

 • Allmäntillstånd
 • Gångsträcka
 • Perifera pulsar inklusive ljumskar (a. iliaca-ocklusion ger smärta i ryggslut och/eller glutealt)
 • Ankel- och armblodtryck mäts och ankel-brachialindex (ABI) kalkyleras
 • Speciellt vid diabetes förekommer falskt förhöjda ankeltryck eller icke-kompressibla kärl. Tåblodtryck mäts då vid misstanke om ischemi.


Labb
 

 • Hb, LPK, TPK
 • Glukos
 • Kreatinin
 • Kolesterol, LDL, HDL, triglyceriderDIFFERENTIALDIAGNOSER
 BEHANDLING
 

Behandlingsmål
 

 • Öka gångsträckan
 • Minska smärtan
 • Läka sår och förhindra amputation
 • Sekundärprevention av aterosklerossjukdom


Allmänna råd
 

 • Livsstil: Samtal/hjälp att vid behov sluta röka och gå ner i vikt.
 • Fysisk aktivitet: Regelbunden gångträning, helst dagligen och till smärtgräns.


Läkemedelsbehandling
 

Optimera behandling för riskfaktorer för aterosklerotisk sjukdom (diabetes, hypertoni, hyperlipidemi) i syfte att uppnå etablerade målnivåer.

Patienter med symtomgivande perifer arteriell insufficiens bör behandlas med acetylsalicylsyra (ASA) 75 mg x 1, alternativt klopidogrel 75 mg x 1 vid allergi eller intolerans mot ASA. Kombinationen av ASA 75 mg x 1 och rivaroxaban (Xarelto) 2,5 mg x 2 bör övervägas hos patienter med komplicerad perifer arteriell insufficiens och låg blödningsrisk.

Alla patienter med perifer arteriell insufficiens bör behandlas med statin eller annan lipidsänkare. Behandlingsmål enligt europeiska riktlinjer är LDL < 1,4 mmol/l och enligt svenska riktlinjer < 1,8 mmol/l.

Blodtryck ska behandlas även vid perifer arteriell insufficiens, alla grupper av blodtryckssänkande farmaka kan användas. Behandlingsmål enligt europeiska riktlinjer 130/80 mmHg och enligt svenska riktlinjer < 140/90 mmHg.
 


Invasiv behandling vid kärlklinik

Endovaskulär PTA (ballongvidgning) med stentinläggning, öppen by-passoperation.

 

REMISSINDIKATIONER
 

 • Kritisk extremitetsischemi: omgående remiss enligt särskilt vårdförlopp.
   
 • Invalidiserande claudicatio intermittens: då 6–12 månader med livsstils- och läkemedelsbehandling ej givit tillräcklig effekt.Referenser

Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg 2018;55:457-64. Länk

Anand SS, Bosch J, Eikelboom JW, et al on behalf of the COMPASS Investigators. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable peripheral or carotid artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2018;391:219-29. Länk

Frank U, Nikol S, Belch J, et al. European Society of Vascular Medicine (ESVM) guideline on peripheral arterial disease. Vasa. 2019;48, Suppl 102, doi 10.1024/0301-1526/a000834.

Hess CN, Norgren L, Ansel GM, et al. A structured review of antithrombotic therapy in peripheral artery disease with a focus on revascularization: A TASC initiative. Circulation 2017;135:2534-55. Länk

Läkemedelsverket. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5). Länk

Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39:3021-104. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 9089

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Arteriell insufficiens, kronisk - medicinsk behandling

 
 
 
   annons
Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Värnamo sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Specialistläkare inom urologi till Bollnäs
Region Gävleborg


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Psykolog till Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Södra Hälsingland
Region Gävleborg


Allmänspecialist alt ST inom allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Specialistläkare till Klinik för nära vård
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Andningsresursteam


AT-läkare
NU-sjukvården


AT-läkare
Region Blekinge


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg

annons
annons
annons