Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Arteriell insufficiens, kronisk - medicinsk behandling
Författare Professor, överläkare , Kärlsektionen/Skånes Universitetssjukhus Malmö
Granskare Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2020-01-18
Specialitet Kärl
Skriv ut


DEFINITIONER
 

 • Benartärsjukdom
  Definieras som index ankel-/armblodtryck (ABI) < 0,9 (normalt 0,9–1,1) orsakat av aterosklerotisk sjukdom.
   
 • Claudicatio intermittens
  Ansträngningsutlösta smärtor i nedre extremiteter eller höfter, vilka släpper i vila.
   
 • Kritisk ischemi
  Vilovärk, särskilt nattlig, som kvarstår trots vanlig analgetika och/eller ischemiskt sår på tå/häl i över 2 veckor. Ofta ankeltryck < 70 mmHg (ABI cirka 0,3).
PM: Perifer ocklusiv artärsjukdom - anamnes, status och utredning

PM: Arteriell insufficiens, kroniskVÅRDNIVÅER
 

 • Primärvård
  Primär bedömning, utredning och medicinsk behandling.
   
 • Kärlmottagning
  Fortsatt utredning och behandling vid perifer arteriell sjukdom med behov av invasiv åtgärd, invalidiserande claudicatio intermittens eller kritisk ischemi.UTREDNING
 

Vid hållpunkt för diabetes eller annan hjärt- och kärlsjukdom som t ex kranskärlssjukdom bör denna utredas och behandlas enligt nedanstående PM.
 

PM - angina pectoris

PM - hypertoni, primär

PM - diabetes mellitus typ 2 i primärvård, utredning och uppföljning


Anamnes
 

 • Smärta: När? Efter hur lång gångsträcka? I vila? Nattetid? Var? Fötter? Ben? Höfter? Ryggslut? Höger, vänster eller båda ben?
 • Andra symtom?
 • Andra sjukdomar (diabetes, hjärt- och kärlsjukdom)?
 • Läkemedel?


Status
 

 • Allmäntillstånd
 • Gångsträcka
 • Perifera pulsar inklusive ljumskar (a. iliaca-ocklusion ger smärta i ryggslut och/eller glutealt)
 • Ankel- och armblodtryck mäts och ankel-brachialindex (ABI) kalkyleras
 • Speciellt vid diabetes förekommer falskt förhöjda ankeltryck eller icke-kompressibla kärl. Tåblodtryck mäts då vid misstanke om ischemi.


Labb
 

 • Hb, LPK, TPK
 • Glukos
 • Kreatinin
 • Kolesterol, LDL, HDL, triglyceriderDIFFERENTIALDIAGNOSER
 BEHANDLING
 

Behandlingsmål
 

 • Öka gångsträckan
 • Minska smärtan
 • Läka sår och förhindra amputation
 • Sekundärprevention av aterosklerossjukdom


Allmänna råd
 

 • Livsstil: Samtal/hjälp att vid behov sluta röka och gå ner i vikt.
 • Fysisk aktivitet: Regelbunden gångträning, helst dagligen och till smärtgräns.


Läkemedelsbehandling
 

Optimera behandling för riskfaktorer för aterosklerotisk sjukdom (diabetes, hypertoni, hyperlipidemi) i syfte att uppnå etablerade målnivåer.

Patienter med symtomgivande perifer arteriell insufficiens bör behandlas med acetylsalicylsyra (ASA) 75 mg x 1, alternativt klopidogrel 75 mg x 1 vid allergi eller intolerans mot ASA. Kombinationen av ASA 75 mg x 1 och rivaroxaban (Xarelto) 2,5 mg x 2 bör övervägas hos patienter med komplicerad perifer arteriell insufficiens och låg blödningsrisk.

Alla patienter med perifer arteriell insufficiens bör behandlas med statin eller annan lipidsänkare. Behandlingsmål enligt europeiska riktlinjer är LDL < 1,4 mmol/l och enligt svenska riktlinjer < 1,8 mmol/l.

Blodtryck ska behandlas även vid perifer arteriell insufficiens, alla grupper av blodtryckssänkande farmaka kan användas. Behandlingsmål enligt europeiska riktlinjer 130/80 mmHg och enligt svenska riktlinjer < 140/90 mmHg.
 


Invasiv behandling vid kärlklinik

Endovaskulär PTA (ballongvidgning) med stentinläggning, öppen by-passoperation.

 

REMISSINDIKATIONER
 

 • Kritisk extremitetsischemi: omgående remiss enligt särskilt vårdförlopp.
   
 • Invalidiserande claudicatio intermittens: då 6–12 månader med livsstils- och läkemedelsbehandling ej givit tillräcklig effekt.Referenser

Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg 2018;55:457-64. Länk

Anand SS, Bosch J, Eikelboom JW, et al on behalf of the COMPASS Investigators. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with stable peripheral or carotid artery disease: an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2018;391:219-29. Länk

Frank U, Nikol S, Belch J, et al. European Society of Vascular Medicine (ESVM) guideline on peripheral arterial disease. Vasa. 2019;48, Suppl 102, doi 10.1024/0301-1526/a000834.

Hess CN, Norgren L, Ansel GM, et al. A structured review of antithrombotic therapy in peripheral artery disease with a focus on revascularization: A TASC initiative. Circulation 2017;135:2534-55. Länk

Läkemedelsverket. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5). Länk

Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39:3021-104. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 9089

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Arteriell insufficiens, kronisk - medicinsk behandling

 
 
 
   annons
Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

annons
annons
annons
annons