Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Balanit/balanopostit - handläggning i primärvård
Författare Specialistläkare , Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
ST-läkare , Wästerläkarna VC/VGR
Granskare Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2019-09-23
Specialitet Urologi, Allmänmedicin
Skriv ut

BAKGRUND
 

Balanit är en inflammation/infektion på ollonet och vid balanopostit är även förhuden engagerad.

Det finns i alla åldrar men är vanligast hos yngre pojkar. Tillståndet är benignt och prognosen är god även om återfall är vanligt.

Trång förhud, (fimosis) kan göra det svårt att sköta sin underlivshygien, vilket kan leda till balanit. Att dra tillbaka förhuden under småbarnsåren rekommenderas dock ej.

Den vanligaste orsaken hos vuxna är irritationseksem på grund av överdrivet tvättande. När huden är skör och uttorkad, kan det också ske en överväxt av svamp och bakterier som finns i hudfloran.

Andra bakomliggande orsaker inkluderar fuktiga förhållanden i underlivet, mekanisk retning, störd mikroflora efter antibiotikabehandling, samt irriterande substanser (t ex kontaktallergier).

Patienter med diabetes, invers psoriasis, Lichen Sclerosus et Atrophicus (LSA) och fetma löper högre risk att drabbas. Balanit är mindre vanligt hos omskurna män.

Plasmacellsbalanit är en variant som drabbar framför allt äldre. Det kännetecknas av rodnade, välavgränsade, glansiga lesioner, och ger sällan några symtom.

Balanitis circinata, också kallad erosiv balanit, kan uppträda som ett delfenomen i Reiters sjukdom (reaktiv artrit efter en bakteriell infektion GI-kanalen, urogenitalorgan eller luftvägar). Då ses välavgränsade erytematösa maculae, ibland erosiva. Tillståndet förekommer tillsammans med hud- och ögonengagemang.


 

SYMTOM / KLINISKA FYND
 

 • Ömhet
 • Klåda
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Knottror, plitor, ulcerationer
 • Sekretion
 • Pus
 • Smärta/sveda vid miktion


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Lichen sclerosus et atrophicans (LSA) Många fall av fimosis (ej barn) beror på en bakomliggande LSA. Vid LSA ses ofta samtidig hudatrofi och vita hudområden.
   
 • Lichen ruber planus
   
 • Peniscancer eller förstadier. Misstänk vid svårläkta sår eller utväxter, eventuellt med samtidig svullnad av lymfkörtlar i ljumskar.
   
 • Könssjukdom. Flytning från uretra och/eller associerade symtom från ögon bör föranleda misstanke om STI, ex klamydia, gonorré eller mycoplasma genitalium. Blåsbildning förekommer ofta med svullnad av lymfkörtlar i ljumskar vid genital herpesinfektion (HSV-1 eller 2). I tidigt skede ses dock inga blåsor. Ulcerationer, samt rödbruna utslag på övriga kroppen, svullnad av inguinala lymfkörtlar och allmänsymtom med feber, ledvärk etc, kan vara tecken på syfilis.
   
 • Psoriasis
   
 • Kontaktallergier (ex konserveringsmedel i tvål, rengöringsprodukter)
   
 • Latexallergi (vid användning av exempelvis kondom)
   
 • Fixed drug eruption (läkemedelsbiverkan)


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Symtomdebut och utveckling
 • Frekvens av hygienskötsel? Kräm-/tvålanvändning?
 • Flytningar
 • Miktionsbesvär
 • Feber (som tecken på mer utbredd infektion)
 • Symtom från andra delar av kroppen?
 • Sexuell anamnes

Status

Oftast en klinisk diagnos.
 

 • Inspektion och undersökning av yttre genitalia: rodnad/irritation? I praktiken är det svårt att kliniskt avgöra om det finns svampinslag eller ej.
   
 • Svullnad ses både vid inflammation, infektion och irritationseksem.
   
 • Pus? Tyder på bakteriellt inslag.
   
 • Blåsbildning, ulcerationer?
   
 • Fimosis?
   
 • Sprickbildning ses vid bl a uttorkning/irritation.
   
 • Sammanväxningar kan förekomma vid fimosis och lichen sclerosus.
   
 • Undersökning av inguinala lymfkörtlar. Lymfadenit kan vara tecken på mer utbredd infektion eller differentialdiagnos.
   
 • Flytning från uretra kan finnas vid lokal inflammation och infektion.

Bild på Balanitits erosiva circinata

Bilder på Plasmacellsbalanit

 

Lab

Provtagning behövs sällan. Riktad utredning kan dock vara relevant vid specifik klinisk misstanke.
 

 • STI-prover vid misstanke om könssjukdom
 • P-glukos vid upprepad svampinfektion
 • Svamp-/eller bakterieodling tas i normalfallet ej


BEHANDLING
 

Allmänna råd om underlivshygien. Ljummet vatten, babyolja. Ej använda tvål vid dusch eller bad. Om möjligt lufta.

Antibiotika används i regel inte vid okomplicerad balanit.
 

 • Vid trång förhud: Spolning via injektionsspruta med ljummet kranvatten eller koksaltslösning vid trång förhud/inflammation. Denna procedur kan upplevas smärtsam hos barn, varför bedövningsgelé, t ex Xylocain-salva kan sprutas in under förhuden initialt. För barn kan sittbad i ljummet vatten också vara ett alternativ eller komplement. Förhuden ska ej dras tillbaka på små barn, då det kan leda till ärrbildning.

  För patientinformation om barn, hänvisa till 1177.se: Förhudsinfektion/Balanit hos barn
   
 • Vid irritationseksem:
  1. Kräm Cortimyk eller Daktacort (miconazol samt mild steroid grupp I). Receptfritt.
  2. Kräm Pevisone. (Antimykotikum med brett spektrum + medelstark steroid grupp II)


REMISS
 

Hudmottagning
 

 • Vid större ulcerationer
 • Vid misstanke om bakomliggande dermatos ex LSA, psoriasis samt vid plasmacellsbalanit
 • Vid behandlingssvikt, utan fimosis

Urolog/barnkirurg
 

 • Vid misstanke om peniscancer
 • Efter flera balaniter, sekundärt till fimosis, remiss till Barnkirurg/urolog.

Remissinnehåll
 

 • Tid för debut och utveckling över tid
 • Eventuell behandling och effekt
 • Sexuell anamnes, om aktuellt
 • Samsjuklighet av betydelse


UPPFÖLJNING
 

Vid utebliven förbättring och fortsatta besvär rekommenderas uppföljning. Obehandlat kan balanit leda till ärrbildning och fimosis.


 

ICD-10

Balanitis erosiva circinata N48.1B
Plasmacellsbalanit N48.1D

 

Referenser

Differential diagnosis and management of balanitis. Hautarzt. 2015 Jan;66(1):6-11. Länk

Balanitis and balanoposthitis: a review. Genitourin Med. 1996 Jun;72(3):155-9. Länk

Läkemedelsverket; Kapitel Pediatrik Vanliga problem under småbarnsåren, senast ändrad: 2015-08-27. Edenwall H, Delvert J, Ekman, E. Länk

STI och genitala infektioner hos män. Ojala, T.

National Health Service (NHS) Choices 2017. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 8803

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Balanit/balanopostit - handläggning i primärvård

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett

annons
annons