Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Tonsillkirurgi
Författare Med dr, överläkare , ÖNH-kliniken/Citysjukhuset/Stockholm
Granskare Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet
Uppdaterad 2019-10-06
Specialitet ÖNH
Skriv ut


BAKGRUND
 

Tonsilloperation är en mycket vanligt förkommande operation i Sverige. Ungefär 13500 operationer utförs årligen. Sömnrelaterade andningsstörningar hos barn och infektionsrelaterade besvär hos yngre vuxna är de två vanligaste indikationerna. Tonsilloperation är en effektiv behandling, men medför ofta postoperativ smärta och risk för komplikationer, där blödning är den mest allvarliga.

Förenklat kan sägas att de två olika tillstånden behandlas med två olika typer av kirurgi: vid sömnrelaterad andningsstörning hos barn tar man bort delar av halsmandlarna (tonsillotomi, TT) och vid infektionsrelaterade tillstånd opereras hela halsmandlarna bort (tonsillektomi, TE). I kontrollerade mindre studier och i stora kohort-studier har man tydligt kunnat visa att TT är lika effektivt som TE och har mindre risk för postoperativa komplikationer. Efter TT finns en risk för återväxt av tonsillen, vilket kan medföra att ytterligare en operation behövs. Denna risk är relaterad till åldern vid första operationen (yngre barn har högre risk för återväxt av tonsillerna).

Hos barn med obstruktiva besvär är det vanligt att man samtidigt opererar bort adenoiden (körteln bakom näsan) med en adenoidektomi eller ”abrasio”.

Tonsillektomi ingår i vissa fall i malignitetsutredningar.


 

INDIKATION FÖR OPERATION
 

Indikationer för tonsilloperation vid obstruktiva besvär hos barn och ungdom
 

Snarkningar kan ses som ett obligat symtom på partiell övre luftvägsobstruktion under sömn men utgör i sig själv inte indikation för kirurgisk åtgärd.

Indikation för tonsilloperation föreligger om samtliga baskriterier är uppfyllda. Om ett eller flera tilläggskriterier föreligger, minskar kravet på dokumentation av andningsuppehåll under sömn och/eller av störning av sömnen.


Baskriterier
 

 • Snarkning med samtidig munandning (se anmärkning nedan)
 • Tydliga andningsuppehåll och/eller orolig sömn med täta uppvaknanden
 • Tonsillförstoring


Tilläggskriterier

Påverkan på livskvalitet eller funktion i form av ett eller flera av följande symtom:
 

 • Stort sömnbehov
 • Dagtrötthet
 • Uppmärksamhets- eller koncentrationssvårigheter
 • Disciplinsvårigheter
 • Humörsvängningar
 • Hyperaktivitet
 • Nattlig enures
 • Svårigheter att svälja fast föda
 • Dregling
 • Andra oralmotoriska problem
 • Avvikande bettutveckling


Indikationer för tonsilloperation vid infektionsrelaterade tillstånd
 

Indikation för tonsilloperation föreligger om samtliga baskriterier är uppfyllda tillsammans med minst ett tilläggskriterium.


Baskriterier
 

 • Halsont som beror på tonsillit.
   
 • Symtomen vid halsont är så besvärande att de påverkar patientens förmåga till sina vanliga aktiviteter.
   
 • Den epidemiologiska situationen med eventuella smittkällor ska vara utredd och behandlingstrappans rekommendationer avseende antibiotika ska ha följts.


Tilläggskriterier
 

 • Minst 3–4 episoder med tonsillit.
   
 • Återkommande feber hos barn där annan infektionshärd än tonsiller inte kunnat påvisas (Periodiskt febersyndrom hos barn [PFAPA]).
   
 • Systemisk sjukdom som förvärrats av tonsillit.


Bild 1. Behandlingstrappa vid upprepade tonsilliter

tonsillektomi_bild.jpgIndikation för TE efter halsböld

HalsböldEnTvå
BarnIndikation
VuxenRelativ indikationIndikation
PREOPERATIV UTREDNING
 

Obstruktiva besvär (snarkning)

Vuxna patienter med snarkningsbesvär i kombination med tonsillhypertrofi ska genomgå en nattlig andningsregistrering (NAR) eller sömnregistrering (PSG) innan tonsilloperation. Detta för att skilja mellan snarkning och obstruktiv sömnapné (OSA). Föreligger OSA kan detta påverka val av behandling, det peroperativa omhändertagandet samt uppföljning efter operation.

För barn är utredningen en annan jämfört med vuxna. Såväl nattlig andningsregistrering som sömnregistrering anses i normalfallet inte vara obligat för att fastställa indikationer för tonsilloperation vid obstruktiva besvär. I stället görs en sammanvägning av anamnestiska uppgifter och statusfynd. Även barn med obstruktionssymtom utan mätbara apnéer har visat sig ha nytta av tonsilloperation.

En NAR eller PSG bör dock göras även på barn i de fall där ”status och anamnes inte stämmer”. Utredningarna bör också göras vid allvarliga komorbiditet och vid misstanke om uttalad pediatrisk OSA.

Endoskopisk undersökning bör göras för att avgränsa mellan tonsilloperation och adenoidektomi. Om tonsillerna är uppenbart stora vid det preoperativa besöket (och ändå ska opereras) kan epifarynx istället undersökas under tonsilloperationen.

 

Infektionsrelaterade tillstånd

Det är viktigt att anamnesen noggrant gås igenom avseende antalet halsinfektioner, antalet antibiotikakurer och hur stor påverkan halsbesvären har haft på patientens dagliga aktiviteter. Observera i behandlingstrappan att indikation för TE föreligger även efter upprepade virustonsilliter och inte bara streptokockinfektioner.


 

OPERATION
 

Tonsillkirurgi räknas till basal kirurgi och är bland de första operationer en blivande ÖNH-specialist får lära sig. Operationen utförs i Sverige alltid i narkos och tar cirka 30–60 minuter. Vid TE tas all tonsillvävnad bort. Vid TT reduceras tonsillens storlek och den inre delen av tonsillen lämnas. Både TE och TT utförs i princip på samtliga ÖNH-kliniker/enheter som utför operationer i narkos. Indikationer för kirurgi, operationsteknik och resultat redovisas i Nationella kvalitetsregistret för tonsilloperation.


 

POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER
 

 • Smärta
 • Illamående
 • Infektion
 • Blödning

Komplikationsfrekvensen skiljer sig mycket mellan olika kliniker och redovisas öppet i Nationella kvalitetsregistret för tonsilloperation. På nationell nivå ligger risken för postoperativ blödning på cirka 5 %. Risken för en postoperativ blödning är betydligt högre efter TE än efter TT.


 

RESULTAT
 

Enligt Tonsilloperationsregistret är 92–96 % av patienterna helt eller delvis symtombefriade 6 månader efter operationen.


 

VÅRDTID
 

I Sverige utförs mer än 70 % av operationerna i dagkirurgi (alternativt skrivs patienten hem dagen efter operationen).


 

SJUKSKRIVNING
 

 • Efter TT cirka 7 dagar (oftast vård av barn)
 • Efter TE 10–14 dagar
 • Se försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: LänkUPPFÖLJNING EFTER OPERATION
 

Inga rutinmässiga återbesök behövs.


 

ICD-10

Kronisk tonsillit J35.0
Hypertrofi av tonsiller J35.1
Hypertrofi av adenoider J35.2
Hypertrofi av tonsiller med hypertrofi av adenoider J35.3
Andra specificerade kroniska sjukdomar i tonsiller och adenoider J35.8
Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider, ospecificerad J35.9

 


Referenser

www.tonsilloperation.se/
ton.registercentrum.se/
Nationella Medicinska indikationer för tonsilloperation 2009

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 8765

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Tonsillkirurgi

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Vill du bli James sjuksköterskekollega inom Tema Neuro i Solna?
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till IBD Mag- och tarmmottagning/dagvård
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Barnmorska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten


Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska som är intresserad av högspecialiserad infektionsvård sökes till Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Barnsjuksköterskor till barnallergi och lungmedicin- mottagningen i Solna och i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterskor till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Specialistläkare till PAVA och palliativa resursteamet, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


Intensivvårdssjuksköterska till IVAK, Piteå sjukhus
Region Norrbotten


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska till BUP-linjen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Operativ chef läkare
Doktor24

annons
annons