Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
HIV - preexpositionsprofylax (PrEP)
Författare Professor , Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-07-27
Specialitet HIV, Hud/Venereologi, Infektion
Skriv ut


BAKGRUND
 

Förebyggande läkemedelsbehandling med det antiretrovirala kombinationsläkemedlet emtricitabin/tenofovir disoproxilfumarat (TDF) har visat sig reducera risken för HIV-överföring med ca 90 % bland män som har sex med män (MSM) och transpersoner med stort risktagande som innebär hög risk att smittas med HIV. Användandet av PrEP till speciellt riskutsatta individer rekommenderas tillsammans med andra smittförebyggande åtgärder av European AIDS Clinical Society (EACS), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och World Health Organisation (WHO).

I Sverige rekommenderas PrEP i första hand till MSM som i en samlad bedömning har ett sexuellt beteende som utgör en betydande risk för att smittas av HIV och där andra smittförebyggande åtgärder bedöms otillräckliga. PrEP kan även övervägas till andra personer där risk för smitta bedöms vara betydlig.
 

PM "HIV – symtomatologi och diagnostik"HANDLÄGGNING
 

PrEP bör endast förskrivas av eller i nära samarbete med läkare och mottagningar med erfarenhet av HIV-behandling.

Emtricitabin/tenofovir ges antingen dagligen 1 x 1 eller i vissa fall ”on-demand” vilket innebär att två tabletter tas 2–24 timmar innan risktagande och därefter 1 gång dagligen tills 48 timmar har passerat efter senaste risktillfället. Emtricitabin/tenofovir förskrivet till vuxna personer som PrEP ingår i högkostnadsskyddet.


Inför behandlingsstart
 

 • Information om att PrEP inte utgör ett 100 %-igt skydd mot HIV och rekommendation om kondomanvändning som skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner (STI)
   
 • Negativ nytagen HIV-serologi skall finnas innan PrEP inleds
   
 • Vaccination mot hepatit A och hepatit B erbjuds personer som saknar skydd
   
 • Njurfunktion kontrolleras med P-kreatinin
   
 • STI-provtagning (klamydia, gonorré, syfilis)UPPFÖLJNING
 

 • HIV-serologi och STI-provtagning (klamydia, gonorré, syfilis) kontrolleras var tredje månad
   
 • P-kreatinin, ALAT och hepatit C-serologi kontrolleras regelbundet (var 3–6 månad)
   
 • Indikation och följsamhet utvärderas och STI-rådgivning ges regelbundet
   
 • Vid behov erbjuds kuratorskontakt
   
 • PrEP förskrivs endast för tre månader åt gången och för receptförnyelse krävs provtagning enligt ovan


Referenser

McCormack S, Dunn DT, Desai M, Dolling DI, Gafos M, Gilson R, et al. Preexposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomized trial. Lancet 2016;387:53-60. Länk

Molina JM, Capitant C, Spire B, Pialoux G, Cotte L, Charreau I, et al. On-Demand Preexposure Prophylaxis in Men at High Risk for HIV-1 Infection. N Engl J Med 2015;373:2237-2246. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 8658

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: HIV - preexpositionsprofylax (PrEP)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar

annons
annons
annons
annons