Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
HIV - preexpositionsprofylax (PrEP)
Författare Professor , Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-07-27
Specialitet HIV, Hud/Venereologi, Infektion
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

Förebyggande läkemedelsbehandling med det antiretrovirala kombinationsläkemedlet emtricitabin/tenofovir disoproxilfumarat (TDF) har visat sig reducera risken för HIV-överföring med ca 90 % bland män som har sex med män (MSM) och transpersoner med stort risktagande som innebär hög risk att smittas med HIV. Användandet av PrEP till speciellt riskutsatta individer rekommenderas tillsammans med andra smittförebyggande åtgärder av European AIDS Clinical Society (EACS), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och World Health Organisation (WHO).

I Sverige rekommenderas PrEP i första hand till MSM som i en samlad bedömning har ett sexuellt beteende som utgör en betydande risk för att smittas av HIV och där andra smittförebyggande åtgärder bedöms otillräckliga. PrEP kan även övervägas till andra personer där risk för smitta bedöms vara betydlig.
 

PM "HIV – symtomatologi och diagnostik"HANDLÄGGNING
 

PrEP bör endast förskrivas av eller i nära samarbete med läkare och mottagningar med erfarenhet av HIV-behandling.

Emtricitabin/tenofovir ges antingen dagligen 1 x 1 eller i vissa fall ”on-demand” vilket innebär att två tabletter tas 2–24 timmar innan risktagande och därefter 1 gång dagligen tills 48 timmar har passerat efter senaste risktillfället. Emtricitabin/tenofovir förskrivet till vuxna personer som PrEP ingår i högkostnadsskyddet.


Inför behandlingsstart
 

 • Information om att PrEP inte utgör ett 100 %-igt skydd mot HIV och rekommendation om kondomanvändning som skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner (STI)
   
 • Negativ nytagen HIV-serologi skall finnas innan PrEP inleds
   
 • Vaccination mot hepatit A och hepatit B erbjuds personer som saknar skydd
   
 • Njurfunktion kontrolleras med P-kreatinin
   
 • STI-provtagning (klamydia, gonorré, syfilis)UPPFÖLJNING
 

 • HIV-serologi och STI-provtagning (klamydia, gonorré, syfilis) kontrolleras var tredje månad
   
 • P-kreatinin, ALAT och hepatit C-serologi kontrolleras regelbundet (var 3–6 månad)
   
 • Indikation och följsamhet utvärderas och STI-rådgivning ges regelbundet
   
 • Vid behov erbjuds kuratorskontakt
   
 • PrEP förskrivs endast för tre månader åt gången och för receptförnyelse krävs provtagning enligt ovan


Referenser

McCormack S, Dunn DT, Desai M, Dolling DI, Gafos M, Gilson R, et al. Preexposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomized trial. Lancet 2016;387:53-60. Länk

Molina JM, Capitant C, Spire B, Pialoux G, Cotte L, Charreau I, et al. On-Demand Preexposure Prophylaxis in Men at High Risk for HIV-1 Infection. N Engl J Med 2015;373:2237-2246. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 8658

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: HIV - preexpositionsprofylax (PrEP)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska som är intresserad av högspecialiserad infektionsvård sökes till Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska som vill kombinera akut infektionssjukvård och beroendevård?
Karolinska Universitetssjukhuset


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare med stort intresse för smärtlindring
Akademiska sjukhuset


Allmänspecialist, Piteå Hälsocentral
Region Norrbotten


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska
Hemodialysmottagning Huddinge


Pia och Josefine söker sjuksköterska
Transplantationskirurgisk vårdavdelning i Huddinge


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Specialistsköterska, vårdlärare eller fysioterapeut? Sök bland lediga tjänster.
Försvarsmakten


Specialistläkare till PAVA och palliativa resursteamet, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare rehabiliteringsmedicin eller närliggande specialitet
Akademiska sjukhuset


Söker läkare till flera orter i Sverige.
Achima Care


Distriktssköterska till primärvården
Vårdcentralen Strängnäs


Sektionschef Onkologi
Verksamhetsområde Blod - och tumörsjukdomar


Barnsjuksköterskor till barnallergi och lungmedicin- mottagningen i Solna och i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Operativ chef läkare
Doktor24


Sjuksköterska till BUP-linjen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Barnmorska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset

annons
annons