Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Aplastisk anemi
Författare Överläkare , Sektionen för hematologi och koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhus
Granskare Docent Herman Nilsson-Ehle, Sektionen för Hematologi och Koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Uppdaterad 2019-09-13
Specialitet Hematologi
Skriv ut
Patientbroschyr
Aplastisk anemi


BAKGRUND
 

Aplastisk anemi (AA) är en allvarlig blodsjukdom, som definieras som pancytopeni i blodet och cellfattig benmärg utan tecken till ökad fibros, eller malign cellinfiltration. Utan behandling har sjukdomen hög mortalitet. Idiopatisk aplastisk anemi är primärt en autoimmun sjukdom med oligoklonal expansion av cytotoxiska T-celler inriktade mot hematopoietiska stamceller. Dessa T-celler utsöndrar gamma-interferon, TNF-alfa och har Th1-karakteristika. Därutöver är antalet regulatoriska T-celler sänkt och antalet IL-17-producerande celler ökat hos patienter med svår aplastisk anemi. En del patienter med svår aplastisk anemi har korta telomerer, samt mutationer i TERT- eller TERC-generna som ingår i telomerasgenkomplexet och kan påvisas hos knappt 10 % av patienterna.

Incidiensen av aplastisk anemi i Europa och Nordamerika har uppskattats till två fall per miljon invånare och år och är 2–3 gånger högre i Asien. Incidensen i Sverige är 2,35 fall per miljon invånare och år. Åldersfördelningen är bifasisk med toppar mellan 15–20 år (2,87/million) och i åldrar över 60 år (4,36/million), enligt en nyligen genomförd populationsbaserad studie.


Etiologi

Aplastisk anemi kan delas in i tre undergrupper:
 

 • Kongenital aplastisk anemi (ca 15–20 %)
  • Fanconi anemi
  • Dyskeratosis congenita
  • Shwachman-Diamond syndrom
  • GATA2-mutation
  • Telomeras-mutationer
 • Idiopatisk aplastisk anemi (ca 70–80 % av fallen)
 • Sekundär aplastisk anemiSYMTOM
 

 • Upprepade infektioner (p g a lågt antal neutrofila), bakteriella eller svampinfektioner
   
 • Blödningar från slemhinnor/hud orsakad av låga trombocyter
   
 • Trötthet eller kardiovaskulära symtom till följd av anemi
   
 • Patienter med medfödda syndrom kan ha somatiska manifestationer (mikrocefali, förändringar i hud och naglar (dystrofi), utvecklingsabnormiteter)DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Andra tillstånd som kan uppvisa pancytopeni:
 

 • Makrocytär anemi (perniciös anemi eller malnutrition) kan orsaka djup pancytopeni och cellfattig benmärg
   
 • Benmärgsinfiltration med malignitet (myelodysplastiskt syndrom (MDS), akut leukemi, lymfom, myelom, carcinomatos), fibros (myeloproliferativa sjukdomar) eller infektion (tuberkulos, svampinfektion)
   
 • Reversibel benmärgssvikt – efter kemoterapi eller strålbehandling, vid svår sepsis eller akut virusinfektion
   
 • Hypersplenism – cytopenier som orsakas av splenomegali till följd av levercirros eller trombos i v. porta
   
 • Hypoplastisk MDS
   
 • Pure red cell aplasia” eller “pure white cell aplasia
   
 • Storcellig granulerad lymfatisk leukemi (LGL)

Alla patienter med pancytopeni som inte orsakas av brist på vitamin B12 eller folsyra skall remitteras till hematologispecialist.


 

UTREDNING
 

Anamnes

Anamnesen kan hjälpa till att hitta orsaken till sjukdomen; läkemedel, kontakt med kemikalier, yrkesanamnes. Frågor om låga blodvärden hos familjemedlemmar kan hjälpa vid medfödda syndrom. Patienter med telomeras-mutationer kan ha familjeanamnes till oklar lever- och lungpatologi (fibros).


Status

Patienter med aplastisk anemi har normalt sett inga förstorade lymfkörtlar eller mjälte/lever. Vid sådana fynd är andra diagnoser mer sannolika.


Labb
 

 • Hb
 • MCV
 • LPK
 • diff
 • TPK
 • Retikulocyter
 • B12 och folat
 • Fe och TIBC (transferrin)
 • Järnmättnad
 • Ferritin
 • Löslig transferrinreceptor
 • Leverstatus
 • Benmärgsbiopsi från två lokaler, behöver ofta upprepas
 • Aspiration av benmärg för bedömning av mognadsstörningar ger ofta dåligt utbyte (dry tap), gör imprint från biopsin
 • Cytogenetik för differentialdiagnostisk gentemot hypoplastisk MDS
 • Andra genetiska analyser vid misstänkta medfödda syndrom
 • Virusserologier (HIV, hepatit B och C, CMV, EBV, ev parvovirus B19)


Diagnoskriterier
 

 • Lågt cellhalt (< 25 % hematopoetiska celler) utan fibros eller annan cellinfiltration i benmärgen

  samt ≥ 2 av följande:
   
 • Hb < 100 g/l
 • TPK < 50 x 109/l
 • Neutrofila leukocyter (ANC) < 1,5 x 109/lBEHANDLING
 

Aplastisk anemi behandlas på hematologiska avdelningar. Åtgärder som kan vara aktuella akut även på andra avdelningar är behandling av neutropen sepsis med bredspektrumantibiotika (meropenem 500 mg x 4, eller piperacillin/tazobaktam 4 g x 4), och transfusioner med erytrocyt- och/eller trombocytkoncentrat.

Eftersom idiopatisk aplastisk anemi räknas vara en autoimmun sjukdom behandlas den vanligen med immunhämmande läkemedel (antithymocytglobulin (ATG) i kombination med kalcineurininhibitorer (ciklosporin)). Behandlingssvar beror på sjukdomens svårighetsgrad, vilken typ av ATG-preparat som används och patientens ålder där yngre patienter samt patienter med NSAA tenderar att svara bättre.

Allogen stamcellstransplantation som förstalinjesbehandling är ett alternativ för yngre patienter (< 50 år) med primär aplastisk anemi eller medfött syndrom. Äldre patienter kan i utvalda fall bli aktuella vid behandlingssvikt på immunhämmande läkemedel


 

UPPFÖLJNING
 

Patienter följs livslångt på hematologisk enhet.


 

PROGNOS
 

Fem-årsöverlevnaden hos alla svenska patienter med aplastisk anemi som diagnostiserades mellan 2000–2011 var 60,7 % men mycket varierande beroende på ålder. Den var över 90 % hos patienter yngre än 30 år, men knappt 30 % hos patienter över 70 år.

Risken för återfall efter svar på immunhämmande behandling är ca 10 %, lika stor är risken till s k klonal evolution (utveckling av cytogenetiska förändringar, MDS eller AML, eller PNH).

Överlevnaden efter allogen stamcellstransplantation korrelerar till patientens ålder. I ett svenskt material hade patienter 40 år eller yngre vid transplantation en fem-årsöverlevnad på över 90%, jämfört med ca 70 % hos de som var äldre.


 

ICD-10

Idiopatisk aplastisk anemi D61.3
Aplastisk anemi, ospecificerad D61.9

 


Referenser

Utredning och behandling av aplastisk anemi hos vuxna, Swedish Group for Blood and Marrow Transplantation (SBMTG), Nationell vårdprogram

Vaht K, Goransson M, Carlson K, Isaksson C, Lenhoff S, Sandstedt A et al. Incidence and outcome of acquired aplastic anemia: real-world data from patients diagnosed in Sweden from 2000-2011. Haematologica 2017; 102(10): 1683-1690. Länk

Vaht K, Goransson M, Carlson K, Isaksson C, Lenhoff S, Sandstedt A et al. Low response rate to ATG-based immunosuppressive therapy in very severe aplastic anaemia - A Swedish nationwide cohort study. European journal of haematology 2018; 100(6): 613-620. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 8657

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Aplastisk anemi

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

annons
annons
annons