Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Kontakteksem
Författare Professor emeritus , Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2020-02-27
Specialitet Hud/Venereologi, Allergologi
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Definition

Eksem är en ytlig inflammation i hud. Kontakteksem delas in i allergiska och icke-allergiska.

Ett allergiskt kontakteksem uppkommer när ett allergiframkallande ämne, t ex nickel eller parfym, efter sensibilisering på nytt träffar huden.

Ett icke-allergiskt (traumiterativt) kontakteksem debuterar när hudbarriären och underliggande keratinocyter skadas av uttorkande och traumatiserande ämnen i vår omgivning.

 

Orsaker

Allergiska kontakteksem

Allergiska kontakteksem är immunologiskt Typ IV-reaktioner. Sammanfattningsvis innebär detta:

  • Antigen som träffar huden tas upp av Langerhans cell.

  • Lymfocyter, T-celler, vandrar från blodbanan till Langerhans cell, som presenterar antigenet för T-cellens receptor som fångar in detta.

  • Tillsammans vandrar Langerhans cell och lymfocyt till en regional lymfkörtel.

  • Under 14 dagar sensibiliseras lymfocyten för att i framtiden stöta bort den allergiframkallande substansen, om den på nytt skulle träffa huden. Detta sker genom att T-cellen vid förnyad exposition för kontaktallergenet redan inom två dygn frisätter cytokiner i epidermis med eksem som följd.

Nickel, perubalsam (i parfymer) och gummikemikalier är de vanligaste kontaktallergenen i Sverige idag.

Samtliga kontaktallergier kvarstår livslångt.


Icke-allergiska kontakteksem

Icke-allergiska kontakteksem uppkommer i hud efter upprepad traumatisering. Uttorkande ämnen orsakar narighet och sprickbildning i barriären. När keratinocyter i epidermis djupare lager skadas frisätter dessa inflammationsframkallande cytokiner och eksem uppkommer utan immunologisk sensibilisering.


 

SYMTOM OCH KLINIK
 

Symtom

Klåda är det dominerande symtomet.

Kontakteksem drabbar fr a händerna och nickel är det i Sverige vanligaste kontaktallergenet. Huden under jeansknapp och örsnibbarna är andra vanliga lokaler för nickeleksem.

 

Kliniska fynd

Eksem är som ovan nämnts en epidermal, ytlig process, som i kliniken i akut skede karaktäriseras av epidermala primärefflorescenser, papler och vesikler. Dessa ses tydligt på händerna där huden är stram, medan man på områden med lucker hud, såsom kring ögonen, endast ser ett erytem.

Efter några veckor blir eksemet lichenifierat och fjällande. Rivmärken (exkoriationer) infekteras och eksemområdet blir vätskande med gul krusta (S. aureus infektion).
Se länk längst ner på sidan för bilder på kontakteksem.

 

Histopatologi

Eksemhistologin karaktäriseras av spongios, ett intercellulärt ödem i epidermis.

I dermis ses inflammatoriskt infiltrat.

När eksemet åldras uppkommer histologiskt en breddökning av epidermis, akantos. Samma histologiska förändringar ses oberoende av eksemtyp.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Följande differentialdiagnoser kan övervägas vid kontakteksem på händer:

  • Skabb, gångar med djur i slutet av gången, mellan fingrar och på insidan av handleder.

  • Nummulärt eksem, vesiculos handflata.

  • ID-reaktion, innebär spridning från fotmykos. Yttrar sig som vesiculos i handflator. Glöm ej att undersöka förekomst av eventuell fotmykos i de två laterala tåinterstitierna.

  • Trichophyton rubrum, rodnad handflata med puderfin fjällning i handflatans hudveck.

  • Pustulosis palmo-plantaris (PPP). Kan erbjuda differentialdiagnostiska svårigheter gentemot sekundärinfekterat kontakteksem på händer. Pustler i olika utvecklingsstadier med olika färgskiftning, vitgul– ockra- brun, talar för pustulos. Dessa pustler är sterila.

  • Pomfolyx, är ett endogent eksem utan känd orsak. Patienten uppvisar små, kliande blåsor på en rodnad handflata.


UTREDNING
 

Epikutantest

En standardserie innehållande omkring 25 kontaktallergener anbringas på ryggen. Testen ligger kvar under två dygn och tas därefter bort av patienten själv. Efter ytterligare ett dygn (72 timmar från start) avläses testen varvid ett eksem i miniatyr på platsen för testsubstansen avslöjar kontaktallergi. En sista avläsning sker efter ytterligare en vecka. Äldre kan ha fördröjda testreaktioner.

Testsubstanserna finns på Hudklinikerna. Mekostest är en färdigförpackad epikutantest som marknadsförs av Vitaflo Scandinavia AB, Mölndal. Testen kan fås på recept från apoteket. Licens behövs ej.

Remiss till hudläkare eller till läkare som har erfarenhet av epikutantest. Handeksem vars orsak är okänd och ej läker på 4-6 veckors behandling, har tendens att recidivera och kan kräva upprepade sjukskrivningsperioder.


 

BEHANDLING
 

Grupp III-steroid (Elocon, Betnovat) en gång per dag utvärtes under en till två veckor. Glesa därefter ut behandlingen varje vecka till grupp III-steroid varannan dag, två dagar per vecka och därefter vid behov.

I ansikte och i hudveck används grupp II-steroid (Emovat).

Till barn grupp I-steroid (Hydrocortison CCS, HydermACO eller Mildison lipid) eller i undantagsfall grupp II.

Under hela behandlingsperioden och flera månader efter det att eksemet till synes läkt rekommenderas fuktighetsbevarande kräm (Propyless, Canoderm, Fenuril, Locobase Repair, Decubal Lipid Cream) utvärtes för att undvika eksemrecidiv.

S. aureus infektion behandlas med tablett Heracillin 1 g x 3 i 10 dagar.


 

BILDARKIV
 

Länk till www.dermis.net - Allergiskt kontakteksem

Länk till www.dermis.net - Icke-allergiskt kontakteksemICD-10

Allergisk kontaktdermatit, ospecificerad orsak L23.9
Irritativ kontaktdermatit, ospecificerad orsak L24.9

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

L23 Allergisk kontaktdermatit


Referenser

L. Kanerva, P. Elsner, J.E Wahlberg, H.I. Maibach, Handbook of Occupational Dermatology Springer – Verlag Berlin Heidelberg 2000.


 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 861

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Kontakteksem

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons
annons
annons