Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Bilirubin
Författare ST-läkare , Klinisk Kemi, Diagnostikcentrum/Universitetssjukhuset i Linköping
Granskare Svensk förening för Klinisk Kemi (SFKK) , /http://www.kliniskkemi.org/
Uppdaterad 2019-07-02
Specialitet Övrigt, Hepatologi, Hematologi
Skriv ut


BAKGRUND
 

Bilirubin bildas genom att fagocyterande celler inom det retikuloendoteliala systemet bryter ned hemdelen i hemoglobin. Detta bilirubin är olösligt i vatten och transporteras därför bundet till albumin. Fria fettsyror och vissa läkemedel kan konkurrera med bilirubin om bindningsställena på albumin. I levern konjugeras bilirubinet med glukuronsyra, varefter det utsöndras till gallan via en energiberoende membrantransport. En del bilirubin läcker tillbaka till blodbanan och konjugerat bilirubin kan då utsöndras via urinen. Normalt utgör konjugerat bilirubin mindre än 20 % av totalbilirubin i plasma hos vuxna. En liten del av det konjugerade bilirubinet binds kovalent till albumin (s k delta-bilirubin) och har då samma halveringstid som albumin (ca 20 dygn, jämfört med ca 4 dygn för konjugerat bilirubin). Detta kan ge en långsam normalisering av bilirubinkoncentrationen, trots framgångsrik behandling. Delta-bilirubin kan utgöra upp till 90 % av totalbilirubin hos patienter med långvarig gallstas.

Den individuella variationen i leverns förmåga att ta upp och konjugera bilirubin är stor. Män har i medeltal 10 % högre värden än kvinnor. Det finns även en intraindividuell biologisk variation. Bilirubin visar tydlig dygnsvariation med nedgång på eftermiddagen. Vid tolkning av hyperbilirubinemi har dock dygnsvariationen i regel liten betydelse.

Leverns reservkapacitet för konjugering av bilirubin är stor hos vuxna och det krävs därför ofta en kraftig reducering av levercellmassan för att denna ska underskridas.

 

Bilirubin hos det nyfödda barnet

Hos nyfödda stiger det okonjugerade bilirubinet under de första levnadsdagarna därför att levern inte förmår ta upp och konjugera allt det bilirubin som bildas vid den nyföddes ökade blodkroppsdestruktion. Denna ökning av bilirubin kallas för fysiologisk ikterus, vilket oftast når en kulmen inom 3–5 dagar och kvarstår mindre än två veckor efter födseln. Eftersom blodhjärnbarriären hos nyfödda och framför allt prematurer inte är färdigutvecklad kan bilirubinnivåerna bli höga intracerebralt. Hos prematura, vid lågt plasma-albumin, acidos eller vid förekomst av ämnen som konkurrerar med bilirubin om bindningsställena på albumin (t ex antibiotika) föreligger viss risk för neurologiska skador redan vid en bilirubinkoncentration på 200 µmol/L. Däremot är ett okonjugerat plasma-bilirubin på < 350 μmol/l hos ett friskt, fullgånget barn inte förenat med risk för hjärnskada. Fototerapi används i behandlingen för att omvandla okonjugerat bilirubin (men inte konjugerat bilirubin) till lumirubin vilken är en isomer av bilirubin som sedan utsöndras via galla eller urin.

 

Pris för prov

5–17 kr

 


INDIKATIONER FÖR PROVTAGNING
 

 • Misstanke om lever- och/eller gallvägssjukdom
 • Utredning och uppföljning av hemolytiska tillstånd
 • Gradering och behandlingskontroll vid ikteriska tillstånd
 • Utredning av neonatal ikterus (ofta ett rutinprov på nyfödda)
 • Misstanke om pankreassjukdomar (pankreatit och pankreascancer)


TOLKNING
 

Den gulaktiga färgen vid ikterus är orsakad av en ansamling av okonjugerat bilirubin i huden, konjunktiva och andra slemhinnor. Ikterus ses först när bilirubin överstiger ca 50 μmol/L. Ökad utsöndring av konjugerat bilirubin färgar urinen brun.


Okonjugerad hyperbilirubinemi

> 80 % av totalt bilirubin är okonjugerat.

En förhöjd halt av totalt bilirubin med lägre grad av konjugerat bilirubin ses vid ökat sönderfall av erytrocyter (hemolytiska tillstånd). En mild ikterus (P-Bilirubin < 100 µmol/l) samt okonjugerad hyperbilirubinemi talar för hemolys eller ärftlig konjugeringsdefekt som vid Gilberts syndrom eller mer ovanliga former av ärftliga konjugeringsdefekter.

Vid hemolys behöver hemomsättningen ofta tredubblas för att bilirubinnivån i plasma skall passera övre referensgränsen.


Konjugerad hyperbilirubinemi

Förhöjt totalt bilirubin med > 20–30 % konjugerat bilirubin eller enbart förhöjt konjugerat bilirubin.

En uttalad ikterus indikerar levercellskada och/eller intra- eller extrahepatisk gallstas. Dessa sjukdomstillstånd leder till ett ökat läckage av bilirubin från levern tillbaka till blodbanan. Bilirubinnivån kan stiga snabbt och i båda fallen kan graden av konjugering variera inom ett stort intervall. Konjugerat bilirubin kan vara förhöjt även om totalbilirubin är normalt. Detta förekommer vid lätt levercellskada och lätt gallstas och kan ses exempelvis i efterförloppet av hepatit.

Konjugerad hyperbilirubinemi kan även delas in i:
 

 • Hepatisk
  T ex vid virus-, eller alkoholorsakad hepatit, toxisk leverskada, sepsis, primär biliär cirros, Wilsons sjukdom eller intrahepatisk tumör. Ovanliga orsaker till isolerad förhöjning av konjugerat bilirubin är Dubin-Johnsons och Rotors syndrom.
   
 • Posthepatisk
  T ex vid koledokussten, gallgångsatresi, gallgångsstriktur eller malignitet i pankreas eller gallgångarna.


Ikterus hos nyfödda

Okonjugerad hyperbilirubinemi är oftast orsakad av fysiologisk ikterus. Högre nivåer kan tala för immunisering eller bakteriell infektion. Om ikterus kvarstår mer än 2–3 veckor efter födseln bör man fundera på andra orsaker till hyperbilirubinemin. Orsaker till okonjugerad hyperbilirubinemi är t ex kefalhematom, bröstmjölksinducerad ikterus, sfärocytos, thalassemier, glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist och hypotyreos.

Konjugerad hyperbilirubinemi (> 5–10 % av totalt bilirubin) ses t ex vid bakteriell infektion, intrauterin infektion, hepatit, gallvägsatresi, alfa1-antitrypsinbrist och vissa metabola sjukdomar.


Faktorer som påverkar och relevanta felkällor
 

 • Exponering av blodprov för direkt solljus under cirka 1 timme sänker totalt bilirubin med 50 %. Inomhusljus under 2–3 timmar sänker totalt bilirubin signifikant.
   
 • Vissa analytiska metoder störs av in vitro hemolys.
   
 • Indocyaningrönt (kontrastmedel) interagerar ofta kraftigt med metoderna och ger falskt höga bilirubinvärden.
   
 • Totalbilirubin ökar vid fasta. Däremot sänker aktiv och passiv rökning bilirubinnivån något.


Referenser

Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E (red.). Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin. Studentlitteratur. 9:e uppl. 2012:446-448

Friis-Liby I, Wallerstedt S, Hanna-Ulrich M. Ikterus och kolestas, Läkartidningen, 2012:109(46);2093-2096. Länk

Pocock SJ, Ashby D, Shaper AG, Walker M, Broughton PM. Diurnal variations in serum biochemical and haematological measurements. J Clin Pathol. 1989;42(2):172–179. doi:10.1136/jcp.42.2.172. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 8608

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Bilirubin

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Vikarierande Vårdadministratör/medicinsk sekreterare
Tema Hjärta och Kärl Huddinge


Samordnande specialistsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


ST-läkare Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset


Forskningssjuksköterska
Karolinska Trial Alliance Prim


Flexibel specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Psykolog eller fysioterapeut? Se alla lediga tjänster inom hälso- och sjukvård
Försvarsmakten


Specialistläkare i neurologi
Neurologmottagningen i Gävle


Intermediärvårdssjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi/Bakteriologi
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/överläkare till Palliativ vård
Akademiska sjukhuset


ST-läkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Intensivvårdssjuksköterskor sökes till Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset


Thoraxintensiven söker intensivvårdsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Sjuksköterska till ortopedens avdelning för högspecialiserad ortopedi
Akademiska sjukhuset


Verksamhetschef
Barn- och ungdomssjukvården


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska natt
Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


Sjuksköterska Hemoterapi
Akademiska sjukhuset


Forskningssjuksköterska
Cancerstudieenheten Huddinge

annons
annons