Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Troponin I och T
Författare ST-läkare , Laboratoriemedicinska Kliniken, Enheten för Klinisk Kemi/Universitetssjukhuset i Örebro
Granskare Svensk förening för Klinisk Kemi (SFKK) , /http://www.kliniskkemi.org/
Uppdaterad 2020-05-15
Specialitet Kardiologi
Skriv ut


BAKGRUND
 

Vid muskelkontraktion sker en energiberoende glidning mellan tjocka (aktin) och tunna (myosin) fibrer i muskelcellerna. Rörelsen regleras av interaktionen mellan troponinkomplexet och kalcium. I troponinkomplexet ingår 3 proteiner: Troponin T (TnT), Troponin C (TnC) och Troponin I (TnI). Troponinkomplexet finns i all tvärstrimmig muskulatur, men i hjärtat förekommer unika isoformer av TnT (cTnT) och TnI (cTnI), vilket utnyttjas vid laboratoriediagnostik av hjärtmuskelskador. Biomarkörerna för hjärtmuskelskada (cTnT, cTnI, CK-MB och myoglobin) har olika tidsfönster för detektion. cTnT och cTnI ökar omkring 3 timmar efter akut myokard-infarkt (AMI) och kan bestå i upp till 2 veckor.
 

PM "Hjärtinfarkt hos kvinnor"

PM "Kranskärlssjukdom, instabil"

PM "Hjärtinfarkt med ST-höjning, akut"

PM "EKG-atlas, infarkt"INDIKATIONER
 

  • Diagnos av akut hjärtinfarktTOLKNING
 

Särskilj mellan cTnT och cTnI, eftersom olika referensintervall och beslutsgränser gäller.


Hjärtinfarksdiagnostik

För AMI har RIKS-HIA strikta definitioner, där troponindiagnostik utgör en viktig del. Särskilt diagnosen myokardinfarkt med icke-ST-förhöjning (NSTEMI) är starkt kopplad till troponinnivån.

För en AMI-diagnos gäller för troponin:
 

  • Minst ett värde ska befinnas vara över beslutsgränsen för aktuell metod (definieras som den nivå som är högst av 99:e percentilen hos friska kontroller eller 10 % CV-koncentrationen)

    och
     
  • Upprepade troponinbestämningar (högkänslig metod: ≥2 bestämningar med ≥3 timmars intervall) visar ett stigande eller sjunkande förlopp. Vid värden nära beslutsgränsen bör ökningen eller sänkningen vara >50 % mellan lägsta och högsta värdet.

Ett normalt troponinvärde utesluter inte ischemisk hjärtsjukdom som orsak till symtom.


Stegrade nivåer av annan orsak

Det finns en rad tillstånd där troponinstegring kan föreligga men där infarktdiagnosen inte ska sättas. Till dessa hör myokardskada av icke-ischemiska orsaker, t ex:
 

Eller multifaktoriellt orsakad hjärtinfarkt, t ex:
 

Hög ålder samt kroniska diagnoser såsom anemi, njur- och hjärtsvikt kan leda till konstant något förhöjda värden vid användande av högsensitiv troponinmetod, varför det första troponinvärdet kan vara svårvärderat innan kurvförloppet är känt.

Även vissa neuromuskulära sjukdomar kan gå med konstant förhöjt troponin.

 

Jämförelse Troponin I och T

Högkänsliga metoder för cTnI och cTnT har i kliniska jämförelser visats vara i princip likvärdiga för att diagnosticera akut hjärtskada, med både hög precision vid tidig diagnostik i sjukdomsförloppet samt ett högt negativt prediktivt värde för att utesluta akut koronart syndrom. Båda följer ungefär samma dynamik.

I numeriska enheter har cTnI-koncentrationen visats vara något högre än cTnT-koncentration. Detta kan vara influerat både av biologiska skillnader som av de olika antikroppar som används i de olika troponinmetoderna och avsaknad av en gemensam kalibrator vad gäller cTnI.

 

Prognostisk markör

Både högkänsligt cTnT och cTnI har studerats som möjliga prognostiska markörer för framtida risk för allvarlig hjärthändelse eller död i hjärtsjukdom hos patienter med kranskärlssjukdom. Deras betydelse inom detta område kan framgent tänkas öka.

 

Köns- och åldersskillnader

Troponinnivån i blodet stiger något med åldern. Nivån av både TnI och TnT är något högre hos män än hos kvinnor. Detta återspeglas inte alltid i de nuvarande referensintervallen för cTnI och cTnT som används runt om i Sverige, som kan vara både köns- och åldersneutrala. Detta kan potentiellt leda till en underdiagnostik av AMI hos kvinnor samt, omvänt, en överdiagnostik hos framför allt äldre män.

 

Referenser

Wu AHB, Jaffe AS. The clinical need for high sensitivity cardiac troponin assays for acute coronary syndromes and the role of serial testing. American Heart Journal, 155 (2), 208-214; 2008. Länk

Urdal P, Brun A, Åsberg A, editors. Troponin I, hjertespesifikk. In: Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. 4rd ed. Haugesund: Akademisk fagforlag; 2009. p.587-89. Länk

Akut hjärtinfarkt – Definitioner & stöd vid typning av infarkt, RIKS-HIA 2014-05-15. Länk

Thygesen K, Alpert JS, White HD, et al. Universal definition of myocardial infarction. Circulation 2007; 116: 2634-53. Länk

Kvisvik B, Mørkrid L, Røsjø H, et al. High-Sensitivity Troponin T vs I in Acute Coronary Syndrome: Prediction of Significant Coronary Lesions and Long-term Prognosis. Gravning J.Clin Chem. 2017 Feb;63(2):552-562. doi: 10.1373/clinchem.2016.261107. Epub 2016 Dec 14. Länk

Rubini Gimenez M, Twerenbold R, Reichlin T, et al. Direct comparison of high-sensitivity-cardiac troponin I vs. T for the early diagnosis of acute myocardial infarction. Eur Heart J. 2014 Sep 7;35(34):2303-11. doi: 10.1093/eurheartj/ehu188. Epub 2014 May 19. Länk

Gore MO, Seliger SL, Defilippi CR, et al. Age- and sex-dependent upper reference limits for the high-sensitivity cardiac troponin T assay. J Am Coll Cardiol. 2014 Apr 15;63(14):1441-8. doi: 10.1016/j.jacc.2013.12.032. Epub 2014 Feb 12. Länk

Lee KK, Ferry AV, Anand A, et al; High-STEACS Investigators. Sex-Specific Thresholds of High-Sensitivity Troponin in Patients With Suspected Acute Coronary Syndrome. J Am Coll Cardiol.2019 Oct 22;74(16):2032-2043. Länk

Mueller T, Egger M, Peer E, et al. Evaluation of sex-specificcut-off values of high-sensitivity cardiac troponin I and T assays in an emergency department setting - Results from the Linz Troponin (LITROP) study. Clin Chim Acta. 2018 Dec;487:66-74. Epub 2018 Sep15. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 8607

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Troponin I och T

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna

annons
annons
annons