Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Navelvård och omfalit
Författare Professor , Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet
Granskare Professor Otto Westphal, Barnkliniken/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
Uppdaterad 2018-12-30
Specialitet Pediatrik
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Drygt 100,000 barn föds i Sverige ett genomsnittligt år. Nästan alla vårdas något eller några dygn på BB-avdelning eller neonatalavdelning på sjukhus innan mor och barn skrivs hem.

Någon minut efter att ett barn fötts drar navelartärerna sig samman, pulsationerna upphör och barnmorskan eller pappan klipper av navelsträngen. Naveln får inget blod och torkar därför in (torrt gangrän). Navelstumpen faller av 5-15 dagar efter födelsen.

Globalt dör ca 600 000 barn varje år i neonatala infektioner som i många fall – hur många vet ingen - trängt in i kroppen via naveln (Unicef 2017). I Sverige dog inget barn av navelinfektion (P38) 2010-2017 enligt Dödsorsaksregistret.

Denna översikt försöker beskriva hur navelinfektion (omfalit) kan förebyggas, diagnosticeras och behandlas.

 

Orsaker
 

Stafylokocker och grupp B streptokocker (GBS) är vanliga orsaker till omfalit. Bland fattiga i låginkomstländer är stelkramp också vanlig (neonatal tetanus, orsakad av Clostridium tetani).

 

Symtom och kliniska fynd
 

 • Röd hud runt naveln, svullnad, ömhet, peau d’orange (huden ser ut som apelsinskal)
   
 • Naveln luktar illa
   
 • Pus från navelstumpen
   
 • Sepsis ger allmänsymtom: babyn är svår att amma, irriterad, slö, gråblek, kräks, diarré (se Uppföljning och komplikationer (nedan))

  • Fraser (2006) delar in omfalit efter svårighetsgrad:

   - Enbart pus

   - Cellulit och lymfangit i bukväggen

   - Inflammation som går in i subkutant fett och djupa fascior


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Navelklämmor gav ofta hudrodnad genom att skava på huden - dessa används numera sällan.
   
 • Även friska navelstumpar luktar och har viss sekretion.

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • LPK kan vara förhöjda eller sänkt vid sepsis men jämfört med äldre barn är normalvärdet för LPK mycket högre neonatalt (6-30 x109/L).
   
 • CRP reagerar långsammare och mindre neonatalt. Det kan vara en fördel att använda high-sensitivity CRP (hs-CRP).
   
 • Bakterieodling från navel och blod.

BEHANDLING FÖR ATT FÖREBYGGA INFEKTION
 

 • God handhygien hos sjukvårdspersonalen (dit hör också läkare!) är avgörande. Barnen skall koloniseras med moderns bakterier, inte personalens. Sprita händerna innan du tar i ett spädbarn. Tvättspriten skall innehålla glycerol så att händerna inte blir fulla med sprickor.
   
 • Amning
   
 • Rooming in: Barnet är hos mamma dygnet runt.
   
 • För navelvård hos friska BB-barn finns det två möjliga alternativ:

  • Klorhexidin: På många svenska BB-avdelningar tvättas navelstumpen en eller flera gånger dagligen med klorhexidin i tvållösning eller klorhexidinsprit.

   - Fördelar: Beprövat. Hibiscrub (4% klorhexidin i tvållösning) har dokumenterad förmåga att förebygga ytliga stafylokockinfektioner.

   - Nackdelar: Troligen inga allvarliga nackdelar men klorhexidinallergi förekommer hos större barn och är kanske ett minne från BB; navelstumpen sitter kvar onödigt länge; barnet exponeras för kemikalier utan säkert påvisad nytta.

  • Tvål, vatten, luft: Att hålla naveln ren och torr räcker kanske i i-länder enligt Cochrane Library och WHO - se dock nedan.

   - Fördelar: Enkelt. Rekommenderas av Barnläkarföreningen i USA (Stewart 2016).

   - Nackdelar: Skillnaden mellan alkohol/klorhexidin och tvål/vatten är inte stor men det är möjligt att infektionerna blir färre med alkohol/klorhexidin.

   Litteraturöversikt:
  • Inga påvisade skillnader hos 1811 barn randomiserade till alkohol eller vatten (randomiserad kontrollerad studie, RCT; Dore 1998). Skillnader i incidens av omfalit kunde emellertid inte bedömas eftersom inget fall av omfalit förekom.
  • En RCT från Tyskland (Kapellen 2009; n=669) visade en insignifikant högre förekomst av omfalit (7 respektive 2 fall) och en signifikant högre förekomst av andra patologiska händelser vid torr navelvård jämfört med klorhexidinpulver.
  • En RCT från Holland (Janssen 2003; n=766) visade ett fall av omfalit i gruppen med torr navelvård, inget i gruppen med desinfektionsmedel.
  • En stor fransk studie gav 3/4293 fall av omfalit i gruppen med torr navelvård och 0/4404 i klorhexidingruppen (skillnaden var inte signifikant; Gras-Le Guen 2017)

   
 • Navelvård hos barn på neonatalavdelning: Man bör fortsätta använda klorhexidin-lösning eller klorhexidinsprit eftersom navelvård hos sjuka, nyfödda barn inte har utvärderats med randomiserade kontrollerade studier.
   
 • Navelvård hos barn i fattiga länder:

  • Tetanusvaccination av den gravida kvinnan ger antitetanus-antikroppar hos fostret och det nyfödda barnet.

  • Lär ut hygien till barnmorskor (inklusive jordemödrar, ”traditional birth attendants”).

  • Försök utrota skadliga traditioner, t.ex. dynga på naveln.

  • Använd desinfektionsmedel (t ex klorhexidin) vid daglig navelrengöring. Flera stora RCT i låginkomstländer visar att detta effektivt minskar risken för omfalit och död (Soofi 2012, Imdad 2013, Sinha 2015). Dock har nya stora studier från Zambia (Sazawal KEA 2017) och Tanzania (Sazawal S 2016) inte visat någon signifikant minskning av mortaliteten i klorhexidingrupperna som var relativt låg.


BEHANDLING AV OMFALIT
 

Antibiotika intravenöst, samma som i ”Neonatal sepsis och meningit

 

Uppföljning och komplikationer
 

Uppföljning är i okomplicerade fall inte nödvändig. När navelstumpen ramlat av blir det sällan problem från naveln. Störande navelrester (navelgranulom) etsas ofta bort med Nelex eller lapispenna. Det kräver försiktighet så att det inte blir brännskador på omgivande hud och är troligen onödig i de flesta fall. Hos drygt 100 barn med navelgranulom läkte 100 % med enbart konservativ behandling (koksalt), utan etsande ämnen (Daniels 2001).

Om naveln fortsätter fukta i flera veckor efter att navelstumpen fallit av kan orsaken vara rester av urakusgången, en sällsynt urinvägsmissbildning – remittera till barnklinik.


Beskrivningen av komplikationer (nedan) grundas huvudsakligen på Fraser (2006).

Sepsis: Ger ospecifika symtom och tecken, se ”Neonatal sepsis och meningit

Nekrotiserande fasciit: Sällsynt komplikation med hög dödlighet (50 % eller högre). Snabbt progredierande infektion av muskler och andra mjukdelar, i sent skede purpurblå missfärgning av huden. Ofta växer både aeroba och anaeroba bakterier i odlingsprov. Kräver intensiv behandling med antibiotika och ev. immunglobulin och ofta akut excision av vävnad under upplösning. Se ”Allvarlig mjukdelsinfektion och nekrotiserande fasciit

Peritonit: Navelvenen löper mycket nära peritoneum så en omfalit kan lätt ge en peritonit som sprider sig snabbt eftersom omentet är litet hos nyfödda och därför inte kan täcka över och avgränsa en peritonit.

Andra komplikationer: Infekterad urakusgång eller urakuscysta (embryonala strukturer nära naveln som normalt ska ha oblitererat före födelsen), leverabscess, buk- och bäckenabscess.


 

ICD-10

Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning P38

 

Referenser
 

PubMed-sökning 2017-12-01: "Umbilical Cord"[Mesh]; Limits Activated: Meta-Analysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Systematic Reviews. Sökningen gav träffarna nedan.

Axelsson I. Cochrane-översikt om att förebygga navelinfektioner: Antiseptisk lösning är onödig i i-länder men livräddande i u-länder. Läkartidningen 2002;99:1563-6. http://ltarkiv.lakartidningen.se/artNo24548

Daniels J. Is silver nitrate the best agent for management of umbilical granulomas? Arch Dis Child 2001;85:431-434. Länk

Dore S, Buchan D, Coulas S, Hamber L, Stewart M, Cowan D, Jamieson L. Alcohol versus natural drying for newborn cord care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1998 Nov-Dec;27(6):621-7. Länk

Fraser N, Davies BW, Cusack J. Neonatal omphalitis: A review of its serious complications. Acta Paediatrica 2006;95:519-522. Länk

Gras-Le Guen C, Caille A, Launay E et al. Dry Care Versus Antiseptics for Umbilical Cord Care: A Cluster Randomized Trial. Pediatrics. 2017 Jan;139(1). Länk

Imdad A, Mullany LC, Baqui AH, et al. The effect of umbilical cord cleansing with chlorhexidine on omphalitis and neonatal mortality in community settings in developing countries: a meta-analysis. BMC Public Health. 2013;13 Suppl 3:S15. Länk

Imdad A, Bautista RMM, Senen KAA, Uy MEV, Mantaring III JB, Bhutta ZA. Umbilical cord antiseptics for preventing sepsis and death among newborns. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Länk

Janssen PA, Selwood BL, Dobson SR, Peacock D, Thiessen PN. To dye or not to dye: a randomized, clinical trial of a triple dye/alcohol regime versus dry cord care. Pediatrics. 2003 Jan;111(1):15-20. Länk

Kapellen TM, Gebauer CM, Brosteanu O, Labitzke B, Vogtmann C, Kiess W. Higher rate of cord-related adverse events in neonates with dry umbilical cord care compared to chlorhexidine powder. Results of a randomized controlled study to compare efficacy and safety of chlorhexidine powder versus dry care in umbilical cord care of the newborn. Neonatology. 2009;96(1):13-8. Länk

Sazawal S, Dhingra U, Ali SM et al. Efficacy of chlorhexidine application to umbilical cord on neonatal mortality in Pemba, Tanzania: a community-based randomised controlled trial. Lancet Glob Health. 2016 Nov;4(11):e837-e844. Länk

Sazawal KEA, Herlihy J, Grogan C, Musokotwane K et al. Effectiveness of 4% chlorhexidine umbilical cord care on neonatal mortality in Southern Province, Zambia (ZamCAT): a cluster-randomised controlled trial. Lancet Glob Health. 2016 Nov;4(11):e827-e836. Länk

Sinha A, Sazawal S, Pradhan A, Ramji S, Opiyo N. Chlorhexidine skin or cord care for prevention of mortality and infections in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD007835. Länk

Soofi S, Cousens S, Imdad A, Bhutto N, Ali N, Bhutta ZA. Topical application of chlorhexidine to neonatal umbilical cords for prevention of omphalitis and neonatal mortality in a rural district of Pakistan: a community-based, cluster-randomised trial. Lancet. 2012 Mar 17;379(9820):1029-36. Länk

Stewart D, Benitz W, AAP COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN. Umbilical Cord Care in the Newborn Infant. Pediatrics. 2016;138(3):e20162149. Länk

Unicef. Levels and Trends in Child Mortality. Report 2017. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 849

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Navelvård och omfalit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
region Jönköping.se


AT läkare
Gällivare Sjukhus


Specialistläkare i allmänmedicin/annan specialitet
VC Ramlösa


Specialistläkare till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Helsingborgs lasarett


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


Vi söker nu verksamhetschefer till Klinisk kemi, Multidisciplinärt laboratorium och Patientnära laboratorieanalyser
Region Östergötland


AT- läkare
Lasarettet i Landskrona


Verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar
Akademiska sjukhuset


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT läkare
Kalix sjukhus


Lediga tjänster inom hälso- och sjukvård.
Försvarsmakten


AT- läkare
Ängelholns sjukhus


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


AT-läkare
Region Dalarna


AT- läkare
Piteå sjukhus


AT- läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Skånes Universitetssjukhus


AT-läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT läkare
Lasarettet i Enköping


AT- läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona

annons
annons
annons