Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Tungcancer
Författare Överläkare, PhD , Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskare Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet
Uppdaterad 2020-02-23
Specialitet ÖNH, Onkologi
Skriv ut

BAKGRUND


Tungcancer är den vanligast förekommande subgruppen av munhålecancer som ingår i begreppet huvud- halscancer och består av tumörer, vanligen skivepitelcancer, som utgår från den rörliga delen av tungan framför papillae vallate. Tumörerna uppstår oftast som ett sår längs tungranden, d v s längs tungans sida, men kan växa över mot munbotten och i djup tungmuskulatur. Många tumörer diagnostiseras i ett tidigt tumörstadium utan kliniska metastaser, men ockult lymfkörtelmetastasering (mikrometastaser) är vanlig.


Etiologi

Rökning och överkonsumtion av alkohol är kända riskfaktorer och dålig munhälsa är en oberoende riskfaktor. Högrisk HPV påvisas inte lika frekvent som vid orofaryngeal cancer och är av oklar etiologisk valör. Många gånger kan ingen specifik etiologisk faktor påvisas. Det tycks finnas en undergrupp av förhållandevis unga individer som drabbas av tungcancer utan kända riskfaktorer.


 

SYMTOM
 

 • Sår på tungan som inte läker, ofta smärta
   
 • Förstorade lymfkörtlar i munbotten och/eller på halsen vid metastaseringDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Inflammatoriska och infektiösa processer
 • Premaligna förändringar
 • Skavsår från tandproteser eller vassa kanter på tänder
 • GranularcellstumörUTREDNING


Misstänkt tungcancer utreds av ÖNH-läkare inom ramen för Standardiserat Vårdförlopp (SVF), se PM - Huvud- halscancer.


Anamnes
 

 • Duration av symtom och funktionsnedsättning?
 • Riskfaktorer?
 • Bedömning av eventuell samsjuklighet som kan påverka behandlingen
 • Tidigare genomgången kirurgi eller onkologisk behandling i huvud- halsområdet? Kan vara av betydelse i val av terapi.


Status
 

 • Allmänt ÖNH-status
   
 • Munhålan undersökes både med inspektion och palpation för bedömning av tumörutbredning och operabilitet. Då undersökningen är nödvändig men ofta smärtsam kan undersökning och tagande av biopsi behöva utföras i generell anestesi.
   
 • Munbottens och halsens lymfkörtelstationer palperas


Bilddiagnostik
 

 • Vid utredning av misstänkt tungcancer görs DT av munhåla, hals och thorax
   
 • Vanligt är att man behöver komplettera med MRT av primärtumörsområdet
   
 • PET-CT görs i specialfall efter specialistbedömning
   
 • En ultraljudsundersökning av halsens lymfkörtlar, gärna kombinerad med finnålspunktion för cytologisk diagnostik kan vara ett komplementBEHANDLING
 

Om tumören bedöms vara resektabel med god marginal är kirurgi förstahandsvalet. Om vävnadsdefekten blir omfattande och en rekonstruktion är indicerad görs detta oftast med ett fritt mikrovaskulärt vävnadstransplantat i samma seans.

Kirurgi brukar inte rekommenderas i de fall hela tungan skulle behöva avlägsnas för att uppnå en tillfredställande kirurgisk marginal.

Ockult metastasering (mikrometastaser) till halsens lymfkörtlar är vanlig även vid tidiga tumörstadier. I de flesta fallen rekommenderas operation även av halsens lymfkörtelstationer. Vid mycket små ytliga tumörer kan man överväga aktiv expektans med behandling av halsen. Ett framtida alternativ vid tidiga tumörer kan vara utredning med Sentinel node-biopsi (portvaktkörtelbiopsi).

Vid mer avancerade tumörstadier rekommenderas kombinationsbehandling, vanligen kirurgi följt av postoperativ strålbehandling.


 

UPPFÖLJNING
 

Alla patienter med tungcancer ska erbjudas uppföljning i 5 år. Förutom läkarundersökningar ska patienten erbjudas uppföljning av och kontakt med kontaktsjuksköterska och vid behov annan paramedicinsk personal, t ex dietist, tandhygienist och kurator. Uppföljningen sker oftast på ÖNH-klinik, ibland med växelvisa kontroller på onkologisk klinik.

Vid uppföljningen kontrolleras ursprungligt tumörområde och lymfkörtlar på halsen, men även övriga slemhinneytor för att utesluta uppkomst av en annan tumör (second primary).

Behandling och uppföljning registreras i Svenskt Kvalitetsregister.


 

PROGNOS
 

Prognosen skiljer sig mycket mellan olika tumörstadier. I tidigt stadium med liten tumör utan metastasering kan prognosen vara god med en 5-årsöverlevnad på nästan 90 %, medan den i mer avancerade stadier är betydligt sämre. Gruppen tungcancer i alla stadier uppvisar en 5-årsöverlevnad på drygt 60 %.


 

REMISS
 

Se PM - Huvud- halscancer


 

ICD-10

Malign tumör på tungans översida C02.0
Malign tumör på tungranden C02.1
Malign tumör på tungans undersida C02.2
Malign tumör i de främre två tredjedelarna av tungan, lokalisationen ej närmare specificerad C02.3
Malign tumör i tungan med övergripande växt C02.8
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tungan C02.9

 


Referenser

Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan efter uppdatering 2019-02-05. Länk

Shilling C et al, Sentinel European Node Trial (SENT): 3-year results of sentinel node biopsy in oral cancer. Eur J Cancer. (2015). Länk

 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 8196

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Tungcancer

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons