Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Näs- och bihålecancer
Författare Överläkare, PhD , Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskare Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet
Uppdaterad 2020-02-23
Specialitet ÖNH, Onkologi
Skriv ut

BAKGRUND


Cancer i näsa och bihålor är en subgrupp av huvud- halscancer. Definitionsmässigt omfattar området förutom näskaviteten och bihålesystemet som kranialt gränsar mot främre skallgropen, även mellanörat.

Området är komplext anatomiskt och ett flertal vävnader kan ge upphov till cancertumörer. Den vanligaste tumörformen är skivepitelcancer, men bl a tumörer med spottkörtelursprung, adenokarcinom, neuroendokrina tumörer och odifferentierad cancer förekommer. En förhållandevis vanlig undergrupp av näs- och bihålecancer är malignt slemhinnemelanom.

Alla tumörformer sammantaget är det dock en relativt ovanligt förekommande cancer med cirka 60–70 fall årligen i Sverige. Hudtumörer på ytternäsan räknas inte till denna grupp tumörer.

De flesta tumörerna utgår från näskaviteten. Det är relativt vanligt att tumören vid diagnos destruerat och vuxit genom tunna benväggar mot näsans bihålor, orbitans väggar och vid tumörer belägna i nästaket även mot främre skallbasen. Nedåt (kaudalt) kan överkäkens ben påverkas. Många tumörer diagnostiseras i ett relativt avancerat stadium.

Tumörer i frontalsinus (pannbihåla), sfenoidalsinus (kilbenshåla) och mellanöra är mycket ovanligt.


Etiologi

Skivepitelcancer i näsa och bihålor är som på andra lokaler i huvud- halsområdet associerad med rökning. Patienter med inverterat papillom löper cirka 10 % risk att utveckla skivepitelcancer. Långtidsexponering för trädamm, nickelföreningar, formaldehyd och polyaromatiska kolväten innebär ökad risk för adenokarcinom. Maligna slemhinnemelanom har inte samma riskfaktorer som maligna hudmelanom.


 

SYMTOM
 

 • Ensidig nästäppa, snuva och näsblödning är vanliga symtom
   
 • Vid stenos av tårkanalen vätskar sig ögat
   
 • Långvariga symtom som liknar bihåleinfektion (sinuit) bör utredas
   
 • Vid tumörinväxt mot ögonhålan kan detta ge dubbelseende och utstående öga (exoftalmus)
   
 • Tumörgenomväxt av främre käkhåleväggen kan ge smärta, svullnad och rodnad på kinden och tumörväxt mot överkäken kan påverka överkäkens tänder
   
 • Det är inte säkert att patienten upplever nedsatt luktsinne ens vid avancerad tumör förutsatt att den är ensidigDIFFERENTIALDIAGNOSER
 UTREDNING
 

Misstänkt näs- och bihålecancer utreds av ÖNH-läkare inom ramen för standardiserat vårdförlopp (SVF), se PM - Huvud- halscancer.


Anamnes
 

 • Symtom
 • Yrkesexponering för riskfaktorer


Status
 

 • Allmänt och fullständigt ÖNH-status
   
 • Flexibel och rak endoskopi med biopsi, helst redan vid första mottagningsbesöket
   
 • Vid misstanke om tumör i sinus kan undersökning och biopsi i operationsmiljö behövas, vid behov i narkos


Bilddiagnostik
 

 • DT av huvud, hals och thorax, gärna med tunna snitt och navigationsprotokoll som kan användas vid kommande kirurgi. Lågdos DT av sinus är inte tillräckligt.
   
 • Ofta kompletteras DT med MR av primärtumörsområdet
   
 • Ultraljudsledd finnålspunktion av misstänkta halslymfkörtlar är ett bra alternativ
   
 • Ibland görs PET-CT efter specialistbedömning


Övriga undersökningar
 

 • Ögonkonsult: Vid misstanke om eller konstaterad inväxt i orbita
   
 • Käkkirurgisk konsult: Vid påverkan på överkäken eller tänder
   
 • Neurokirurgisk konsult: Vid inväxt mot främre skallbasenBEHANDLING
 

Kirurgi som enda behandling kan rekommenderas vid små tumörer där goda marginaler kan erhållas. Oftast rekommenderas kombinationsbehandling med kirurgi och strålbehandling, ibland med tillägg av cytostatika.

Tre behandlingsregimer kan diskuteras:
 

 • Primär kirurgi om tumören är resektabel följt av postoperativ strålbehandling eventuellt i kombination med cytostatika
   
 • Preoperativ strålbehandling i kombination med cytostatika och därefter ställningstagande till radikal kirurgi
   
 • Vid primärt inoperabel tumör, strålbehandling i kombination med cytostatika

Beroende på tumörens inväxt i omkringliggande vävnader som behöver opereras bort kan medverkan av käkkirurger, plastikkirurger och neurokirurger krävas och en rekonstruktiv åtgärd ofta göras vid den primära operationen.


 

UPPFÖLJNING
 

Alla patienter som behandlats för näs- och bihålecancer ska erbjudas kontaktsjuksköterska vid diagnos och uppföljande läkarkontroller under fem år. Vanligen görs vid kontrollerna en endoskopi som kompletteras med radiologisk diagnostik vid behov. Behandling och uppföljning registreras i Svenskt Kvalitetsregister.

Om behandlingen medfört en defekt mellan munhåla och näskavitet behöver denna tätas kirurgiskt eller med obturator. Vid större defekter, t ex om ett öga har opererats bort kan man behöva protes eller epites.


 

PROGNOS
 

Gruppen är komplex med ett flertal förkommande histologiska tumörtyper. Generellt har små tumörer som utgår från näshålan bäst prognos medan tumörinväxt i nasofarynx, orbita och skallbas ofta är förenat med sämre prognos.


 

REMISS
 

Se PM - Huvud- halscancer.


 

ICD-10

Malign tumör i näshåla C30.0
Malign tumör i maxillarsinus C31.0
Malign tumör i etmoidalsinus C31.1
Malign tumör i näsans bihålor med övergripande växt C31.8
Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade C31.9
Malign tumör i frontalsinus C31.2
Malign tumör i sfenoidalsinus C31.3
Malign tumör i mellanöra och inneröra C30.1

 


Referenser

Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan efter uppdatering 2019-02-05. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 8115

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Näs- och bihålecancer

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Uppdrag inom bemanning
Hela Sverige


Sjuksköterska till resursenheten Vårdplatsenheten
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Avdelningschef till Öron-näs-halskliniken
Västerviks sjukhus


Sjuksköterska
Dialysmottagningen, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska till akuten/MAVA
Kullbergska sjukhuset


Sjuksköterska till akutmottagningen
Akutmottagningen Mälarsjukhuset


Sjuksköterska som vill arbeta med ett helhetsperspektiv
Psykiatriska öppenvårds- mottagningen, Nyköping


Sjuksköterska medicinska avdelningen Medicinkliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till vårdavdelning Hjärt- och medicinavdelningen
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Ambulanssjuksköterska – Virserum/Hultsfred
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Avdelningschef till Kirurgavdelning
Västerviks sjukhus


Specialistläkare till mottagningen för hud- och könssjukdomar
Mottagningen för hud Region Sörmland, Eskilstuna


Onkologisjuksköterska, Strålbehandlingen Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Operationssjuksköterska
Anestesikliniken Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till ortopediska avdelningen
Nyköpings lasarett


Anestesisjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Specialistläkare inom akutsjukvård
Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska natt
Ortopedavdelningen Mälarsjukhuset


Sjuksköterska till stroke- och medicinavdelningen
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska dagtid med intresse personlighetsproblematik
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen, Nyköping


Distriktssköterska/ sjuksköterska
Vårdcentralen Åsidan, Nyköping


Barnsjuksköterska/ sjuksköterska
Barn- och ungdomsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska med intresse för ätstörningar BUP
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Distriktssköterska/ sjuksköterska till Ankarsrums Hälsocentral
Region Kalmar


Distriktssköterska/ sjuksköterska
Vårdcentral Torshälla, Eskilstuna


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen /intermediärvårds- avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna

annons
annons