Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Nasofarynxcancer (epifarynxcancer)
Författare Överläkare, PhD , Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskare Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet
Uppdaterad 2020-02-23
Specialitet ÖNH, Onkologi
Skriv ut

BAKGRUND


Nasofarynxcancer är en subgrupp av huvud- halscancer. Nasofarynx (epifarynx) begränsas uppåt och bakåt av clivus och skallbas, framåt av näsans bakre öppningar (choaner) och nedåt av mjuka gommens övre yta. Ytan täcks av cylinderepitel.

I Sverige och västvärlden är incidensen av nasofarynxcancer mycket låg, medan den i andra delar av världen, t ex delar av Asien, är vanligare. I delar av södra Kina räknas det som en endemisk sjukdom.

Man delar in nasofarynxcancer i tre undergrupper (keratiniserande skivepitelcancer, icke-keratiniserande skivepitelcancer och odifferentierad skivepitelcancer) som verkar skilja sig åt då det gäller etiologi men inte säkert är avgörande för prognos.


Etiologi

Infektion med Epstein-Barr-virus (EBV) har associerats med framförallt icke-keratiniserande skivepitelcancer i nasofarynx. EBV-infektion anses nödvändig men inte tillräcklig för att tumörutveckling. De för många andra skivepitelcancertyper i huvud-halsområdet typiska riskfaktorerna rökning och alkohol verkar huvudsakligen ha betydelse för utveckling av keratiniserande skivepitelcancer i nasofarynx. Genetisk disposition och diet i kombination med EBV infektion anses ha betydelse.


 

SYMTOM
 

 • Förstorad lymfkörtel på halsen: vanligaste debutsymtomet. Tecken till metastas
   
 • Smärta mot örat
   
 • Ensidig hörselnedsättning: på grund av tumör som obstruerar örontrumpeten
   
 • Otosalpingit: ensidig sekretorisk otit hos en vuxen patient ska föranleda undersökning av nasofarynx för att utesluta tumör
   
 • Näsblod
   
 • Nästäppa
   
 • Påverkan på kranialnerver: ett sent symtom och tecken på inväxt mot skallbasenDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Andra orsaker till lymfkörtelförstoring på halsen, nästäppa, näsblod, ensidig hörselnedsättning och öronsmärta som alla är symtom som kan ha många olika förklaringar.UTREDNING
 

Utredning av misstänkt nasofarynxcancer görs av ÖNH-läkare inom ramen för standardiserat vårdförlopp (SVF), se PM - Huvud- halscancer.


Anamnes
 

 • Duration av symtom och funktionsbortfall
 • Utvärdering av riskfaktorer


Status
 

 • Fullständigt ÖNH-status inkluderande nasofarynx, vanligen med fiberoptik eller rak optik
   
 • Kranialnervsstatus


Lab
 

 • Det finns inga specifika tumörmarkörer i blod, men om biopsimaterial är positivt för EBV bör man överväga serologi för EBV-DNA
   
 • Inför radiologisk utredning tas S-kreatinin


Bilddiagnostik
 

 • DT av huvud, hals och thorax
   
 • MR av primärtumörområdet
   
 • Ultraljudsledd punktion för cytologi (eller mellannålsbiopsi) av misstänkta halslymfkörtelmetastaser
   
 • Vid avancerad sjukdom görs ofta PET-DT som också kan användas för dosplanering i behandling


Övriga undersökningar
 

 • Biopsi från primärtumör som bedöms histologiskt och analyseras för EBV
   
 • Cytologisk diagnostik från misstänkta lymfkörtelmetastaserBEHANDLING
 

 • Extern strålbehandling
  Den vanligaste och huvudsakliga behandlingen.
   
 • Cytostatika
  Tillägg av medicinsk behandling (cytostatika) kan öka chansen till 5-årsöverlevnad vid avancerade tumörer.
   
 • Kirurgi
  Vid mycket små tumörer och i starkt selekterade fall kan man överväga kirurgi mot primärtumören.
   
 • Halskörtelutrymning
  Vid misstanke om kvarvarande viabel cancer i halslymfkörtlar efter strålbehandling utan tecken till kvarvarande primärtumör utförs halskörtelutrymning.
   
 • Vid recidiv (återfall) kan man i vissa fall diskutera rebestrålning, fotodynamisk behandling och någon gång kirurgi.UPPFÖLJNING
 

 • Behandlingsresultaten utvärderas endoskopiskt och radiologiskt.
   
 • Vid EBV-positiv tumör bör man följa EBV-DNA i serum eftersom det finns vissa behandlingsmöjligheter vid tidig upptäckt av ett återfall.
   
 • Alla patienter som diagnostiserats med nasofarynxcancer ska erbjudas kontaktsjuksköterska och uppföljande läkarkontroller under fem år. Kontroller sker vanligen hos ÖNH-läkare, ofta växelvis med kontroller hos onkolog.
   
 • Vid behov kontakt med paramedicinsk personal som t ex diestist, sjukhustandvård och kurator.
   
 • Behandling och uppföljning registreras i Svenskt Kvalitetsregister.PROGNOS
 

Prognosen för patienter som behandlats med syfte att bota (kurativ intention) är god med en relativ 5-årsöverlevnad på cirka 75 % för samtliga tumörstadier sammanslaget.


 

REMISS
 

Se PM - Huvud- halscancer


 

ICD-10

Malign tumör i övre väggen av rinofarynx C11.0
Malign tumör i bakre väggen av rinofarynx C11.1
Malign tumör i sidovägg av rinofarynx C11.2
Malign tumör i främre väggen av rinofarynx C11.3
Malign tumör i rinofarynx med övergripande växt C11.8
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i rinofarynx C11.9

 


Referenser

Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan efter uppdatering 2019-02-05. Länk

Tham IW et al. Treatment of nasopharyngeal carcinoma using intensity-modulated radiotherapy – the national cancer centre Singapore experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;75:1481–6. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 8114

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Nasofarynxcancer (epifarynxcancer)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett

annons
annons