Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Spottkörtelcancer
Författare Överläkare, PhD , Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskare Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet
Uppdaterad 2019-01-06
Specialitet ÖNH, Onkologi
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

Spottkörtelcancer är relativt ovanligt. I Sverige uppträder cirka 100 fall per år. Vanligaste lokalisationen är gl. parotis (öronspottkörteln), men i gl. submandibularis och gl. lingualis är andelen maligna tumörer högre varför en tumör i dessa bör betraktas som malign tills motsatsen är bevisad. Cancer i övriga små spottkörtlar klassificeras efter lokal.

Det förekommer ett flertal histologiska tumörtyper där de vanligaste är:
 

 • Adenocarcinom
 • Mucoepidermoid cancer
 • Acinic cell cancer
 • Adenoidcystisk cancer

Spottkörtelcancer förekommer lika ofta hos män och kvinnor.


Riskfaktorer
 

 • Joniserande strålningSYMTOM
 

 • Palpabel knuta i spottkörtel.
   
 • Hudengagemang kan förekomma liksom påverkan på facialisnerv (nedsatt ansiktsmotorik) vid tumör i gl. parotis (öronspottkörteln).
   
 • I vissa fall smärta.
   
 • Förstorade halslymfkörtlar (metastaser) som då vanligen noteras på samma sida som knutan i spottkörtelnDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Benigna spottkörteltumörer
 • Spottkörtelcystor
 • Inflammatoriska och infektiösa tillstånd
 • Intraparotidal lymfkörtelförstoring (benign eller malign)
 • LymfomUTREDNING
 

Utredning av misstänkt spottkörtelcancer sker av ÖNH-läkare inom ramen för standardiserat vårdförlopp (SVF), se PM - Huvudhalscancer.


Anamnes
 

 • Resistens i spottkörtel?
 • Smärta? Ofta ett ogynnsamt prognostiskt tecken
 • Nervpåverkan? Ofta ett ogynnsamt prognostiskt tecken


Status
 

 • Fullständigt ÖNH-status.
   
 • Beskrivning av tumörens läge och storlek liksom eventuell fixation till hud och/eller underliggande skelett.
   
 • Nervpåverkan (n. facialis, n. hypoglossus, n. lingualis) noteras liksom eventuella förstorade halslymfkörtlar.


Labb
 

 • Tumörspecifika blodprover saknas.
   
 • S-krea bör kontrolleras inför radiologisk utredning med intravenös kontrast.


Bilddiagnostik
 

 • DT av hals och thorax
 • Ofta MR av primärtumörområdet
 • PET-DT kan övervägas efter specialistbedömning


Övriga undersökningar
 

 • Finnålscytologi av primärtumör och eventuellt misstänkta lymfkörtelmetastaser, gärna ultraljudslett.
   
 • Mellannålsbiopsi av primärtumör kan övervägas.BEHANDLING
 

Om tumören är resektabel är den primära behandlingen kirurgi. Beroende på tumörstorlek, marginaler och histologi ställningstagande till postoperativ strålbehandling. Strålbehandling till kurativ dos övervägs i icke-operabla fall, och cytostatika används främst som palliation.


 

UPPFÖLJNING
 

Alla patienter med spottkörtelcancer ska erbjudas uppföljning i 5 år efter behandling. Behandling och uppföljning registreras i Svenskt Kvalitetsregister.


 

PROGNOS
 

Spottkörtelcancer som diagnosticeras och behandlas i ett tidigt tumörstadium har god prognos. Det är i högre tumörstadium stora skillnader i överlevnad mellan olika histopatologiska diagnoser. Överlevnadssiffror är något sämre för cancer i gl. submandibularis jämfört med gl. parotis. Relativ 5-årsöverlevnad för all spottkörtelcancer i Sverige är cirka 75 %.


 

REMISS
 

Se PM - Huvudhalscancer


 

ICD-10

Malign tumör i parotiskörtel C07.9
Malign tumör i submandibulariskörtel C08.0
Malign tumör i sublingualiskörtel C08.1
Malign tumör i de stora spottkörtlarna med övergripande växt C08.8
Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad C08.9

 


Referenser

Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-08-25. Länk

Wahlberg P, Anderson H, Biorklund A, Moller T, Perfekt R. Carcinoma of the parotid and submandibular glands – a study of survival in 2465 patients. Oral Oncol 2002;38:706–13. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 8105

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Spottkörtelcancer

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Vill du arbeta med strålbehandling?
Akademiska Sjukhuset


Överläkare till patientflöde Huvud-Hals Cancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till rotation mellan neuro slutenvård och öppenvård, Huddinge
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare inom reumatologi till Patientområde Gastro, Hud, REUMA
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till takyflödet, elektrofysiologi
karolinska Universitetssjukhuset


Barnsjuksköterska med intresse för barnrättsliga frågor
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Blodbussen
Karolinska Universitetssjukhuset


Vi söker nu sjuksköterskor som vill jobba natt till vår Kirurgi och Trauma Avdelning (B83) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialist i allmänmedicin
Ljusdal hälsocentral


Karolinska Trial Alliance söker forskningssjuksköterska till pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska? Avdelning för stamcellstransplantation i Huddinge söker kollega!
karolinska Universitetssjukhuset


Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Psykiatrikliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Intervention och Ultraljud inom Funktion Bild & Funktion
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska Natt till Ortopedavdelning K81-83
Karolinska Universitetssjukhuset


Röntgensjuksköterska sökes till Nuklearmedicin Solna
karolinska Universitetssjukhuset


Försvarsmedicinsk forskningsrådgivare till Försvarsmedicincentrum
Försvarsmakten


ST-chef till Perioperativ medicin och Intensivvård (PMI)
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Reumatolog- och hudavdelningen i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjukskötersketjänst med ansvar för kvalitetsfrågor
Akademiska Sjukhuset


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare till Patientflöde ryggsjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i anestesiologi och intensivvård till Barn-PMI Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Vi utökar nu vår verksamhet och söker nattsjuksköterskor som vill vara med och bedriva högspecialiserad geriatrisk vård tillsammans med oss på Avd. R72-R74(GAVA) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


PCI-operatör/biträdande överläkare till Tema Hjärta och Kärl
karolinska Universitetssjukhuset


Nattsjuksköterska Reumatolog och hudavdelningens 7 vårdplatser i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


ST-läkare till anestesikliniken
Anestesikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna