Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Spottkörtelcancer
Författare Överläkare, PhD , Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskare Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet
Uppdaterad 2020-02-29
Specialitet ÖNH, Onkologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Spottkörtelcancer är relativt ovanligt. I Sverige uppträder cirka 100 fall per år. Vanligaste lokalisationen är gl. parotis (öronspottkörteln), men i gl. submandibularis och gl. lingualis är andelen maligna tumörer högre varför en tumör i dessa bör betraktas som malign tills motsatsen är bevisad. Cancer i övriga små spottkörtlar klassificeras efter lokal.

Det förekommer ett flertal histologiska tumörtyper där de vanligaste är:
 

 • Adenokarcinom
 • Mucoepidermoid cancer
 • Acinic cell cancer
 • Adenoidcystisk cancer

Spottkörtelcancer förekommer lika ofta hos män och kvinnor.


Riskfaktorer
 

 • Joniserande strålningSYMTOM
 

 • Palpabel knuta i spottkörtel
   
 • Hudengagemang kan förekomma liksom påverkan på facialisnerv (nedsatt ansiktsmotorik) vid tumör i gl. parotis (öronspottkörteln)
   
 • I vissa fall smärta
   
 • Förstorade halslymfkörtlar (metastaser) som då vanligen noteras på samma sida som knutan i spottkörtelnDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Benigna spottkörteltumörer
 • Spottkörtelcystor
 • Inflammatoriska och infektiösa tillstånd
 • Intraparotidal lymfkörtelförstoring (benign eller malign)
 • LymfomUTREDNING
 

Utredning av misstänkt spottkörtelcancer sker av ÖNH-läkare inom ramen för standardiserat vårdförlopp (SVF), se PM - Huvud- halscancer.


Anamnes
 

 • Resistens i spottkörtel?
 • Smärta? Ofta ett ogynnsamt prognostiskt tecken
 • Nervpåverkan? Ofta ett ogynnsamt prognostiskt tecken


Status
 

 • Fullständigt ÖNH-status
   
 • Beskrivning av tumörens läge och storlek liksom eventuell fixation till hud och/eller underliggande skelett
   
 • Nervpåverkan (n. facialis, n. hypoglossus, n. lingualis) noteras liksom eventuella förstorade halslymfkörtlar


Lab
 

 • Tumörspecifika blodprover saknas
   
 • S-krea bör kontrolleras inför radiologisk utredning med intravenös kontrast


Bilddiagnostik
 

 • DT av hals och thorax
 • Ofta MR av primärtumörområdet
 • PET-DT kan övervägas efter specialistbedömning


Övriga undersökningar
 

 • Finnålscytologi av primärtumör och eventuellt misstänkta lymfkörtelmetastaser, gärna ultraljudslett
   
 • Mellannålsbiopsi av primärtumör kan övervägasBEHANDLING
 

Om tumören är resektabel är den primära behandlingen kirurgi. Beroende på tumörstorlek, marginaler och histologi ställningstagande till postoperativ strålbehandling. Strålbehandling till kurativ dos övervägs i icke-operabla fall, och cytostatika används främst som palliation.

Om funktionen i ansiktsnerven (n. facialis) är påverkad vid diagnos eller måste offras vid kirurgin kan plastikkirurgiska ingrepp behövas antingen i samband med den primära operationen eller i samband med uppföljande rehabilitering.


 

UPPFÖLJNING
 

Alla patienter med spottkörtelcancer ska i samband med diagnos erbjudas en kontaktsjuksköterska och erbjudas uppföljning med läkarkontroller i 5 år efter behandling. Vanligen sker kontroller med klinisk undersökning. Vissa tumörtyper, t ex adenoidcystisk cancer, kan uppföljande radiologiska kontroller av lungor ha sin plats. Behandling och uppföljning registreras i Svenskt Kvalitetsregister.


 

PROGNOS
 

Spottkörtelcancer som diagnostiseras och behandlas i ett tidigt tumörstadium har god prognos. Det är i högre tumörstadium stora skillnader i överlevnad mellan olika histopatologiska diagnoser. Överlevnadssiffror är något sämre för cancer i gl. submandibularis jämfört med gl. parotis. Relativ 5-årsöverlevnad för all spottkörtelcancer i Sverige är cirka 75 %.


 

REMISS
 

Se PM - Huvud- halscancer


 

ICD-10

Malign tumör i parotiskörtel C07.9
Malign tumör i submandibulariskörtel C08.0
Malign tumör i sublingualiskörtel C08.1
Malign tumör i de stora spottkörtlarna med övergripande växt C08.8
Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad C08.9

 


Referenser

Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan efter uppdatering 2019-02-05. Länk

Wahlberg P, Anderson H, Biorklund A, Moller T, Perfekt R. Carcinoma of the parotid and submandibular glands – a study of survival in 2465 patients. Oral Oncol 2002;38:706–13. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 8105

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Spottkörtelcancer

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett

annons
annons