Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Kutana vårtor
Författare Med dr, specialistläkare , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2019-09-05
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Verruca (plural: Verrucae) kallas ofta för vårtor. Vårtor är vanligast på händer och fötter, men kan förekomma över hela hudkostymen. Vårtor ges olika namn beroende på utseende och kroppslokal. Vanliga vårtor kallas ofta verruca vulgaris. Platta vårtor kallas verruca plana och sitter oftast i ansikte eller på handryggar, mest hos barn. Vårtor är oftast asymtomatiska, men kan, utöver kosmetiskt störande utseende, orsaka smärta, inte minst om de är lokaliserade på tryckutsatta områden såsom fotsulan (verruca plantaris).

Förutsatt att individen har ett kompetent immunförsvar försvinner vårtorna oftast av sig själva utan behandling, även om det ibland kan ta tid.

 

Etiologi

Kutana vårtor orsakas av humana papillomvirus (HPV). Det finns över 100 typer av HPV som alla infekterar epitelceller. Viral replikation och proliferation i differentierat skivepitel resulterar i utstickande, ibland vassa, utskott eller fjällande papler/plack i huden. Utseendet hos vårtor varierar beroende på bakomliggande HPV-typ och anatomisk lokal. Ibland resulterar HPV inte i synliga vårtor och viruset förblir då vilande i epitelceller. Den vanligaste infektionen är HPV typ 2 som typiskt drabbar händer och fötter. HPV-typerna 1, 4, 27 och 57 är också vanligt förekommande.

Plana vårtor, som är kliniskt distinkta från vanliga vårtor och vanligen förekommer på extremiteter och ansikte, orsakas av HPV-typerna 3 och 10. Genitala vårtor orsakas främst av HPV-typ 6 och 11, men berörs inte närmre i denna behandlingsöversikt (var god se separat PM om kondylom).

Vårtor är vanligast bland barn och unga vuxna. Individer med atopiskt eksem eller immunbristsjukdomar såsom organtransplanterade individer är särskilt drabbade. Även om vårtor är vanligt saknas välgjorda epidemiologiska studier, men man kan i utgångsläget säga att de flesta någon gång varit mer eller mindre drabbade av vårtor.


 

SYMTOM
 

  • Ofta asymtomatiska
  • Besvärande utseende
  • Klåda
  • Smärta
  • Funktionella besvär (såsom vid förekomst vid ögonlock)

Kliniska fynd

Vårtor kan förekomma solitärt eller i grupp och kan emellanåt konfluera och bilda mer sammanhängande plack - så kallade mosaik-vårtor, vanligen hos patienter med varma och fuktiga fötter. Ytan är upphöjd och oregelbunden och emellanåt är lesionen lätt fjällande. Filiforma vårtor är mer stjälkade och kännetecknas av karaktäristiska ”havsanemonliknande” utskott, sitter vanligen på läpparna hos både barn och vuxna.

Med dermatoskop ses utöver hyperkeratos emellanåt diskreta papillblödningar vilket kan vara ett sätt att skilja detta från clavus (liktorn).
 

Kutana_vårtor_bild_1.jpg

Figur 1: Isolerad verruca plantaris – upphöjd hyperkeratotisk lesion
 

Kutana_vårtor_bild_2.jpg

Figur 2: A) Isolerad verruca vulgaris periungualt – upphöjt hyperkeratotiskt plack
B) Dermatoskopisk bild

 

Kutana_vårtor_bild_3.jpg

Figur 3: A) Två områden med verruca plantaris
B) Dermatoskopiska bilder

 

Bilder_verruca_vulgaris_1810052.jpg

Figur 4: A) Isolerad verruca av filiform karaktär - verrukös yta
 

Bilder_verruca_vulgaris_181005.jpg

Figur 4: B): Dermatoskopiska bilder


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Klinisk undersökning är oftast tillräcklig för diagnos, men dermatoskopisk undersökning kan vara användbar för att utesluta andra tänkbara differentialdiagnoser. Om osäkerhet finns kan stansbiopsi utföras, men utförs sällan i praktiken.

Den histopatologiska bilden för vårtor är ofta karaktäristisk. HPV-typning kan i speciellt utvalda fall utföras och provmaterial skickas då till Skåne lab (utförs via Labmedicin i Skåne Länk).

 

Status

Liksom vid alla andra hudsjukdomar bör helkroppsinspektion eftersträvas. Fotodokumentation med klinikens eller patientens mobiltelefon kan vara av värde för att kunna följa behandlingseffekt.


 

BEHANDLING
 

Några enhetliga nationella riktlinjer för behandling av vårtor saknas. Patienterna uppmanas ofta att ta kontakt med apotek för att prova receptfri behandling.

På Sahlgrenska erbjuds ingen vidare medicinsk behandling av vårtor utan fokus ligger på patientinformation samt information om sjukdomsförlopp. På Sahlgrenska erbjuds däremot behandling till immunsupprimerade patienter. Dessa patienter erbjuds oftast kryobehandling. Om en enstaka vårta orsakar uttalade funktionella besvär, såsom vid förekomst i ögonlock vilket irriterar vid ögonblinkning, kan man naturligtvis överväga behandling även hos dessa individer.

 

Lokaliserad sjukdom

På apoteket finns ett stort antal produkter och apotekspersonal är ofta väl insatta i val av preparat. Om man önskar behandla vårtor med topikalt verkande medel bör behandling alltid inledas med filning av aktuellt/aktuella områden. Filningen underlättas om lesionen är något fuktad och uppluckrad innan.


Salicylsyra

I en Cochrane-analys (senast uppdaterad 2012) framgår det att topikal behandling med salicylsyra har evidens, men behandlingen kan ta lång tid. Innan salicylsyra appliceras bör huden ha filats enligt ovan, vidare bör huden vara helt torr.

Salicylsyra finns i olika beredningar såsom liniment/gel/kräm och plåster. Daglig applicering av lösningar/gel/krämer rekommernderas, medan plåster kan bytas varannan dag. Behandlingen bör inte pågå längre än 12 veckor.


Kryobehandling

Kryobehandling i en, alternativt två, seanser kan provas och har också visat sig ha effekt i aktuell metaanalys. Frysseanser bör pågå till cirka 2 mm av intilliggande hud är nedfryst. Aktuell upptiningstid bör vara mellan 30–60 sekunder. Det är värdefullt att informera patienten om att recidiv kan förekomma trots kryobehandling. Vidare kan kryobehandling orsaka sår samt hypopigmenterade ärr, något som är viktigt att tänka på vid behandling av patienter med mörkare hudtyper. Kryobehandling ges företrädesvid till ungdomar och vuxna, då små barn emellanåt kan ha svårt att medverka.

 

Barn

Aktiv exspektans är att föredra hos asymtomatiska barn. Om behandling övervägs bör man börja med topikalt verkande medel.
Om kryobehandling ges till barn (ges endast undantagsvis) bör EMLA-plåster över aktuella områden verka i 1-2 timmar före planerat ingrepp.

 

Utbredd sjukdom

Immunsupprimerade patienter med utbredd förekomst av vårtor bör bedömas av hudläkare.


 

UPPFÖLJNING
 

Någon regelmässig uppföljning behövs sällan. Telefontid för kontroll av behandlingseffekt, kan naturligtvis erbjudas. Ofta är det värdefullt att lägga några extra minuter på patientinformation, inte minst till småbarnsföräldrar och att understryka den benigna genesen och ge info om naturalförlopp. Den muntliga informationen kan också kompletteras med skriftlig information från exempelvis 1177.se


 

PROGNOS
 

Vårtor är oftast självbegränsande, men detta kan ta upp till ett par år.


 

REMISS
 

Patienter med vårtor diagnostiseras och informeras i primärvården. Hudläkare kan naturligtvis kontaktas vid behov och vid osäker diagnos. Vid remiss är bifogade foton av stort värde.


 

BILDARKIV
 

Bilder på Dermis.net


 

ICD-10

Verruca vulgaris B07.9A
Verruca filiformis B07.9B
Verruca plana B07.9C
Verruca plantaris B07.9D

 

Referenser
 

Kwok CS et al. Topical treatments for cutaneous warts. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;(9). Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 7778

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Kutana vårtor

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons
annons