Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Erythrasma
Författare Doktorand, specialistläkare , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Med dr, Spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2018-09-22
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut
BAKGRUND
 

Etiologi
 

Erythrasma är en ytlig hudinfektion som orsakas av en grampositiv bakterie, Corynebacterium minutissimum. Den vanligaste lokalen är mellan tårna. Infektionen är underdiagnostiserad då den hos flertalet drabbade förblir mer eller mindre asymtomatisk. Några säkra svenska prevalensstudier saknas.

Då det finns snarlika differentialdiagnoser som kliniskt inte säkert kan skiljas från erythrasma, grundar sig diagnosen på användande av Woods lampa (ultraviolett ljus, 320-450 nm). Eryhrasma drabbar typisk i övrigt helt friska individer, men ökad risk föreligger vid samtidig:
 

Infektionen är ovanlig hos barn.


 

SYMTOM
 

Följande symtom kan föreligga, men tillståndet är ofta asymtomatiskt.
 

 • Torrhet
 • Rodnad
 • Fjällning
 • Lokaliserad klåda över aktuella utslag

Kliniska fynd
 

Infektionen är typiskt lokaliserad mellan tår eller i armhåla/ljumskveck. Mellan tår kan fjällning och även macererad hud föreligga. I ovanliga fall kan erythrasma vara orsak till pruritus ani. Fall av erythrasma i vulva finns rapporterat.
 

Erythrasma.jpg

Bild 1: Rodnad i ljumskar med lätt brunaktig ton samt korallröd fluorescens vid belysning med Woods lampa.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Den kliniska bilden kan vara snarlik den av kutan svampinfektion såsom intertriginös candida-infektion, tinea interdigitale och tinea inguinalis. Samtidig infektion med tinea förekommer. Tinea ger oftast mer besvär än erythrasma. Vid det senare ses t ex aldrig papler och vesikler.
 

 • Intertriginösa candida-infektioner
 • Tinea inguinalis/tinea interdigitale
 • Intertriginösa eksem
 • Invers psoriasis
 • Extramammär morbus Paget (ovanligt)


UTREDNING
 

Konventionell bakteriologisk odling kan inte utföras med avseende på C. minitissimum varpå diagnosen grundas på klinisk presentation. På hudklinik finns som regel Woods lampa att tillgå (ultraviolett ljus). Om drabbade områden belyses med Woods lampa i ett för övrigt helt mörklagt rum framträder typiskt ”korall-röd” fluorescens. Anledning att området lyser upp beror på bakteriernas porfyrinproduktion.

 

Status
 

Hela huden bör undersökas. Särskild fokus bör läggas på ”inversa områden”, såsom ljumskar, mellan tår och armhålor.

Då sedvanlig bakteriologisk odling saknas grundas diagnosen snarare på negativa svampodlingar och uteslutande av alternativa diagnoser samt typiska fynd vid belysning med Woods lampa. Rodnaden är ofta förhållandevis diskret och kan anta en mer brunaktig ton.

Negativa fynd vid Woods lampa utesluter inte förekomst av erythrasma vilket har säkerställts i studier där man kompletterat utredningen med Gram-infärgning. Duschning före undersökningen kan orsaka falska negativa fynd.


 

BEHANDLING
 

Lokaliserad sjukdom
 

Lokalbehandling:

Mikonazol är primärt ett antimykotiskt läkemedel, men har även visat sig utöva antibakteriell effekt på gram-positiva bakterier. De exakta mekanismerna bakom detta är ofullständigt kartlagda.

 

Utbredd sjukdom
 

Vid utbredd sjukdom eller vid icke framgångsrik topikal behandling, bör systemisk behandling övervägas, men ges i praktiken sällan.
 

UPPFÖLJNING
 

Någon uppföljning behövs som regel ej. Telefonuppföljning kan naturligtvis övervägas. Vid insättning av systemisk behandling kan ett kontrollbesök med ny undersökning med Woods lampa värderas.


 

PROGNOS
 

Recidiv av erythrasma förekommer, men några säkra siffror på detta saknas. Trångt åtsittande kläder samt en fuktig miljö kan predisponera för infektion och detta bör i möjligaste mån undvikas för att förhindra reinfektion. Överviktiga patienter bör rekommenderas viktreduktion.


 

ÖVRIGT
 

Erythrasma kan förekomma samtidigt som andra kutana corynebacterium-manifestationer såsom trichomycosis axillaris (TMA) och pitted keratolysis.


 

BILDARKIV
 

Bilder på Dermis.net


 

ICD-10

Erythrasma L08.1

 

REFERENSER
 

 1. Rho NK, Kim BJ. A corynebacterial triad: Prevalence of erythrasma and trichomycosis axillaris in soldiers with pitted keratolysis. J Am Acad Dermatol. 2008 Feb;58(2 Suppl):S57-8. Länk
   
 2. Inci M et al. The prevalence of interdigital erythrasma in southern region of Turkey. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Nov;26(11):1372-6. Länk
   
 3. Avci O et al.A comparison between the effectiveness of erythromycin, single-dose clarithromycin and topical fusidic acid in the treatment of erythrasma. J Dermatolog Treat. 2013 Feb;24(1):70-4. Länk
   
 4. Nenoff P el al. New insights on the antibacterial efficacy of miconazole in vitro. Mycoses. 2017 Aug;60(8):552-557. Länk
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 7775

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Erythrasma

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare/handledare
Vårdcentralen Kolmården


Överläkare/ specialistläkare
hjärtenheten Hudiksvalls sjukhus


Vi söker en sektionschef
Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska
Lungavdelningen i Gävle


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Specialistsjuksköterska till Strålbehandlingen- Dosplanering
karolinska Universitetssjukhuset


Biträdande avdelningschef infektionssjukdomar
Akademiska Sjukhuset


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Legitimerad Barnmorska
Förlossningen i Hudiksvall


Sjukskötersketjänst med ansvar för kvalitetsfrågor
Akademiska Sjukhuset


Sjuksköterska till smärtcentrum
Akademiska Sjukhuset


Specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Är du Ultraljudsbarnmorska och vill utveckla din kompetens?
Akademiska Sjukhuset


Sjuksköterska
internmedicinsk vårdavdelning i Hudiksvall


Sjuksköterska
BB och Gynavdelningen i Hudiksvall


Blekinge flygflottilj söker psykolog till försvarshälsan
Försvarsmakten


Sjuksköterska
ortopedavdelningen i Gävle

annons