Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Labyrintit, akut
Författare Med dr, specialistläkare ÖNH , ÖNH-center/Cityakuten
Med dr, biträdande öveläkare , PO ÖNH/Karolinska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet
Uppdaterad 2019-01-24
Specialitet ÖNH
Skriv ut

BAKGRUND
 

Akut labyrintit är en infektion/inflammation av innerörat som kan orsakas av bakterier, virus, autoimmun påverkan, vaskulär genes eller av specifika läkemedel (aminoglykosider).

Labyrinten är ett samlingsnamn för båggångarna, hörselsnäckan, sacculus och utriculus.

Akut labyrintit kan uppstå som en ovanlig men allvarlig komplikation till en akut mediaotit (AOM), eller en akut meningit. Labyrintit p g a av akut meningit är vanligast hos barn under 2 år. Vuxna drabbas ff a av viralt orsakad labyrintit.

Vid labyrintit ser man ofta påverkan på både hörsel och balans, med rotatorisk yrsel, illamående tillsammans med en uni- eller bilateral hörselnedsättning (HNS), tinnitus, feber och smärta. Notera att feber ibland kan saknas.


Patogenes

Labyrintit indelas grovt i 2 former:
 

 • Varig (suppurativ)
  Har dramatiska symtom. Uppstår genom en akut bakteriell invasion i innerörat via runda fönstret (eller i ovanliga fall via ovala fönstret) i samband med en AOM, eller vid en meningit genom spridning via subarachnoidalrummet. Spridning av bakterierna kan även ske hematogent eller via bendefekter i örat p g a en perilymfatisk fistel, kolesteatom, tidigare öronkirurgi eller skalltrauma. Vid akut suppurativ labyrintit är infektionen våldsam och oftast aggressivt destruerande.
   
 • Serös
  Mindre dramatisk i sin framtoning. Orsakas av toxiner eller inflammatoriska mediatorer i samband med en bakteriell AOM, eller av virus som tagit sig in i innerörat. Den serösa labyrintiten är oftast mer beskedlig i sitt förlopp, men kan även vara ett förstadium till en suppurativ labyrintit, varför skyndsam diagnostik och behandling är viktig.

Etiologi

Bakterier
 

 • Streptococcus pneumoniae (pneumokocker)
 • Haemophilus influenzae
 • Moraxella catarrhalis
 • Neisseria meningitidis
 • Div andra bakterier (Streptococcus, Proteus, Bacteroides, E.coli, Mycobacterium tuberculosis)

Virus

Viral genes är ovanligare hos barn.
 

 • CMV, parotit, rubella
 • HSV, adeno, coxsackie, RS, RSV, influenza, parainfluenza
 • Varicella zoster (reaktivering av latent virus kan orsaka herpes-zoster oticus med Ramsay-Hunts syndrom (herpesblåsor + facialispares + ev hörselpåverkan + ev yrsel))

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

 • Rotatorisk yrsel
 • Spontannystagmus
 • Illamående och kräkningar
 • Medelsvår till svår kombinerad (d v s både konduktiv och sensorineural) hörselnedsättning på sjuka örat
 • Tinnitus
 • Hög feber - är inte obligat
 • Djup öronsmärta och fyllnadskänsla i örat
 • Röd buktande trumhinna eller varig/serös flytning i yttre hörselgången om AOM-genes
 • Samtidig nackstyvhet och sänkt medvetandegrad - talar för samtidig meningit
 • Blåsor på öra eller hörselgång - talar för möjlig varicella-zoster
 • Facialispares vid Ramsay-Hunt (se ovan)

Observera att små barn kan ha svårt att redogöra för yrsel, men uppvisar dålig balans med falltendens och nystagmus.
 DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Patient som söker med symtom där undersökning pekar mot denna åkomma skall skyndsamt remitteras till akutsjukhus med ÖNH klinik


Anamnes
 

 • Otitanamnes
 • Huvudvärk, nackstelhet, ljuskänslighet?
 • Tidigare öronkirurgi/cochleaimplantat?
 • Ärftlighet för hörselnedsättning eller annan öronsjukdom?
 • Nyligen genomgången eller pågående ÖLI?
 • Andra pågående infektioner?
 • Hudblåsor?
 • Tidigare yrselattacker/migrän?
 • Tidigare läkemedel med fokus på antibiotikaanvändning?
 • Tidigare skalltrauma?
 • Medvetandepåverkan/irritabilitet?
 • Andra försvårande sjukdomar - diabetes, immunsjukdom, reumatisk sjukdom?


Status
 

 • Öronnäsahalsstatus inklusive otoskopi
  - Blåsor på trumhinna? I yttre hörselgång?
  - Perforerad trumhinna? Flytning i örat? Svullen mastoid?
  - Tecken till kolesteatom?
   
 • Enklare hörselundersökning (fingerskrap vid öronen, konversationsstämma 1 m), ev Weber och Rinnes test med stämgaffel

Neurologisk undersökning med kranialnervsstatus
 

 • Inkl HINTS (Head impulse test - Nystagmus - Test of Skewness) - för att utesluta central yrsel
  - Notera nystagmusriktning, spontan? Blickriktningsrelaterad?
  - Video
 • Finns perifer facialispåverkan?
 • Romberg - falltendens, diadokokinesi, finger-näs
 • Nackstyvhet?

Temp

Ofta högfebril, men behöver inte vara så


Labb
 

 • CRP
 • LPK
 • SR
 • Blodstatus
 • Bakterie och/eller virusodling från ev flytning i öra
 • Virusodling från hudblåsavskrap
 • Blododling
 • Om meningit misstänks - lumbalpunktion


Bilddiagnostik

Behövs ej för diagnostik i det akuta skedet, men i ett senare förlopp kan kartläggning göras med både CT och MR. Detta görs framförallt vid kvarstående besvär i form av balansstörning eller hörselnedsättning, vid oklar orsak eller vid misstanke på ev bakomliggande orsaker som:
 

 • Kolesteatom
 • Tumör
 • Abscess
 • Hematom
 • Fissurer efter trauma


Övrigt
 

I subakut skede, när patientens tillstånd tillåter, görs audiogram och fördjupade balanstester på en balansmottagning.


 

BEHANDLING
 

Akut remiss, ev telkontakt med öronjour på Öron-näsa-hals-klinik för inläggning.
 

 • Där görs Paracentes på trumhinnan om den inte redan perforerat- för odling och dränering
   
 • I.v. antibiotika - initialt bredspektum med penetrans till hjärnhinnor, t ex ceftazidime eller cefotaxim i meningitdos. Behandling avsmalnas sedan beroende på infektiöst agens.
   
 • Ev kortison vid bakteriell meningit, vilket också kan lindra yrselsymtomen och fördröja/ hindra läkning med förbening av labyrinten (se nedan).
   
 • Vid viral genes - behandling med vila, och i.v. vätska, (p.o. kortison i nedtrappning med initialdos 60 mg), samt ev initial antiemetikabehandling.


PROGNOS
 

De akuta yrselproblemen med kräkningar och illamående avtar efter dagar till veckor oavsett genes, medan hörselproblemen kan kvarstå i varierande grad. Vid akut serös labyrintit är prognosen ofta god avseende hörseln, men vid akut suppurativ labyrintit finns hög risk för permanent HNS, p g a labyrithitis ossificans som är en förbening av labyrinten som sker som en senkomplikation till en labyrintit/ meningit. I dessa fall kan cochleaimplantat bli aktuellt, som måste opereras in innan en förbening av cochlea har skett.


 

UPPFÖLJNING
 

Görs på ÖNH-klinik med uppföljning av hörsel och balans och ev komplikationer.


 

ICD-10

Labyrintit H83.0
Labyrintdysfunktion H83.2
Sjukdom i innerörat, ospecificerad H83.9

 

Referenser

Complications of acute otitis media in children. Curr Allergy Asthma Rep 2005, 5(4):308-312. Länk

Inner ear and facial nerve complications of acute otitis media, including vertigo. Curr Allergy Asthma Rep 2007, 7(6):444-450. Länk

Intratemporal and intracranial complications of acute otitis media in a pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014, 78(12):2161-2164. doi: 2110.1016/j.ijporl.2014.2109.2032. Epub 2014 Oct 2166. Länk

Nystagmus in patients with unilateral acute otitis media complicated by serous labyrinthitis. Acta Otolaryngol 2016, 136(6):559-563. doi: 510.3109/00016489.00012015.01132845. Epub 00012016 Jan 00016421. Länk

Medscape. Mark E Boston, MD Associate Professor of Pediatric Otolaryngology, Baylor College of Medicine. Labyrinthitis. Updated: Jan 23, 2017. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 7702

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Labyrintit, akut

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Överläkare blod- och tumörsjukdomar hos barn
Akademiska barnsjukhuset


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Sjuksköterska
Huddinge Neonatalmottagning


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


AT-läkare
Region Blekinge


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


Specialistläkare i Plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


ST-läkare i plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Omvårdnadschef
Huddinge, Multisjuka äldre II inklusive Geriatrisk akutvårdsavdelning


AT-läkare
Region Norrbotten


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


ST-läkartjänst inom Neurokirurgi
Verksamhetsområde Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna

annons