Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
annons
Labyrintit, akut
Författare Med dr, specialistläkare ÖNH , ÖNH-center/Cityakuten
Med dr, biträdande öveläkare , PO ÖNH/Karolinska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet
Uppdaterad 2019-01-24
Specialitet ÖNH
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Akut labyrintit är en infektion/inflammation av innerörat som kan orsakas av bakterier, virus, autoimmun påverkan, vaskulär genes eller av specifika läkemedel (aminoglykosider).

Labyrinten är ett samlingsnamn för båggångarna, hörselsnäckan, sacculus och utriculus.

Akut labyrintit kan uppstå som en ovanlig men allvarlig komplikation till en akut mediaotit (AOM), eller en akut meningit. Labyrintit p g a av akut meningit är vanligast hos barn under 2 år. Vuxna drabbas ff a av viralt orsakad labyrintit.

Vid labyrintit ser man ofta påverkan på både hörsel och balans, med rotatorisk yrsel, illamående tillsammans med en uni- eller bilateral hörselnedsättning (HNS), tinnitus, feber och smärta. Notera att feber ibland kan saknas.


Patogenes

Labyrintit indelas grovt i 2 former:
 

 • Varig (suppurativ)
  Har dramatiska symtom. Uppstår genom en akut bakteriell invasion i innerörat via runda fönstret (eller i ovanliga fall via ovala fönstret) i samband med en AOM, eller vid en meningit genom spridning via subarachnoidalrummet. Spridning av bakterierna kan även ske hematogent eller via bendefekter i örat p g a en perilymfatisk fistel, kolesteatom, tidigare öronkirurgi eller skalltrauma. Vid akut suppurativ labyrintit är infektionen våldsam och oftast aggressivt destruerande.
   
 • Serös
  Mindre dramatisk i sin framtoning. Orsakas av toxiner eller inflammatoriska mediatorer i samband med en bakteriell AOM, eller av virus som tagit sig in i innerörat. Den serösa labyrintiten är oftast mer beskedlig i sitt förlopp, men kan även vara ett förstadium till en suppurativ labyrintit, varför skyndsam diagnostik och behandling är viktig.

Etiologi

Bakterier
 

 • Streptococcus pneumoniae (pneumokocker)
 • Haemophilus influenzae
 • Moraxella catarrhalis
 • Neisseria meningitidis
 • Div andra bakterier (Streptococcus, Proteus, Bacteroides, E.coli, Mycobacterium tuberculosis)

Virus

Viral genes är ovanligare hos barn.
 

 • CMV, parotit, rubella
 • HSV, adeno, coxsackie, RS, RSV, influenza, parainfluenza
 • Varicella zoster (reaktivering av latent virus kan orsaka herpes-zoster oticus med Ramsay-Hunts syndrom (herpesblåsor + facialispares + ev hörselpåverkan + ev yrsel))

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

 • Rotatorisk yrsel
 • Spontannystagmus
 • Illamående och kräkningar
 • Medelsvår till svår kombinerad (d v s både konduktiv och sensorineural) hörselnedsättning på sjuka örat
 • Tinnitus
 • Hög feber - är inte obligat
 • Djup öronsmärta och fyllnadskänsla i örat
 • Röd buktande trumhinna eller varig/serös flytning i yttre hörselgången om AOM-genes
 • Samtidig nackstyvhet och sänkt medvetandegrad - talar för samtidig meningit
 • Blåsor på öra eller hörselgång - talar för möjlig varicella-zoster
 • Facialispares vid Ramsay-Hunt (se ovan)

Observera att små barn kan ha svårt att redogöra för yrsel, men uppvisar dålig balans med falltendens och nystagmus.
 DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Patient som söker med symtom där undersökning pekar mot denna åkomma skall skyndsamt remitteras till akutsjukhus med ÖNH klinik


Anamnes
 

 • Otitanamnes
 • Huvudvärk, nackstelhet, ljuskänslighet?
 • Tidigare öronkirurgi/cochleaimplantat?
 • Ärftlighet för hörselnedsättning eller annan öronsjukdom?
 • Nyligen genomgången eller pågående ÖLI?
 • Andra pågående infektioner?
 • Hudblåsor?
 • Tidigare yrselattacker/migrän?
 • Tidigare läkemedel med fokus på antibiotikaanvändning?
 • Tidigare skalltrauma?
 • Medvetandepåverkan/irritabilitet?
 • Andra försvårande sjukdomar - diabetes, immunsjukdom, reumatisk sjukdom?


Status
 

 • Öronnäsahalsstatus inklusive otoskopi
  - Blåsor på trumhinna? I yttre hörselgång?
  - Perforerad trumhinna? Flytning i örat? Svullen mastoid?
  - Tecken till kolesteatom?
   
 • Enklare hörselundersökning (fingerskrap vid öronen, konversationsstämma 1 m), ev Weber och Rinnes test med stämgaffel

Neurologisk undersökning med kranialnervsstatus
 

 • Inkl HINTS (Head impulse test - Nystagmus - Test of Skewness) - för att utesluta central yrsel
  - Notera nystagmusriktning, spontan? Blickriktningsrelaterad?
  - Video
 • Finns perifer facialispåverkan?
 • Romberg - falltendens, diadokokinesi, finger-näs
 • Nackstyvhet?

Temp

Ofta högfebril, men behöver inte vara så


Labb
 

 • CRP
 • LPK
 • SR
 • Blodstatus
 • Bakterie och/eller virusodling från ev flytning i öra
 • Virusodling från hudblåsavskrap
 • Blododling
 • Om meningit misstänks - lumbalpunktion


Bilddiagnostik

Behövs ej för diagnostik i det akuta skedet, men i ett senare förlopp kan kartläggning göras med både CT och MR. Detta görs framförallt vid kvarstående besvär i form av balansstörning eller hörselnedsättning, vid oklar orsak eller vid misstanke på ev bakomliggande orsaker som:
 

 • Kolesteatom
 • Tumör
 • Abscess
 • Hematom
 • Fissurer efter trauma


Övrigt
 

I subakut skede, när patientens tillstånd tillåter, görs audiogram och fördjupade balanstester på en balansmottagning.


 

BEHANDLING
 

Akut remiss, ev telkontakt med öronjour på Öron-näsa-hals-klinik för inläggning.
 

 • Där görs Paracentes på trumhinnan om den inte redan perforerat- för odling och dränering
   
 • I.v. antibiotika - initialt bredspektum med penetrans till hjärnhinnor, t ex ceftazidime eller cefotaxim i meningitdos. Behandling avsmalnas sedan beroende på infektiöst agens.
   
 • Ev kortison vid bakteriell meningit, vilket också kan lindra yrselsymtomen och fördröja/ hindra läkning med förbening av labyrinten (se nedan).
   
 • Vid viral genes - behandling med vila, och i.v. vätska, (p.o. kortison i nedtrappning med initialdos 60 mg), samt ev initial antiemetikabehandling.


PROGNOS
 

De akuta yrselproblemen med kräkningar och illamående avtar efter dagar till veckor oavsett genes, medan hörselproblemen kan kvarstå i varierande grad. Vid akut serös labyrintit är prognosen ofta god avseende hörseln, men vid akut suppurativ labyrintit finns hög risk för permanent HNS, p g a labyrithitis ossificans som är en förbening av labyrinten som sker som en senkomplikation till en labyrintit/ meningit. I dessa fall kan cochleaimplantat bli aktuellt, som måste opereras in innan en förbening av cochlea har skett.


 

UPPFÖLJNING
 

Görs på ÖNH-klinik med uppföljning av hörsel och balans och ev komplikationer.


 

ICD-10

Labyrintit H83.0
Labyrintdysfunktion H83.2
Sjukdom i innerörat, ospecificerad H83.9

 

Referenser

Complications of acute otitis media in children. Curr Allergy Asthma Rep 2005, 5(4):308-312. Länk

Inner ear and facial nerve complications of acute otitis media, including vertigo. Curr Allergy Asthma Rep 2007, 7(6):444-450. Länk

Intratemporal and intracranial complications of acute otitis media in a pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014, 78(12):2161-2164. doi: 2110.1016/j.ijporl.2014.2109.2032. Epub 2014 Oct 2166. Länk

Nystagmus in patients with unilateral acute otitis media complicated by serous labyrinthitis. Acta Otolaryngol 2016, 136(6):559-563. doi: 510.3109/00016489.00012015.01132845. Epub 00012016 Jan 00016421. Länk

Medscape. Mark E Boston, MD Associate Professor of Pediatric Otolaryngology, Baylor College of Medicine. Labyrinthitis. Updated: Jan 23, 2017. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 7702

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Labyrintit, akut

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sommarvikariat underläkare/läkarassistent 2020
Region Norrbotten


Lediga jobb som läkare, sköterska och fysioterapeut.
Försvarsmakten


Allmänspecialist till Öjebyn, Hällans hälsocentral, Piteå
Region Norrbotten


Verksamhetschef till Anestesikliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus


Med kvinnosjukvård i fokus! Överläkare/Specialist med forskningsintresse
Region Sörmland


Specialist i nuklearmedicin
Region Sörmland


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Eskilstuna


Sjuksköterska sökes till LIVA - Långtidsintensiv- vårdsavdelning
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi
Region Sörmland


Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Region Norrbotten


Södersjukhusets Dialys dagvård söker Planeringsansvarig sjuksköterska/ arbetsledare
Karolinska Universitetssjukhuset


Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare till Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Nattsjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i nya sjukhusbyggnaden, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialist i Allmänmedicin, Helsa vårdcentral Älta
Helsa Primärvård Sverige AB


Nyfiken på kompetensår? Vi söker sjuksköterskor till Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Sjuksköterska till Transplantation
Karolinska Universitetssjukhuset


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Region Sörmland


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Katrineholm


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Doktor24


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till vår Självdialysmottagningen i Rosenlund
Karolinska Universitetssjukhuset


Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Akutläkare till Nyköping lasarett
Region Sörmland


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Nyköping


Nyexaminerad sjuksköterska till Dialysmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset


Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland

annons
annons
annons