Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Mastoidit, akut
Författare Med dr, specialistläkare ÖNH , ÖNH/Sergelkliniken
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-09-17
Specialitet ÖNH
Skriv ut

BAKGRUND
 

Akut mastoidit är den vanligaste allvarliga komplikationen till akut mediaotit (AOM). Den kan uppstå akut eller utvecklas under loppet av flera dagar eller veckor i anslutning till en AOM. Mastoidit kan även utvecklas under pågående peroral antibiotikabehandling.

Sjukdomen drabbar framför allt barn och är något vanligare hos barn ≤ 2 år. Cirka 20-60 personer drabbas per år i Sverige. Hos små barn kan ibland AOM och mastoidit diagnostiseras samtidigt, eftersom förloppet kan vara så snabbt.

År 2009 infördes allmän pneumokockvaccination som eventuellt kan minska frekvensen mastoiditer i Sverige, som en följd av en minskad frekvens av AOM. Preliminära data från region Stockholm indikerar att så är fallet. Andra länder med liknade program och 13-valent pneumokockvaccin har ev kunnat påvisa en viss minskning av inläggningsfrekvensen för akut mastoidit hos små barn.
 

Visa behandlingsöversikt: Otit (öroninflammation) - akut


Patogenes

Den bakteriella inflammationen i mellanörat vid en AOM sprider sig in i örats cellsystem och via s k emissarievener i skelettet till periostet över mastoiden. När benet genom den inflammatoriska processen bryts ner bildas en subperiostal abscess, en mastoidit.


Bakteriologi
 

 • Pneumokocker och Grupp A-streptokocker (GAS) är vanligast
 • Pseudomonas aeruginosa, koagulasnegativa stafylokocker (KNS), H. Influenzae, Moraxella catarrhalis, mykobakterier, fusobacterium necroforum m fl förekommer också


SYMTOM
 

 • Utstående öra
 • Retroaurikulär rodnad, svullnad och smärta, ibland även fluktuation
 • Feber ≥ 38°C
 • Flytning från örat
 • Lätt till mycket påverkat allmäntillstånd, irritabilitet, trötthet
 • Nedsatt aptit
Visa behandlingsöversikt: Sekretorisk mediaotit (Otosalpingit) - handläggning i primärvårdDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Pågående/nyligen genomgången ÖLI
 • Pågående akut mediaotit (AOM) (föreligger i en majoritet av fallen)?
 • Behandlad AOM under de senaste veckorna?
 • Diagnostiserad sekretorisk mediaotit (SOM)?
 • Smärta, rodnad samt retroaurikulär buktning på drabbad sida?
 • Feber?
 • Irritabillitet/trötthet?
 • Bristande aptit?
 • Tidigare öronoperation (TMD-rör, Cochleaimplantat)
 • Medfödd anatomisk avvikelse (hörselgångsatresi, läpp-käk-gomspalt)?
 • Annan komplicerande sjukdom (Down’s syndrom, immunbrist)?

Status
 

 • Smärta, rodnad samt retroaurikulär buktning på drabbad sida
 • Temp ≥ 38°C (vanligare hos barn < 2 år)
 • Ev påverkat/irriterat AT
 • Rodnad buktande trumhinna som vid AOM
 • Ev varig eller serös flytning i yttre hörselgången (vanligare hos barn > 2 år)
 • Ev taksänkning i den yttre hörselgången

Lab

Provtagningen ska inte fördröja bedömning av specialistläkare inom ÖNH, då diagnosen till övervägande del är klinisk.
 

 • Infektionsparametrar (CRP, LPK, SR)
 • Odling från flytning från yttre hörselgången vid trumhinneperforation

Bilddiagnostik

CT-öron vid behov (bedöms av ÖNH-läkare) - görs sällan i akutskedet. Diagnosen är fr a klinisk och man vill undvika onödig röntgenstrålning.


 

BEHANDLING
 

Akut

Misstanke om denna åkomma skall hanteras skyndsamt av specialistläkare inom ÖNH på en slutenvårdsenhet (i Sverige, utomlands är det inte ovanligt att dessa patienter initialt handläggs av en pediaktriker och vårdas på allmänpediatrisk vårdavdelning).

Akut remiss till ÖNH-klinik för inläggning. Där sker undersökning och om möjligt provtagning enligt ovan. I.v. antibiotika bredspektrum initialt t ex cefotaxim (Claforan) 50 mg/kg x 3, sedan avsmalning när odlingssvar föreligger.

Paracentes i narkos och samtidig ev dränage av abscessen med incision eller aspiration retroaurikulärt med odling sker så snart som möjligt. Ingen föregående radiologi är nödvändig.


 

UPPFÖLJNING
 

Sker hos ÖNH-specialist ett par dagar till veckor efter utskrivning beroende på sjukdomsförlopp och erhållen behandling. Trumhinna och hörsel utvärderas, samt uppföljning av eventuella komplikationer.


 

PROGNOS
 

Vid rätt och skyndsam behandling är prognosen god. Komplikationer är i Sverige ovanliga, men vanligare internationellt (2-35 %). Förekommande komplikationer är extrakraniella som:
 

Eller intrakraniella komplikationer som:
 

 • Sinustrombos
 • Meningit
 • Epiduralabscess
 • Postoperativ likvorläckage
 • Förhöjt intrakraniellt tryck
 • Hjärnabscess
 • Duradefekter


ICD-10

Akut mastoidit H70.0
Mastoidit, ospecificerad H70.9

 

Referenser
 

Acute mastoiditis in children aged 0-16 years--a national study of 678 cases in Sweden comparing different age groups. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012, 76(10):1494-1500. Länk

Cost-effectiveness of a 10- versus 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in Denmark and Sweden. Clin Ther 2013, 35(2):119-134. Länk

Incidence of acute mastoiditis in Colorado children in the pneumococcal conjugate vaccine era. Pediatr Infect Dis J 2014, 33(5):453-457. Länk

Trends in Otitis Media Incidence After Conjugate Pneumococcal Vaccination: A National Observational Study. Pediatr Infect Dis J 2017, 36(11):1027-1031. Länk

Pediatric acute mastoiditis in the era of pneumococcal vaccination. Laryngoscope 2018, 128(6):1480-1485. Länk

Therapeutic approach to pediatric acute mastoiditis - an update. Braz J Otorhinolaryngol 2018, 17(18):30426-30429. Länk

Acute mastoiditis in an Italian pediatric tertiary medical center: a 15 - year retrospective study. Ital J Pediatr 2018, 44(1):71. Länk

A systematic review of diagnostic criteria for acute mastoiditis in children. Otol Neurotol 2008, 29(6):751-757. Länk

Clinical strategies for the management of acute mastoiditis in the pediatric population. Clin Pediatr (Phila) 2010, 49(2):110-115. Länk

Acute mastoiditis in children in Sweden 1993-2007--no increase after new guidelines. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011, 75(12):1496-1501. Länk

Infants under the age of six months with acute mastoiditis. A descriptive study of 15 years in Sweden. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014, 78(7):1119-1122. Länk

Subperiosteal abscesses in acute mastoiditis in 115 Swedish children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015, 79(7):1115-1120. Länk

Infants under the age of six months with acute mastoiditis. A descriptive study of 15 years in Sweden. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014, 78(7):1119-1122. Länk

Subperiosteal abscesses in acute mastoiditis in 115 Swedish children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015, 79(7):1115-1120. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 7644

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Mastoidit, akut

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm

annons
annons