Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Monoklonal gammopati (MGUS)
Författare Docent , Hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Granskare Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala
Uppdaterad 2018-02-14
Specialitet Hematologi
Skriv ut
annons


BAKGRUND


Monoklonal gammopati, ofta förkortat MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined significance) är ingen sjukdom utan en riskmarkör. Prevalensen är ca 3 % hos personer över 50 år och upp mot 10 % över 80 års ålder. Fyndet utgörs av monoklonala immunglobuliner, M-komponent, i serum och/eller urin vilket också kan ses vid en del blodsjukdomar. Eftersom MGUS är så mycket vanligare än dessa sjukdomar behövs riktlinjer för när och hur fyndet skall utredas.

 

Orsaker

MGUS orsakas av en patologisk, men ej malign, klon av plasmaceller. Inga omgivningsfaktorer har hittills kunnat påvisas som ökar frekvensen av MGUS. Enstaka studier har påvisat att förekomsten är vanligare hos lantbrukare, vilket man kopplat till bekämpningsmedel. Förutom ökad prevalens med ökad ålder har man också noterat att MGUS är vanligare hos män än hos kvinnor. Det finns en viss ärftlig komponent, MGUS förekommer ungefär dubbelt så ofta hos personer som har en förstagradssläkting med tillståndet och det är ca 2-3 gånger vanligare bland afroamerikaner jämfört med kaukasier.


 

SYMTOM


MGUS i sig ger inga symtom. Den vanligaste orsaken att man upptäcker MGUS är att man noterat hög sänka hos patienten och då följer upp bl a med S-elfores. Epidemiologiska studier visar att risken för tromboembolism samt för infektioner är högre för personer med MGUS jämfört med normalbefolkningen.


 

UTREDNING


Fynd av en M-komponent bör föranleda fysikalisk undersökning som inkluderar lymfkörtelpalpation samt anamnes som fokuserar på nytillkomna smärtor, fr a i ryggen, och ökad infektionsfrekvens.


Labb
 

 • Blodstatus (Hb, LPK inkl. diff, TPK)
 • S-kreatinin
 • S-kalcium
 • Fria lätta kedjor i serum (FLC)

Urinelfores behöver inte tas om man tagit FLC.

Vid MGUS förväntas blodvärden, kalk och kreatinin vara helt normala.


Remiss till hematolog

Bör utfärdas vid M-komponent:
 

 • Typ IgG > 15 g/l
   
 • Typ IgA eller IgM > 10 g/l
   
 • Typ IgD eller IgE oavsett koncentration
   
 • Vid lägre M-komponent om anemi, kreatininstegring, hyperkalcemi och/eller nytillkomna smärtor där fyndet inte kan förklaras

Remiss kan också övervägas vid lägre M-komponent om andra oklara symtom som polyneuropati, restriktiv kardiomyopati, hepatomegali och/eller proteinuri för att utesluta AL-amyloidos eller annan ovanlig plasmacellssjukdom.

Hematolog bedömer sedan om ytterligare utredning bör göras och denna består då främst av benmärgsaspiration samt skelettröntgen.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

BEHANDLING
 

MGUS är alltså inte någon sjukdom varför ingen behandling krävs utan enbart uppföljning.


 

UTVECKLING TILL MALIGN SJUKDOM


Risken för att utveckla malign sjukdom såsom myelom eller Waldenströms sjukdom är ökad vid MGUS. I genomsnitt är risken 1 % per år men ökar om:
 

 • M-komponenten är av annan klass än IgG
   
 • M-komponenten är över 15 g/l
   
 • Kvoten av lätta kedjor, lambda respektive kappa, är onormal.

Vid M-komponent < 5 g/l är transformationsrisken < 14 % medan den är ca 50 % vid M-komponent > 25 g/l.


 

UPPFÖLJNING
 

 • Om den initiala utredningen inte visar något som talar för blodsjukdom är det rimligt att kontrollera om prover; S-elfores, blodstatus, kreatinin samt kalcium, efter 3-6 månader.
   
 • Om bilden då är helt stabil kan man gå över till årliga provtagningskontroller. Denna uppföljning bör ske inom primärvårdens regi.
   
 • Om M-komponenten är låg, < 5 g/l, kan kontrollerna glesas ut till vartannat år.
   
 • Om patienten är äldre än 80 år och/eller har annan allvarlig sjukdom är det rimligt att helt avstå från uppföljning och endast kontrollera prover vid suspekta symtom.


ICD-10

Monoklonal gammopati av obestämd signifikans [MGUS] D47.2

 


Referenser

Kyle et al. Oncology 2011;25(7):578-586

International Myeloma Working Group. British Journal of Haematology 2003;121:749-757

Turesson I. Blood 2014. 123(3):338-345
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 7089

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Monoklonal gammopati (MGUS)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Hur är det att arbeta på Akademiska sjukhuset?
Läs mer här!


8 av 10 läkare är redan med- Bli medlem du också!
Sveriges Läkarförbund


AT-läkare
Gävle Sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Är du blivande ST-läkare i allmänmedicin och funderar på vart du vill göra din ST?
Landstinget Sörmland


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Specialist allmänmedicin/ ST läkare
HC Baldersnäs-Arbrå-Kilafors


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Piteå Sjukhus


Allmänspecialist
Gävle Strand Din hälsocentral


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Sunderby sjukhus


Våra soldater och sjömän har rätt till kvalificerad vård. Oavsett var de befinner sig.
Försvarsmakten


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Specialistläkare
Doktor24


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Region Jönköping