Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Perioral dermatit (POD)
Författare Med dr, specialistläkare , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent, allmänläkare Malin André, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin/Uppsala Universitet
Uppdaterad 2020-09-09
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut
annons


BAKGRUND


Perioral dermatit (POD) är en vanligt förekommande inflammatorisk hudsjukdom med oklar genes. Utbredningen ses oftast, liksom namnet antyder, runt munnen, men kan även vara periorbital såväl som perinasal, varför benämningen periorificial dermatit är att föredra. POD kan drabba alla ålderskategorier och etniciteter men kvinnor i åldern 20-45 är överrepresenterade.

 

Etiologi

POD förekommer oftare hos patienter med en atopisk benägenhet, men kopplingen mellan sjukdomarna är oklar.

Utvecklingen av symtomen är ofta subakut (från veckor till månader). Emellanåt kan symtomen misstolkas som eksem och lokal steroidbehandling kan då initialt fungera lindrande, för att senare i förloppet eller vid utsättning förvärra symtomen påtagligt. Mekanismen bakom detta är oklar. Täckande krämer och kosmetika förvärrar symtomen och att undvika dessa är en viktig del av behandlingen.


 

SYMTOM
 

 • Utslag runt mun, näsa eller orbita
   
 • Fjällning kan förekomma
   
 • Rodnad
   
 • Stickande eller brännande känsla

Kliniska fynd
 

 • Multipla 1-2 mm rodnade papler, papulovesikler eller papulopustler, med eller utan lindrig fjällning.
   
 • Ibland är en eksematös komponent tydligt framträdande.
   
 • När distributionen är perioral är typiskt hudområdet närmast läppen sparat.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING


Anamnes
 

 • Fråga efter symtomdebut (tidsförlopp?)
   
 • Behandling med lokala steroider?
   
 • Förvärrande faktorer?

Status
 

 • Förekomst av komedoner (pormaskar)
  Vid POD föreligger inga komedoner. Förekomst av komedoner bör föra tankarna till akne.
   
 • Utbredning?
   
 • Foto med patientens egna smarta telefon eller klinikens kamera som kan bifogas patientens journal är ofta värdefull för att utvärdera behandlingseffekt.


BEHANDLING


Några enhetliga svenska riktlinjer kring behandling saknas, varför landstingets eller den enskilda klinikens riktlinjer får vara vägledande. Det ska tilläggas att man inte sällan behöver prova sig fram till vilken behandling som passar bäst för den enskilda patienten. Det är också värdefullt att poängtera att inte förvänta sig en snabbt insättande effekt, utan åtminstone ge behandlingen 4 veckor.

Grundläggande är däremot att undvika täckande kosmetika och andra lokala krämer, utöver det ordinerade, vilket erfarenhetsmässigt försämrar POD samt kan leda fram till recidiv. Undvikande av förvärrande faktorer kan emellanåt vara behandling nog.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset ges ofta behandling enligt nedanstående vilket får fungera som ett uppslag av tillgängliga behandlingsalternativ.


Vuxna

Lokaliserad sjukdom
 

Utbredd sjukdom

Huruvida lokalbehandling ska fortgå parallellt med den systemiska får individualiseras och även här har olika hudläkare olika preferenser.

Vid initialt utbredd sjukdom eller om patienten inte svarar adekvat på lokalbehandling bör systemisk behandling övervägas.
 

 • Tetralysal 300 mg 1 x 2 i 4 veckor, därefter 300 mg x 1 i ytterligare 4-8 veckor.
   
 • Erytromycin (Ery-Max) 250 mg 1 x 2 i 4 veckor, därefter 250 mg x 1 i ytterligare 4-8 veckor. Används vid intolerabla biverkningar på Tetralysal eller där patienten av någon anledning inte kan ta preparatet.


Barn

Lokaliserad sjukdom
 

Utbredd sjukdom

Barn där systemisk behandling övervägs bör diagnostiseras och påbörja systemisk behandling hos hudläkare.

Tetralysal ska undvikas till barn < 8 år, och i denna ålderskategori är vikt-justerat erytromycin att föredra. Behandlingslängden är typiskt 8 veckor.


 

UPPFÖLJNING


Vid lokaliserad sjukdom kan patienten behandlas i primärvården och behöver typiskt ingen uppföljning. Telefonuppföljning för utvärdering av behandlingseffekt kan övervägas. Vid mer utbredd sjukdom där systemisk behandling övervägs kan dermatolog kontaktas före behandling och vid osäkerhet om diagnos och eventuell remiss till hudklinik.

Vid systemisk behandling bör uppföljande besök övervägas i samband med avslut av behandling. I ovanliga fall ses en granulomatös form av POD och denna är typiskt mer svårbehandlad och följs mest lämpligen hos hudläkare.


 

PROGNOS


Naturalförloppet är ofta gynnsamt och spontan utläkning utan ärr ses oftast inom månader. Besvären kan dock recidivera och hos enstaka individer är besvären av mer kronisk karaktär.

Trots att POD kan vara kosmetiskt störande är det viktigt att påpeka för patienten att det rör sig om en ofarlig hudsjukdom samt att sjukdomen ej är smittsam.


 

BILDARKIV

Bilder på Dermis.netICD-10

Perioral dermatit L71.0

 

Referenser

Perioral Dermatitis: A Review of the Condition with Special Attention to Treatment Options. Therdpong Tempark Tor A. Shwayder Am J Clin Dermatol (2014) 15:101–113. Länk

Periorificial dermatitis in children and adolescents. Nguyen V, Eichenfield LF. J Am Acad Dermatol. 2006 Nov;55(5):781-5. Länk

Pediatric periorificial dermatitis: clinical course and treatment outcomes in 222 patients. Goel NS, Burkhart CN, Morrell DS. Pediatr Dermatol. 2015 May-Jun;32(3):333-6. Länk

Ayelet Ollech et al. Topical calcineurin inhibitors for pediatric periorificial dermatitis
J Am Acad Dermatol. 2020 Jun;82(6):1409-1414. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 7041

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Perioral dermatit (POD)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


Doktor24 anställer läkare med minst 6 månaders erfarenhet
Medical Operations


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


AT-läkare
Region Sörmland


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjukvård i Försvarsmakten
Försvarsmakten


AT-läkare
Värnamo sjukhus

annons
annons
annons
annons