Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Vitiligo
Författare Doktorand, specialistläkare , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Med dr, Spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2018-10-07
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut


BAKGRUND
 

Vitiligo är en kronisk hudsjukdom som karaktäriseras av depigmenterade hudområden i vilka det saknas pigmentproducerande celler (melanocyter). Eftersom depigmenteringen kan uppkomma på synliga hudområden kan sjukdomen vara socialt stigmatiserande och orsaka psykosociala bekymmer med bl a försämrad livskvalitet. I vissa delar av världen associeras vitiligo med lepra och omöjliggör för framför allt kvinnor att gifta sig.

De avpigmenterade områdena framträder tydligast hos patienter med Fitzpatricks hudtyp IV-VI (patienter med mörkare hy).

Vitiligo drabbar cirka 0,5 % av befolkningen. Män och kvinnor drabbas i samma utsträckning. Olika etniciteter drabbas i lika utsträckning.

Diagnosen är oftast enkel att ställa, däremot är behandlingen en utmaning, inte minst för att patienter inte erbjuds behandling inom offentligt finansierad sjukvård utan istället hänvisas till privata hudkliniker. Detta självklart med reservation för att olika landsting och även kliniker har olika riktlinjer.

 

Etiologi

Vitiligo är sannolikt en autoimmun sjukdom trots att definitiv genes inte är fastställd. Det som talar för autoimmun genes är att det finns koppling till annan autoimmun sjukdom, särskilt autoimmun tyroidit. Hos cirka 18 % av patienterna finns en familjär anhopning och nedärvningsmönstret är polygent. Patienter i alla åldrar kan drabbas men den genomsnittliga tiden för debut är runt 20 års ålder.

Vitiligo kan i ovanliga fall vara ett led i ett bakomliggande syndrom.


 

SYMTOM
 

 • Avpigmenterade, ofta runda eller ovala, hud-, hår- eller slemhinneområden
   
 • Ingen fjällning
   
 • Ofta skarp avgränsning till intilliggande frisk hud


vitiligio_bild1a.jpg

Fig. 1a. Hypopigmenterad macula hos patient med vitiligo. Skarp avgränsning till intilliggande frisk hud. Lesionen syns tydligt då patienten har hudtyp 3

 

vitiligio_bild1b.jpg

Fig 1b. Samma lesion vid beslysning av Woods lampa.
 

Fig 2. Genital vitiligo. Hypopigmenterat område – skarp avgränsning till intilliggande normalt pigmenterad hud.DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING


Riskfaktorer
 

 • Hereditet

Anamnes
 

 • Debutålder?
 • Sjukdomsförlopp?
 • Tidigare provade behandlingar och behandlingsresultat?
 • Progress?
 • Ärftlighet?
 • Andra symtom på autoimmun sjukdom?

Status
 

 • Hypopigmenterade makulor med typisk utbredning?
   
 • Distribution? Segmentell (unilateral) / Icke-segmentell (bilateral) utbredning.
  - Akral/akrofacial/fokal/generaliserad form/slemhinneengagemang.
  - Kliniska foton är ofta värdefulla för att dokumentera utbredningen.
   
 • Vitiligo-lesioner kan uppstå i hudområden som utsatts för trauma eller nötning, så kallat Köbner-fenomen.
   
 • Leukotriki (vita hår)? Kan förekomma huvudsakligen vid segmentell vitiligo.
   
 • Hudtyp enligt Fitzpatrick?
   
 • Klinisk undersökning av hela huden. På hudklinik används ofta Woods lampa (en speciell typ av UV-lampa) för att avgöra utbredningen. Denna undersökning är av särskilt värde hos patienter med hudtyp I och II (ljus hy) där aktuell utbredning i dagsljus kan vara svår att se.

Labb
 

 • Prover
  Prover som kan tala för annan förekommande autoimmun sjukdom bör övervägas. Särskilt tyreoidea-prover (Fritt-T4, TSH).
   
 • Biopsi
  Behövs sällan, men kan i utvalda fall vara av värde för att utesluta/påvisa tänkbara differentialdiagnoser. Om biopsi utförs kan det vara av värde att ta två stycken biopsier; en från lesionell, avpigmenterad, hud och en från intilliggande ordinär hud.


BEHANDLING


Några enhetliga nationella riktlinjer för behandling av vitiligo saknas och landstingets riktlinjer får således vara vägledande. På Sahlgrenska universitetssjukhuset erbjuds ingen ytterligare medicinsk behandling utan fokus ligger på patientinformation samt information om sjukdomsförlopp. Särskilt viktigt är att informera om vikten av att skydda avpigmenterade områden med stark solskyddsfaktor. Patienter med begränsad sjukdom bör även få information om att kosmetiskt täckande pigmentutjämnande krämer kan användas.

I aktuellt PM som primärt är utarbetat för primärvården fördjupas inte vidare tänkbar medicinsk behandling. Inför eventuell behandling är det särskilt viktigt att patienten informeras om att behandling mot vitiligo generellt har måttlig till dålig effekt. Det är alltså särskilt viktigt att patientens förväntningar är realistiska.


 

UPPFÖLJNING


Patienter med vitiligo kan typiskt diagnostiseras och informeras i primärvården. Kopplingen till annan autoimmun sjukdom bör adresseras och patienterna ska informeras om detta.

Kurator eller psykologkontakt kan vara indicerat för särskilt drabbade patienter.


 

PROGNOS


Vitiligo är typiskt en kronisk och persisterande hudsjukdom. Spontan remission är ovanligt och oftare ses progress än remission.


 

BILDARKIV
 

Bilder på Dermis.net


 

ICD-10

Vitiligo L80.9

 

Referenser

Guideline for the diagnosis and management of vitiligo. Gawkrodger et al. British Journal of Dermatology 2008 159, pp 1051–1076. PMID: 19036036. Länk

Clinical practice. Vitiligo. Taïeb A, Picardo M. N Engl J Med. 2009 Jan 8;360(2):160-9. PMID: 19129529. Länk

Guidelines for the management of vitiligo: the European Dermatology Forum consensus. Taïeb A et al. Br J Dermatol. 2013 Jan;168(1):5-19. PMID: 22860621. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 7032

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Vitiligo

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Psykolog eller fysioterapeut? Se alla lediga tjänster inom hälso- och sjukvård
Försvarsmakten


Intermediärvårdssjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Vikarierande Vårdadministratör/medicinsk sekreterare
Tema Hjärta och Kärl Huddinge


Sjuksköterska Hemoterapi
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska natt
Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


Thoraxintensiven söker intensivvårdsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Forskningssjuksköterska
Karolinska Trial Alliance Prim


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


Samordnande specialistsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


ST-läkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till ortopedens avdelning för högspecialiserad ortopedi
Akademiska sjukhuset


Flexibel specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi/Bakteriologi
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare i neurologi
Neurologmottagningen i Gävle


Specialistläkare/överläkare till Palliativ vård
Akademiska sjukhuset


Verksamhetschef
Barn- och ungdomssjukvården


Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
Akademiska sjukhuset


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


ST-läkare Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Specialistläkare/BÖL/ÖL vid klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset


Intensivvårdssjuksköterskor sökes till Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset

annons
annons
annons
annons