Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Follikulit (hårsäcksinflammation)
Författare ST-läkare , Wästerläkarna VC/VGR
ST-läkare , Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare , Internetmedicin.se/Göteborg
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2018-05-03
Specialitet Allmänmedicin, Hud/Venereologi, Infektion
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

Med follikulit avses inflammation i en eller flera hårsäckar av infektiös eller icke-infektiös genes. Överförande av infektiös follikulit mellan personer är ovanligt men förekommer, t ex vid användning av samma rakhyvel.

 

Etiologi

De vanligaste orsakerna till follikulit är:
 

 • Irritation/mikrotrauma
  Rakning eller vaxning som orsakar små skador i huden. Inåtväxande hårstrån. Användning av feta krämer, sololjor etc, vilka täpper till huden. Uttorkande tvål/parfymer.
   
 • Staphylococcus aureus-infektion
   
 • Infektion med jästsvampar - oftast Malassezia furfur


Både S. aureus och M. furfur tillhör normalfloran; infektion uppstår som följd av rubbningar i hudens normalflora eller hudskada. Många andra bakterier och svampar, samt en rad parasiter och virus, kan orsaka infektiös follikulit. Idiopatiska follikuliter är också vanliga.


Ytterligare orsaker/riskfaktorer:
 

 • Annan bakteriell infektion. Pseudomonasfollikulit (“spa-follikulit”) uppkommer typiskt efter bad i varm bassäng/badtunna med bristande rening, eller efter våtdräktsanvändning.
   
 • Tätsittande kläder och djupare hudveck (t ex vid övervikt) förorsakar både en fuktig miljö där mikroorganismer trivs bättre, samt skav/irritation vilket kan skapa ingångsportar och icke-infektiös follikulit.
   
 • Nedsatt immunförsvar; t ex i samband med infektion, immunsupprimerande läkemedel, malignitet. En ovanlig form av follikulit, eosinofil follikulit (Ofujis sjukdom), kan uppstå i sena stadier av AIDS och malignitet (men förekommer även hos personer med normalt immunförsvar).
   
 • Atopiskt eksem och andra hudsjukdomar kan förorsaka ingångsportar för mikroorganismer.
   
 • Vissa läkemedel, t ex kortison och antibiotika, stör den normala hudfloran och kan öka risken för follikulit. Gram-negativ follikulit (även inkluderande andra gram-negativa agens än pseudomonas) uppstår oftast efter långvarig antibiotikabehandling - några procent av alla patienter med akne som behandlas med längre perorala antibiotikakurer drabbas.


SYMTOM och KLINISKA FYND
 

Follikuliter kan uppträda över hela hudkostymen. Vanliga lokalisationer är hårbotten, ansikte, mage, rygg, stuss/lår och underliv. Utbredningsområdet kan ge indikation om typen av follikulit, se under rubrik Utredning/status nedan.

Symtom och kliniska fynd är normalt sett i övrigt inte patognomona för respektive genes. Emellertid är den kliniska bilden ofta annorlunda beroende på om follikuliten är ytlig eller djup.

Ytliga follikuliter drabbar enbart den översta delen av hårsäckarna och föranleder vanligen lindriga besvär andra än rent kosmetiska. Djupa follikuliter kan orsaka inflammation i hela hårsäcken och omgivande dermis (kan utvecklas till abscesser - s k furunklar), vilket oftare leder till smärta/obehag, suppuration och ärrbildning.

Typiska fynd:
 

 • Millimeterstora papler och/eller pustler i anslutning till hårstrån. Ibland vesiklar, krustabeläggning, omgivande rodnad. Länk till bild.
   
 • Klåda - uttalad fr a vid malasseziafollikulit (även kallad pityrosporumfollikulit) i kombination med akneliknande förändringar.
   
 • Ödem, brännande känsla och kraftig rodnad vid sycosis barbae (djup stafylokockfollikulit i skäggväxten).
   
 • Hud som omger follikulit kan drabbas av eksem.
   
 • Kraftigt ömmande, rodnade indurationer (och ibland feber), talar för furunkulos.
   
 • Eosinofil follikulit (se "Etiologi" ovan) uppträder vanligen som kliande, papulösa förändringar i ansikte. Olika manifestationer av HIV-infektion i sent stadium eller avancerad malignitet kan föreligga parallellt.
   
 • Folliculitis decalvans är en ovanlig kronisk hudsjukdom som leder till fläckvist och permanent håravfall med ärrbildning i underliggande hud. Karakteristiskt ses flera hårstrån springa ur samma hårfollikel (med ett borstliknande utseende som följd). Genesen tros vara immunologisk.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Diagnosen follikulit ställs i allmänhet endast på anamnes och status.

 

Anamnes
 

 • Tidpunkt för symtomdebut och utveckling över tid. Andra symtom (t ex talande för immunbrist - upprepade infektioner, trötthet etc)?

 • Andra sjukdomar, inklusive tidigare hudbesvär, och aktuella läkemedel?

 • Rakning, vaxning, användning av krämer och oljor?

 • Vistelse i varmt/fuktigt klimat nyligen?

 • Fler omgivningsfall, t ex efter bad i samma bassäng/bubbelpool?

Status

Inspektion av hela hudkostymen rekommenderas. Notera utseende och utbredning av follikuliten. Sår med tecken på infektion? Andra hudbesvär?

Vanliga lokalisationer för follikulit utifrån agens:
 

 • Follikulit orsakad av S. aureus uppkommer ofta i huvud-halsregionen, samt på fuktiga/rakade hudområden såsom axiller, ljumskar, underliv och ben.
   
 • Follikulit orsakad av M. furfur ses fr a på överkroppen (sällan ansiktet). Kan även orsaka seborroiskt eksem och pityriasis versicolor.
   
 • Pseudomonasfollikulit uppträder typiskt på ställen som täckts av badkläder.

Lab
 

 • Oftast ej aktuellt, men odling kan tas inför insättning av antibiotika/antimykotika.

 • Vid misstanke om bakomliggande sjukdom - särskilt i svåra, terapiresistenta fall - kan labprovtagning vara aktuell för att utesluta t ex immunbrist och diabetes mellitus.


BEHANDLING
 

Bedöm typen av follikulit och om möjligt sannolikt agens (se ovan). Follikuliter är oftast självläkande vid normalt immunförsvar.
 

 • Vid ytliga, lindriga follikuliter kan god handhygien, undvikande av hudnära rakning och ockluderande/irritativa hudprodukter ofta vara tillräckligt. Baddning med Klorhexidin kutan lösning 2 mg/ml (1 x 2 i 1-2 veckor) kan påskynda läkningen. Tvättning med Descutan-svamp 4 %, 2 ggr/vecka i 3-6 veckor kan provas vid utebliven effekt/recidiv.
   
 • Väteperoxid i krämbas (Microcid) 1 x 2–3 tills utläkning (maximal behandlingstid 4 v), eller Altargo 1 x 2 i 5 d, kan provas i tillägg till ovan, i synnerhet vid lite mer uttalad follikulit.

 • Vid djupare follikulit eller förändringar som inte svarar på ovanstående behandling och där inte svamp/ovanligare genes särskilt misstänks (se ovan) förmodas ofta en utbredd stafylokockfollikulit föreligga.

  Vuxna behandlas då i tillägg till hygienåtgärderna ovan med Heracillin (flukloxacillin) 1 g x 3 i 10 d, alt Cefadroxil 500 – 1000 mg x 2 i 10 d.
  Barn: flukloxacillin 30-50 mg/kg fördelat över 1 x 3/dygn. Cefadroxil 30 mg/kg, 1 x 1.

  Vid pc-allergi: klindamycin (Dalacin) 150 – 300 mg x 3 i 10 d, barn; klindamycin (Dalacin) 15 mg/kg fördelat över 1 x 3/dygn.
  Överväg annan genes eller förekomst av resistenta S. aureus (MRSA) vid behandlingssvikt.
   
 • Om M. furfur-follikulit eller annan svampgenes (candidafollikulit m fl förekommer, om än ovanligare) misstänks ges i första hand lokalbehandling med antimykotisk kräm, t ex Pevisone 1 x 2. Kombinera med ketokonazol-schampo som appliceras på torrt berört hudområde (t ex i samband med dusch) i 5 min för att sedan tvättas bort. Upprepa behandlingen dagligen i 3-4 v Alternativt kan Propylenglykol APL 50 % kutan lösning användas. Appliceras lokalt 2 gånger dagligen utan att tvättas bort i 3-4 v. Recidiv är vanligt vid svampfollikulit, avsluta inte behandlingen för tidigt och överväg profylaktisk behandling med ketokonazolschampo 1 gång/mån i 6 mån. Propyless eller Propyderm kan med fördel användas som mjukgörare då de har viss antimykotisk effekt (innehåller propylenglykol).
  Vid odlingsverifierad svampfollikulit med behandlingssvikt på ovanstående kan t ex Itrakonazol 100 mg 1 x 1 i 2 v övervägas.
   
 • Pseudomonasfollikulit är normalt självläkande inom ca 10 dagar. Antibiotikabehandling rekommenderas ej.


REMISS
 

Remiss till hudläkare rekommenderas vid:
 

 • Osäker diagnos.

 • Otillräcklig effekt av rekommenderad behandling.

 • Svår follikulit som är ärrbildande eller orsakar postinflammatorisk pigmentering (fr a hos individer med mörk hudtyp).
   
 • Follikulit i hårbotten eller sycosis barbae. Svårbehandlat och kräver ofta långvarig antibiotikabehandling.
   
 • Gram-negativ follikulit (av annan typ än pseudomonas). Behandlas ofta med bredare antibiotika och/eller isotretinoin.
   
 • Misstanke om folliculitis decalvans eller eosinofil follikulit (ovanliga tillstånd).


PROGNOS
 

 • Follikuliter är i det stora flertalet fall godartade med mycket god prognos.

 • Svår, djup follikulit kan leda till ärrbildning eller permanent hårbortfall.

 • Utbredd follikulit kan vara kosmetiskt missprydande och psykiskt påfrestande.


ICD-10

Andra sjukdomar i hudens och underhudens folliklar L73
Rosacealiknande follikulit L73.8C
Seborroisk follikulit L73.8D
Eosinofil pustulär follikulit [Ofuji] L73.8E
Andra follikulära sjukdomar L73.8W

 

Referenser
 

Janusinfo. Behandling / Strama Stockholm / Vårdprogram, primärvård / Hud- och mjukdelsinfektioner, Oprica, C. Uppdaterad: 2016-02-15
Länk

Utbrott av pseudomonas-follikulit. Läkartidningen nr 45 2012, vol 109. Freilich, J, Färm, G, Emtestam, L, Wretlind, B.
Länk

Regionhalland.se; Hudsjukdomar, kapitel 9. Reviderad 2014 av Andersson, K.
Länk

STRAMA-gruppen i Skaraborg, Diagnostik och behandling av Hud- och mjukdelsinfektioner 2009, Ytliga infektioner som sällan kräver systemisk antibiotikabehandling: Follikulit Länk

DermNet New Zealand; Eosinophilic folliculitis; Barker, S and Oakley, 2005. Reviewed and updated 2014 by Oakley, A, Ngan, V, Morrison, C.
Länk

Janusinfo. Hudsjukdomar tolkade som bakteriella infektoner, Oprica. C. Länk

 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 6935

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Follikulit (hårsäcksinflammation)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


ST-läkare
Medicinkliniken Köping


Vi tar emot remisser för kardiologisk konsultation och klinisk fysiologi. Korta väntetider.
Stockholm Heart Center


Specialistläkare - kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare till Neuropsykiatrimottagning Gamlestaden
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatrimottagning Gamlestaden


Hur är det att arbeta på Akademiska sjukhuset?
Läs mer här!


Ett jobb utöver det vanliga – tjänstgör på hel- eller deltid.
Försvarsmakten


Specialistläkare till Psykiatrimottagning Väster, Affektivt team
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Väster


Specialistläkare
Doktor24

annons
annons