Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Coxitis simplex (övergående synovit, coxitis fugax)
Författare ST-läkare , Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare , Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
Granskare Professor Otto Westphal, Barnkliniken/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg
Uppdaterad 2019-09-11
Specialitet Allmänmedicin, Ortopedi, Pediatrik
Skriv ut

BAKGRUND
 

Coxitis simplex är ett akut, inflammatoriskt och självläkande irritationstillstånd i höftleden. Det är den vanligaste orsaken till höftsmärta och hälta hos barn.

Tillståndet är vanligast i 3-6-årsåldern, men kan förekomma mellan ca 2-12 års ålder. Risken att insjukna före 14 års ålder är ca 3 %.

Insjuknandet sker oftast ganska hastigt, men sjukdomsperioden är också snabbt övergående.

Det råder ofta en del frågetecken initialt då barnet har svårt att verbalisera vad som besvärar dem eller var de har ont. Därför är symtomatologin och den kliniska observationen mycket viktig.

 

Etiologi

Orsaken är fortfarande okänd. Möjligen kan tillståndet bero på en immunologisk reaktion. 70 % av de drabbade har nyligen haft en övre luftvägsinfektion (ÖLI). Bakomliggande trauma kan också vara en förklaring.


 

SYMTOM
 

 • Viktigt att ha i åtanke att barn inte alltid kan avgöra var värken är lokaliserad. Barnet kan t ex förlägga smärta från höften till knäet eller foten
   
 • Hälta eller ovilja att belasta benet
   
 • Akut eller gradvis insättande smärta på lårets framsida och ner mot knäleden
   
 • Möjligen lätt subfebrilitet, men opåverkat allmäntillstånd i övrigt
   
 • Självläkande, ofta inom en vecka


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Perthes sjukdom: vanligast hos pojkar i 4-10 årsåldern. Symtomfria perioder men återkommande hälta och höftsmärta efter belastning. Besvären tilltar med tiden. Varar till skillnad från Coxitis simplex över en vecka. Slätröntgen görs för diagnostik.
   
 • Septisk artrit: lokala infektionstecken (rodnad, värmeökning, smärta), feber och allmänpåverkan. Förhöjt CRP och LPK.
   
 • Juvenil idiopatisk artrit: generellt förstorade lymfkörtlar och feber över 2 veckor och/eller minst ett av följande - hudutslag på bålen, fler engagerade leder, lever eller mjältförstoring, serosit eller perikardit.
   
 • Fysiolys i caput femoris: drabbar prepubertala barn i 10-16 årsåldern, något vanligare hos överviktiga pojkar. Akut insättande svåra höftsmärtor.
   
 • Osteomyelit: Förhöjt CRP och LPK, feber och allmänpåverkan.
   
 • Tumörsjukdomar (akut lymfatisk leukemi, neuroblastom): nedsatt allmäntillstånd, feber, aptitlöshet, viktnedgång, smärtor, och ev neurologiska bortfall.
   
 • Växtvärk: drabbar vanligtvis barn i 3-10 årsåldern, och oftast kvälls- eller nattetid. Varar 0,5-några timmar och går över av sig själv. Besvären varierar och kan vara bilaterala eller ensidigt växlande. De påverkar inte barnets rörlighet.
   
 • Henoch Schönlein purpura med artrit. En vaskulit med nontrombocytopen purpura ofta lokaliserad glutealt. Vanligt förekommande med artrit och buksmärtor.

  Vid afebrilitet, opåverkat allmäntillstånd, normalt CRP och om tillståndet varat > 12 timmar, kan i regel infektiös skelettsjukdom uteslutas. Vid kort anamnes rekommenderas ny utvärdering.


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Föregående trauma?
 • Föregående eller aktuell infektion?
 • Feber? Allmänpåverkan t ex trötthet, aptitlöshet?
 • Symtomatologi och duration. Liknande besvär tidigare?
 • Andra sjukdomar

Status
 

 • Gångmönster; hälta, ovilja att belasta benet?
   
 • Inspektion: svullnad, rodnad, värmeökning? Blåmärken eller purpura i huden?
   
 • Undersök fotled, knäled, höftled i nämnd ordning. Uteslut även symtom från ryggen.
   
 • Vid undersökning av den drabbade höften noteras vid Coxitis simplex ofta ömhet över leden i ljumsken. Vanligen finns också rörelseinskränkning, fr a vid inåtrotation, extension och abduktion. Barnet håller gärna benet lätt flekterat och utåtroterat då den ställningen framkallar minst smärta.

Lab
 

 • CRP, LPK, SR ska vara normala eller nästintill
   
 • Temp: barnet är afebrilt

Bilddiagnostik

Ingen bilddiagnostik behövs i normalfallet. Slätröntgen kan övervägas i oklara fall för differentialdiagnostik.


Övriga undersökningar

Vid tveksamhet, t ex om septisk artrit inte kan uteslutas, görs ultraljud och/eller ledpunktion via (barn-)ortoped.


 

BEHANDLING
 

Akut
 

 1. Vila och avlastning så länge barnet inte själv vill gå. Sängläge kan vara aktuellt. Är barnet i stillhet kan förbättring gå snabbare.
   
 2. Vidta alltid försiktighet med smärtlindring till barn för att inte maskera andra möjliga sjukdomar. En kortare tid kan det vara aktuellt med paracetamol eller antiflogistiska, ex tablett ibuprofen vid behov.


UPPFÖLJNING
 

 • Föräldrar eller annan ansvarig anhörig bör åter ta kontakt om barnet inte är förbättrat inom en vecka, eller tidigare vid försämring som feber, svår smärta.

 • I vissa fall kan ett läkarbesök göras som uppföljning efter 1-2 v för att kontrollera att rörligheten i höften normaliserats. Kvarstår rörelseinskränkning rekommenderas remiss till barnläkare för vidare utredning och uteslutning av differentialdiagnoser.

Remiss till barnläkare/barnortoped
 

 • Vid osäkerhet på diagnos eller vid utebliven förbättring efter 1 v.

 • Vid misstanke om osteomyelit, septisk artrit, Perthes, fysiolys av caput femoris, juvenil idiopatisk artrit, bentumörer, leukemi eller annan allvarlig differentialdiagnos.

 • Konsultera gärna barnläkare på telefon, för att avgöra hur skyndsamt barnet skall remitteras.


PROGNOS
 

Prognosen vid Coxitis simplex är mycket god. Alla tillfrisknar utan framtida men. Tillståndet kan dock recidivera vilket är viktigt att informera om.


 

ICD-10

Monoartrit som ej klassificeras annorstädes M13.1
Juvenil osteokondros i femurhuvudet M91.1
Juvenil osteokondros, ospecificerad M92.9
Akut hematogen osteomyelit M86.0
Juvenil artrit med systemisk debut M08.2
Smärta eller värk, ospecificerad R52.9
Övergående synovit M67.3

 

Referenser
 

Region Örebro län. Vårdriktlinjer - barnsjukdomar. Hälta och coxitis simplex. Länk

Hart JJ. Transient synovitis of the hip in children. Am Fam Physician. 1996 Oct;54(5):1587-91, 1595-6. Länk

Nouri A, Walmsley D, Pruszczynski B, Synder M. Transient synovitis of the hip: a comprehensive review. J Pediatr Orthop B. 2014 Jan;23(1):32-6. Länk

Del Beccaro MA, Champoux AN, Bockers T, Mendelman PM. Septic arthritis versus transient synovitis of the hip: the value of screening laboratory tests. Ann Emerg Med. 1992 Dec;21(12):1418-22. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 6911

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Coxitis simplex (övergående synovit, coxitis fugax)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna

annons
annons