Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Trokanterit
Författare Specialistläkare , Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
ST-läkare , Wästerläkarna VC/VGR
Granskare Med dr, överläkare Mikael Sansone, Artroteamet/Ortopedkliniken/SU/Mölndal
Uppdaterad 2020-06-26
Specialitet Ortopedi, Allmänmedicin
Skriv ut


BAKGRUND
 

Trokanterit är en symtomdiagnos som kännetecknas av smärta och palpationsömhet i mjukdelar vid området över trochanter major på höftens utsida. Akronymen GTPS (Greater Trochanteric Pain Syndrome) används ofta internationellt.

Trokanterit är ett av de vanligaste smärttillstånden i höften. Förekomsten är högst hos medelålders och äldre kvinnor. Bland idrottare drabbas fr a löpare. Övervikt är en annan riskfaktor. Samsjuklighet med artros i höftleden är vanligt.

Fysioterapeuter/sjukgymnaster kan i regel bedöma och behandla trokanterit.

 

Etiologi
 

Patogenesen är inte helt fastställd och det är ofta svårt att kliniskt avgöra exakt vilka strukturer som är drabbade.

Några vanliga förklaringsmodeller/bakomliggande faktorer:
 

 • Degenerativa (åldersbetingade) förändringar
   
 • Överbelastning/monotona rörelser, t ex cykling, simning, arbete med fotpedal, vilket kan leda till skada på eller överbelastning av muskler och senor som fäster vid trokantern, t ex m. gluteus medius.
   
 • Felställningar i fötter/knän.
   
 • Trauma mot höften. Enstaka eller repetitiva (det sistnämnda ses t ex hos fotbollsmålvakter).
   
 • Sekundärt till coxartros eller ryggbesvär.
   
 • Svag bål- och/eller sätesmuskulatur.


SYMTOM
 

 • Smärta i laterala delen av höften, ibland med utstrålning både distalt och proximalt.
   
 • Smärtan förvärras vid rörelser som belastar, såsom gång, cykling, att resa eller sätta sig.
   
 • Sömnbesvär (smärtan förvärras ofta vid sidoläge på den drabbade sidan).
   
 • Smärta i sittande med flekterad höft (fr a med det drabbade benet över det andra).


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Coxartros: kan vara svårt att differentiera mot trokanterit och kan förekomma samtidigt. I status är ofta fr a inåtrotations- och extensionsförmågan nedsatt med smärta vid provokation.
   
 • Skelett- eller muskelskada efter trauma mot höften
   
 • Femoro-acetabulär inklämning (FAI): smärta under och efter fysisk aktivitet. Höftleden är stel och smärtar vid rörelse i ytterlägen. Går ej att kliniskt skilja från artros. Ses oftare hos yngre, fr a bland fotbolls- och hockeyspelare.
   
 • Adduktortendinos: smärta över adduktormuskulaturens infästningar i symfysen eller i dess närhet. Typiskt vid överbelastning hos idrottare. Klassiska statusfynd är smärta över infästningarna och smärta/svaghet vid aktivering av muskulaturen - man kan t ex be patienten att placera sin underarm mellan knäna och pressa ihop.
   
 • Symfysit: smärta över symfysen vid palpation. Ibland ses röntgenförändringar i form av leddestruktioner, fr a i kroniska fall. Drabbar fr a idrottare. Kan förekomma samtidigt som FAI och adduktortendinos.
   
 • Referred pain (fortledd smärta), t ex från ryggen.
   
 • Fibromyalgi
   
 • Polymyalgia reumatika
   
 • Snapping hip: stramhet i tractus ileotibialis som orsakar obehag och knäppande ljud vid gång då strukturer glider över trokantern.
   
 • Malignitet i skelett- eller mjukdelar
   
 • Avaskulär nekros av caput femoris. Ovanligt. Gradvis ökande smärta som kan vara mycket uttalad. Diagnos via MRT.
   
 • Ljumskbråck
   
 • Septisk artrit
   
 • Gynekologiska smärttillstånd


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Tid för debut och insättande (akut, subakut, smygande)?
   
 • Upprepad/monoton eller intensiv fysisk aktivitet nyligen?
   
 • Föregående trauma?
   
 • Feber eller andra infektionstecken (lokal värmeökning, rodnad, svullnad)?
   
 • Tidigare malignitet eller andra symtom som inger misstanke om cancer?
   
 • Samsjuklighet? Ryggvärk? Höftledsartros? Andra smärtsyndrom?

Status
 

 • Gångmönster (hälta?)
   
 • Avklädningssvårigheter?
   
 • Trendelenburgs test
   
 • Basalt ryggstatus och bukpalpation, inkl ljumskar
   
 • Smärta vid palpation över trokanter major/omgivande område?
   
 • Stelhet och smärta vid rörelse (extension, flektion, inåt-/utåtrotation) i höftleden?
   
 • Muskelsvaghet i benet? Muskelatrofi?

Lab

Trokanterit är en klinisk diagnos. Blodprover kan övervägas i enstaka fall för att utesluta viktiga differentialdiagnoser, t ex CRP (septisk artrit).

 

Radiologi
 

Överväg slätröntgen vid misstanke om ledförändringar, såsom artros eller skelettskada. MRT tillför ringa till diagnostiken i flertalet fall.


 

BEHANDLING
 

Akut
 

 • Minskad eller förändrad aktivitet: belastande rörelser, t ex löpning undviks. Tillräcklig behandling i många fall. Viktigt dock att patienten inte blir stillasittande.
   
 • Sjukgymnastik. Läkning stimuleras genom cirkulationsfrämjande och muskelstärkande övningar.
  - Sätesmuskel-stretch
  - Hamstring-stretch
  - Bålstyrka
   
 • Läkemedel. Anti-inflammatoriska och smärtstillande, om inga kontraindikationer föreligger; COX-hämmare och/eller paracetamol.
   
 • Kortisoninjektion med lokalanestesi kan administreras lokalt vid utebliven förbättring av ovanstående; exempelvis 1 ml Depo-Medrol + 5-6 ml Carbocain. Använd 70 mm lång nål och rikta nålen mot det område som ömmar mest (be patienten peka och märk ut med penna). Vid benkontakt med nålen mot trokantern ligger man med största sannolikhet i eller i närheten av bursan. Se bild nedan.
   
 • Ergonomiska åtgärder via företagshälsovården kan övervägas om tillståndet uppstått pga överbelastning på arbetet.
   
 • Stötvågsbehandling erbjuds på vissa ortopedkliniker. Evidensläget är dock svagt.

bursit_stick.jpg 

UPPFÖLJNING
 

Trokanterit kan i regel följas upp hos fysioterapeut om förloppet ej är avvikande.

 

REMISS
 

Behöver ej i normalfallet bedömas av ortoped. Remiss till ortopedklinik vid:
 

 • Akut trauma med skelettskada eller misstanke om septisk artrit (akut)
   
 • Långvariga terapiresistenta besvär eller oklar diagnos


PROGNOS
 

 • Läkningstiden är lång, vanligen 2-6 månader, och kan ta upp till ett år. Det är viktigt att patienten får adekvat information och har rimliga förväntningar på behandlingen.
   
 • Trots att antiflogistika och kortisoninjektioner kan ha effekt så är patientens egen motivation till egenträning (sjukgymnastiska övningar) ofta avgörande.


ICD-10

Trokanterbursit M70.6

 

Referenser
 

Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta Ahldén, M, Sansone, M, Jonasson, P, Swärd, L, Karlsson. Länk

A systematic review of shockwave therapies in soft tissue conditions: focus on the evidence. Br J Sports Med 2014;48:1538-1542. Speed, C. Länk

Greater trochanteric pain syndrome: a review of anatomy, diagnosis and treatment. Williams BS, Cohen SP. Anesth Analg. 2009 May;108(5):1662-70. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 6864

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Trokanterit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred

annons
annons
annons
annons