Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Trokanterit
Författare Specialistläkare , Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg
ST-läkare , Wästerläkarna VC/VGR
Granskare Med dr, överläkare Mikael Sansone, Artroteamet/Ortopedkliniken/SU/Mölndal
Uppdaterad 2018-03-09
Specialitet Ortopedi, Allmänmedicin
Skriv ut


BAKGRUND
 

Trokanterit är en symtomdiagnos som kännetecknas av smärta och palpationsömhet i mjukdelar vid området över trochanter major på höftens utsida. Akronymen GTPS (Greater Trochanteric Pain Syndrome) används ofta internationellt.

Trokanterit är ett av de vanligaste smärttillstånden i höften. Förekomsten är högst hos medelålders och äldre kvinnor. Bland idrottare drabbas fr a löpare. Övervikt är en annan riskfaktor. Samsjuklighet med artros i höftleden är vanligt.

Fysioterapeuter/sjukgymnaster kan i regel bedöma och behandla trokanterit.

 

Etiologi
 

Patogenesen är inte helt fastställd och det är ofta svårt att kliniskt avgöra exakt vilka strukturer som är drabbade.

Några vanliga förklaringsmodeller/bakomliggande faktorer:
 

 • Degenerativa (åldersbetingade) förändringar
   
 • Överbelastning/monotona rörelser, t ex cykling, simning, arbete med fotpedal, vilket kan leda till skada på eller överbelastning av muskler och senor som fäster vid trokantern, t ex m. gluteus medius.
   
 • Felställningar i fötter/knän.
   
 • Trauma(ta) mot höften. Enstaka eller repetitiva (det sistnämnda ses t ex hos fotbollsmålvakter).
   
 • Sekundärt till coxartros eller ryggbesvär.
   
 • Svag bål- och/eller sätesmuskulatur.


SYMTOM
 

 • Smärta i laterala delen av höften, ibland med utstrålning både distalt och proximalt.
   
 • Smärtan förvärras vid rörelser som belastar, såsom gång, cykling, att resa eller sätta sig.
   
 • Sömnbesvär (smärtan förvärras ofta vid sidoläge på den drabbade sidan).
   
 • Smärta i sittande med flekterad höft (fr a med det drabbade benet över det andra).


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Coxartros: Kan vara svårt att differentiera mot trokanterit och kan förekomma samtidigt. I status är ofta fr a inåtrotations- och extensionsförmågan nedsatt med smärta vid provokation.
   
 • Skelett- eller muskelskada efter trauma mot höften
   
 • Femoro-acetabulär inklämning (FAI): Smärta under och efter fysisk aktivitet. Höftleden är stel och smärtar vid rörelse i ytterlägen. Går ej att kliniskt skilja från artros. Ses oftare hos yngre, fr a bland fotbolls- och hockeyspelare.
   
 • Adduktortendinos: Smärta över adduktormuskulaturens infästningar i symfysen eller i dess närhet. Typiskt vid överbelastning hos idrottare. Klassiska statusfynd är smärta över infästningarna och smärta/svaghet vid aktivering av muskulaturen - man kan t ex be patienten att placera sin underarm mellan knäna och pressa ihop.
   
 • Symfysit: Smärta över symfysen vid palpation. Ibland ses röntgenförändringar i form av leddestruktioner, fr a i kroniska fall. Drabbar fr a idrottare. Kan förekomma samtidigt som FAI och adduktortendinos.
   
 • Referred pain (fortledd smärta), t ex från ryggen.
   
 • Fibromyalgi
   
 • Polymyalgia reumatika
   
 • Snapping hip: Stramhet i tractus ileotibialis som orsakar obehag och knäppande ljud vid gång då strukturer glider över trokantern.
   
 • Malignitet i skelett- eller mjukdelar
   
 • Avaskulär nekros av caput femoris. Ovanligt. Gradvis ökande smärta som kan vara mycket uttalad. Diagnos via MRT.
   
 • Ljumskbråck
   
 • Septisk artrit
   
 • Gynekologiska smärttillstånd


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Tid för debut och insättande (akut, subakut, smygande)?
   
 • Upprepad/monoton eller intensiv fysisk aktivitet nyligen?
   
 • Föregående trauma?
   
 • Feber eller andra infektionstecken (lokal värmeökning, rodnad, svullnad)?
   
 • Tidigare malignitet eller andra symtom som inger misstanke om cancer?
   
 • Samsjuklighet? Ryggvärk? Höftledsartros? Andra smärtsyndrom?

Status
 

 • Gångmönster (hälta?)
   
 • Avklädningssvårigheter?
   
 • Trendelenburgs test
   
 • Basalt ryggstatus och bukpalpation, inkl ljumskar
   
 • Smärta vid palpation över trokanter major/omgivande område?
   
 • Stelhet och smärta vid rörelse (extension, flektion, inåt-/utåtrotation) i höftleden?
   
 • Muskelsvaghet i benet? Muskelatrofi?

Lab

Trokanterit är en klinisk diagnos. Blodprover kan övervägas i enstaka fall för att utesluta viktiga differentialdiagnoser, t ex CRP (septisk artrit).

 

Radiologi
 

Överväg slätröntgen vid misstanke om ledförändringar, såsom artros eller skelettskada. MRT tillför ringa till diagnostiken i flertalet fall.


 

BEHANDLING
 

Akut
 

 • Minskad eller förändrad aktivitet: belastande rörelser, t ex löpning undviks. Tillräcklig behandling i många fall. Viktigt dock att patienten inte blir stillasittande.
   
 • Sjukgymnastik. Läkning stimuleras genom cirkulationsfrämjande och muskelstärkande övningar.
  - Sätesmuskel-stretch
  - Hamstring-stretch
  - Bålstyrka
   
 • Anti-inflammatoriska och smärtstillande läkemedel, om inga kontraindikationer föreligger; COX-hämmare och/eller paracetamol.
   
 • Kortisoninjektion med lokalanestesi kan administreras lokalt vid utebliven förbättring av ovanstående; exempelvis 1 ml Depo-Medrol + 5-6 ml Carbocain. Använd 70 mm lång nål och rikta nålen mot det område som ömmar mest (be patienten peka och märk ut med penna). Vid benkontakt med nålen mot trokantern ligger man med största sannolikhet i eller i närheten av bursan. Se bild nedan.
   
 • Ergonomiska åtgärder via företagshälsovården kan övervägas om tillståndet uppstått pga överbelastning på arbetet.
   
 • Stötvågsbehandling erbjuds på vissa ortopedkliniker. Evidensläget är dock svagt.

bursit_stick.jpg 

UPPFÖLJNING
 

Trokanterit kan i regel följas upp hos fysioterapeut om förloppet ej är avvikande.

 

REMISS
 

I normalfallen behöver trokanteriter ej bedömas av ortoped. Remitteras endast vid långvariga terapiresistenta besvär eller oklar diagnos.

Akutremiss till ortopedklinik vid misstanke om akut trauma med skelettskada eller septisk artrit.


 

PROGNOS
 

 • Läkningstiden är lång, vanligen 2-6 månader, och kan ta upp till ett år. Det är viktigt att patienten får adekvat information och har rimliga förväntningar på behandlingen.
   
 • Trots att antiflogistika och kortisoninjektioner kan ha effekt så är patientens egen motivation till egenträning (sjukgymnastiska övningar) ofta avgörande.


ICD-10

Trokanterbursit M70.6

 

REFERENSER
 

Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta Ahldén, M, Sansone, M, Jonasson, P, Swärd, L, Karlsson. Länk

A systematic review of shockwave therapies in soft tissue conditions: focus on the evidence. Br J Sports Med 2014;48:1538-1542. Speed, C. Länk

Landstinget i Värmland, Vårdprogram lateral höftsmärta-trochanteros. Länk

Överbelastningsskador i rörelseapparaten, Anders Stålman, Aleris Idrottsortopedi Sabbatsberg. Länk

Greater trochanteric pain syndrome: a review of anatomy, diagnosis and treatment. Williams BS, Cohen SP. Anesth Analg. 2009 May;108(5):1662-70. Länk

 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 6864

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Trokanterit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Försvarsmedicinsk forskningsrådgivare till Försvarsmedicincentrum
Försvarsmakten


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare till Patientflöde ryggsjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset


Barnsjuksköterska med intresse för barnrättsliga frågor
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare inom reumatologi till Patientområde Gastro, Hud, REUMA
karolinska Universitetssjukhuset


Röntgensjuksköterska sökes till Nuklearmedicin Solna
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Intervention och Ultraljud inom Funktion Bild & Funktion
karolinska Universitetssjukhuset


PCI-operatör/biträdande överläkare till Tema Hjärta och Kärl
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i anestesiologi och intensivvård till Barn-PMI Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du arbeta med strålbehandling?
Akademiska Sjukhuset


Överläkare till patientflöde Huvud-Hals Cancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Vi söker nu sjuksköterskor som vill jobba natt till vår Kirurgi och Trauma Avdelning (B83) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Vi utökar nu vår verksamhet och söker nattsjuksköterskor som vill vara med och bedriva högspecialiserad geriatrisk vård tillsammans med oss på Avd. R72-R74(GAVA) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Blodbussen
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till takyflödet, elektrofysiologi
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till rotation mellan neuro slutenvård och öppenvård, Huddinge
karolinska Universitetssjukhuset


Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Psykiatrikliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjukskötersketjänst med ansvar för kvalitetsfrågor
Akademiska Sjukhuset


Nattsjuksköterska Reumatolog och hudavdelningens 7 vårdplatser i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


Specialist i allmänmedicin
Ljusdal hälsocentral


Specialistläkare/ biträdande överläkare/överläkare till Klinisk patologi och cytologi i Solna
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska Natt till Ortopedavdelning K81-83
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska? Avdelning för stamcellstransplantation i Huddinge söker kollega!
karolinska Universitetssjukhuset


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Sjuksköterska till Reumatolog- och hudavdelningen i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


ST-chef till Perioperativ medicin och Intensivvård (PMI)
Karolinska Universitetssjukhuset


Karolinska Trial Alliance söker forskningssjuksköterska till pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor
Karolinska Universitetssjukhuset