Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Klamydia, genital
Författare Professor, överläkare , Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Granskare Docent, verksamhetschef, överläkare Jens Boman, Infektionskliniken /Västerbottens läns landsting
Uppdaterad 2017-12-11
Specialitet Hud/Venereologi, Gynekologi/Obstetrik, Infektion, Urologi
Skriv utBAKGRUND
 

Urogenital klamydiainfektion är den vanligaste bakteriella STI (Sexually Transmitted Infection) i Sverige och övriga Europa.

Sedan 1997 har klamydia ökat kraftigt till nuvarande nivå med drygt 36 000 fall om året (2016). I Sverige kan klamydia nu betraktas som ett folkhälsoproblem.

En nedgång i mitten av 2000-talet berodde på en mutation som inte upptäcktes med alla tillgängliga testmetoder. Majoriteten (cirka 81 %) av klamydiafallen i Sverige finns i åldersgruppen 15-29 år, varav drygt hälften (57 %) är kvinnor. Det innebär att man bör vara frikostig med att erbjuda ”alla” i åldersgruppen klamydiatestning. Den största delen smittas med klamydia inom landet och oftast heterosexuellt. MSM (män som har sex med män) utgör knappt 7 % av alla smittade män. Incidensen har minskat i åldersgruppen 15-19 år.

Klamydia kan finnas extra-genitalt, t ex i ögon, dessa fall bör alltid provtas också urogenitalt och handläggas i samråd med venereolog. Smitta kan också överföras i samband med förlossning, 2015 var antalet fall av neonatal smitta 13.

Klamydiainfektionen ger oftast inga symtom och tillförlitliga diagnostiska metoder och smittspårning är viktiga ”redskap” för att hitta smittade personer. Klamydiainfektion klassificeras i den svenska Smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom varför skriftlig anmälan och smittspårning är obligatoriska.


 

SYMTOM
 

Det vanligaste är att klamydia inte ger några symtom.

När symtom förekommer är miktionssveda och flytning vanligt. Om infektionen inte behandlas kan den leda till allvarliga hälsoproblem, speciellt hos kvinnor. Bland komplikationer efter klamydiainfektion ingår ofrivillig barnlöshet, utomkvedshavandeskap och kronisk buksmärta. Klamydia är den vanligaste orsaken till epididymit hos yngre män.


 

KLINISKA FYND
 

De kliniska fynden vid klamydiainfektion är oftast sparsamma. Flytning kan förekomma både hos kvinnor och män.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

  • Mycoplasma genitalium. Ger ungefär samma symtom som klamydia, men behandlas på annat sätt. Provtagning vid symtom och efter negativt klamydiaprov.
     
  • Gonorréinfektion. Anamnes viktig (t ex var sexuella kontakter finns), men anamnes och undersökningsfynd tillåter inte säker differentiering mellan gonorré och klamydiainfektion. För en tränad undersökare har direktmikroskopi av gonokocker i utstryk från uretra hög sensitivitet hos män. I många landsting får man nu svar även på gonorré vid klamydiaprovtagning.
     
  • Ospecifik uretrit/cervicit. Ospecifik uretrit är en vanlig uretrit hos män och skall uppfattas som en STI. Diagnosen ställs vid neg prover för klamydia, gonorré och mycoplasma genitalium och på grundval av fyndet av mer än fem vita blodkroppar per synfält i förstoring 1000x i metylenblåfärgat utstryk från uretra.
     
  • Hos kvinnor kan symtomen flytning och sveda vara svårbedömda. Bakteriell vaginos är vanlig hos kvinnor i samband med annan genital infektion (t ex klamydia).PROVTAGNING
 

Klamydia diagnostiseras med molekylärbiologisk teknik, NAAT (nukleinsyraamplifiering, t ex PCR).

Kvinnor: vaginalprov, ibland tillsammans med urinprov.

Män: urinprov.

Det är viktigt att den första portionen urin skickas för undersökning.

För att få ett tillförlitligt prov bör det gå minst en vecka efter smittexposition, tidigare vid symtom. Provtagningen kan variera något beroende på rutinerna vid det lokala laboratoriet. Hos patient som t.ex. haft sexuella kontakter i utlandet bör även andra prover erbjudas.

Många laboratorier erbjuder kopplade undersökningar på samma prov t ex klamydia/gonorré.

För att veta om prov bör tas från extra-genitala lokaler är sexualanamnes viktig. Vid misstanke om extra-genital klamydia rekommenderas kontakt med STD-mottagning/venereolog.


 

BEHANDLING
 

Primär behandling vid klamydiainfektion är tetracyklinpreparat, t ex doxycyklin 2 tabl à 100 mg dag 1, därefter 100 mg dagligen dag 2-9.

Singeldos med 1 g Azitromycin skall helt undvikas p g a ökad risk för resistensutveckling hos M. genitalium.

Till gravida med klamydiainfektion ges Amoxicillin 500 mg x 3 i 7 dagar.

Patienten ska erhålla muntliga och skriftliga föreskrifter angående sexuella kontakter under behandlingstiden.

Patienter med klamydia smittspåras normalt minst 12 månader tillbaka. Smittspårningen sköts bäst centraliserat, av person med vana av sådant arbete.


 

UPPFÖLJNING
 

Patienten kan erbjudas uppföljande kontroll efter cirka fyra veckor. Kontroll med NAAT utförd tidigare än 3-4 veckor efter behandlingen kan ge falskt positivt svar.

Viktigt vid handläggningen av klamydia är det epidemiologiska synsättet, d v s att inte bara hitta den smittade patienten utan också samtliga kontakter.

 

Alla som handlägger klamydiapatienter bör ta till sig ”Nationell handlingsplan för klamydiaprevention bland ungdomar och unga vuxna 2009 – 2014” som går att beställa eller ladda ner, se länk.

Behandlingsrekommendationer finns på Läkemedelverkets hemsida.


 

LÄNKAR
 

Bildarkiv på Dermis.net

Smittskyddsblad - Klamydia

Smittskyddsblad - Fler språk (klicka på knappen uppe till höger för byta)ICD-10

Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen A56.0
Klamydiacervicit A56.0A
Klamydiauretrit A56.0C
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad A56.2
Riktad hälsokontroll avseende urogenital klamydiainfektion Z11.3E
Kontakt med och exponering för klamydia (urogenital) Z20.2B

 
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 682

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Klamydia, genital

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Barndietist
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Specialistläkare
Doktor24


Läkarchef, Neuro-och rehabiliteringskliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus


Allmänspecialister
till Vårdcentralen Läkarhuset


Sommarvikariat
Region Gävleborg


Distriktsläkare/ Specialistläkare till primärvården
Vårdcentralen Torshälla


Specialistläkare till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Centrum


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Våra soldater och sjömän har rätt till kvalificerad vård. Oavsett var de befinner sig.
Försvarsmakten


2 läkare
Östra Läkargruppen i Kristianstad


Specialistläkare
Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhus

annons