Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Gonorré, genital
Författare Överläkare , Hudkliniken/Södersjukhuset
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-12-10
Specialitet Hud/Venereologi, Gynekologi/Obstetrik, Urologi, Infektion
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Sedan mitten av 1990-talet har antalet rapporterade gonorréfall i Sverige ökat från 211 fall 1996 till 1 778 fall 2016. Mellan 2009 och 2015 var ökningen i genomsnitt 15 % per år. Under 2016 ökade rapporterade fall av gonorré med 4,5 % jämfört med 2015. Majoriteten var smittade i Sverige. Ungefär 70 % utgjordes av män, varav knappt två tredjedelar gällde män som har sex med män. 2016 var medianåldern för kvinnor 25 år och för män 30 år. Gonorré var vanligast i åldrarna 20-34 år bland kvinnor och i åldrarna 20-44 år bland män.


 

SYMTOM
 

Okomplicerad gonorréinfektion drabbar cylinderepitelet i uretra, cervix och rektum. Viktigaste symtom är miktionssveda och flytning. Tyst infektion är vanligt förekommande framför allt hos kvinnor.

Inkubationstiden för gonorré är kort, endast ett fåtal dagar.

Gonorré kan kompliceras av epididymit (män) och salpingit (kvinnor). Dessa komplikationer ses oftare vid klamydiainfektion.


 

KLINISKA FYND
 

  • Sekretion från uretra
  • Vaginal flytning


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Differentiering mellan gonorré och infektion orsakad av Chlamydia trachomatis (klamydia) eller Mycoplasma genitalium (mykoplasma) är omöjlig utifrån anamnes och kliniska fynd. All provtagning för misstänkt gonorré bör därför kombineras med provtagning för klamydia och mykoplasma.

Gonorré har kortare inkubationstid och är oftast mer purulent än klamydia eller mykoplasma.

Ospecifik uretrit (icke-gonorrhoisk, icke-klamydiauretrit, icke-mykoplasmauretrit) är vanlig orsak till uretrit hos män och är sannolikt en STI i de flesta fall. Diagnosen ställs genom fynd av mer än fyra polymorfkärniga leukocyter per synfält i minst fem synfält (1000 x förstoring, metylenblåfärgat utstryk från utetra).

Symtomen flytning och sveda är ospecifika hos kvinnor och utredningen måste omfatta såväl bakteriella STI och trichomonas som endogena kolpiter (candidos och bakteriell vaginos).


 

PROVTAGNING
 

Gonorré kan diagnostiseras med direktprov för mikroskopering, nukleinsyra amplifieringstest, så kallade NAATs (till exempel PCR) samt med gonorréodling.

Falskt positiva NAATs kan ses i grupper med låg prevalens av gonorré. För att säkerställa diagnosen krävs därför att ett konfirmerande NAAT med annan målgen hos Neisseria gonorrhoeae urförs på samma prov. Detta torde vara rutin på de flesta laboratorier innan provet svaras ut. Provtagning sker enligt anvisningar från lokalt laboratorium. Provtagningslokal bestäms av patientens sexuella aktivitetsmönster. Ju fler lokaler som prov tas från, desto större träffsäkerhet. För en van undersökare har direktmikroskopi av gonokocker hög sensitivitet vid provtagning hos män, men lägre hos kvinnor (maximalt 50 %). Specificiteten är praktiskt taget 100 %.

Prov för NAATs kan tas från urin, (uretra, dock sällan indicerat), vagina, cervix, svalg och rektum.

Hos män tas gonorréodling från sekret i främre delen av uretra (inget krav på stort provtagningsdjup, men låt pinnen vila några sekunder – rotera inte!). Efter sexualanamnes även prov från svalg och rektum.

Hos kvinnor tas prov för gonorréodling rutinmässigt från cervix och uretra. Vid påtaglig misstanke även från svalg och rektum.

Vid konjunktivit överväg gonorréodling från ögat.

Har patienten inga symtom kan det ofta räcka med prov för NAATs. Vid ett positivt NAAT ska dock diagnostiken kompletteras med prov för gonorréodling och resistensbestämning. Behandling kan ges innan odlingssvar föreligger. Resistensbestämningen är viktig vid uppföljning för att minska risken för spridning av resistenta stammar.

Efter utlandskontakt bör, utöver prov för gonorré och klamydia, även serologiska undersökningar utföras avseende syfilis och HIV-infektion.


 

BEHANDLING
 

Behandling av gonorré bör ske av venereolog eller i samråd med sådan, bland annat med hänsyn till resistensproblematiken.

Om behandling sker innan resistensbestämning finns tillgänglig, ges ceftriaxon Rocephalin 500 mg i.m. som engångsdos eller spektinomycin (Trobicin) 2 g i.m. som engångsdos. Spektinomycin kan ges vid penicillinallergi. Det senare preparatet är licenspreparat och har dålig effekt på svalggonorré.

Förutsatt att stammen är känslig för ciprofloxacin kan behandling ges med ciprofloxacin 500 mg p.o. som engångsdos. Behandling kan också ges med azitromycin 2 g om stammen är känslig för azitromycin.


 

UPPFÖLJNING
 

Gonorréinfektion är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen och smittskyddsanmälan och smittspårning ska göras. Smittskyddsanmälan ska göras av den klinik som har tagit provet.
 

  • Snabb och effektiv smittspårning är av yttersta vikt. Sköts i regel bäst av annan person än den behandlande läkaren, till exempel av kurator på STI-mottagning.
     
  • Kontrollprov tas med NAATs 2 veckor efter avslutad behandling. Vid kvarstående besvär även gonorréodling 1-2 veckor efter avslutad behandling
     
  • Återbesöken innebär också kontroll av epidemiologin. En adekvat behandlad patient som återkommer med positiv odling är troligen reinfekterad.


LÄNKAR
 

Länk till www.dermis.net

Smittskyddsblad - Gonorré


ICD-10

Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller accessoriska körtlar A54.0
Gonokockcervicit UNS A54.0A
Gonokockuretrit UNS A54.0C
Gonokockvulvovaginit UNS A54.0D
Gonokockbalanit (akut) (kronisk) A54.0E
Gonokockorsakad lymfangit i penis A54.0F
Gonokockinfektion i könsorgan och nedre urinvägar utan abscess, ospecificerad A54.0X
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och accessoriska körtlar A54.1
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen A54.2
Gonokockinfektion, ospecificerad A54.9
Kontakt med och exponering för gonorré Z20.2A
Riktad hälsokontroll avseende gonorré Z11.3B

 

Referenser

Läkemedelsboken


 

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 681

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Gonorré, genital

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Region Blekinge


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Allmänspecialist alt ST inom allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations - Stockholm


Smittskyddsläkare
Region Gävleborg


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Värnamo sjukhus


Specialistläkare inom urologi till Bollnäs
Region Gävleborg


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
NU-sjukvården

annons
annons
annons