Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Stjärtfluss (perianal streptokockinfektion hos barn) - handläggning inom primärvård
Författare Specialistläkare , Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg/
ST-läkare , Wästerläkarna VC/VGR
Granskare Docent, allmänläkare Malin André, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin/Uppsala Universitet
Uppdaterad 2020-06-26
Specialitet Hud/Venereologi, Allmänmedicin
Skriv ut
annons


BAKGRUND


Hemolytiska streptokocker grupp A (GAS) är en vanlig orsak till perianal streptokockinfektion hos barn, även kallat stjärtfluss. GAS är även agens vid halsfluss (streptokocktonsillit) samt icke-bullös impetigo (svinkoppor).

Stjärtfluss behandlas i regel enkelt med PcV. Barnet har ej allmänsymtom som feber eller trötthet. Sekundär förstoppning på grund av smärta vid defekation är vanligt.

Familjemedlemmar eller andra närstående kan vara asymtomatiska bärare av streptokocker i svalg eller perianalt.


 

SYMTOM
 

 • Välavgränsad rodnad runt anus. Ibland spridning till yttre genitalia; vulvovaginit, balanit
   
 • Vaginal flytning hos flickor (föräldrar kan reagera på "kladd" i trosorna)
   
 • Lokal svullnad, smärta, irritation, klåda, smetighet
   
 • Smärta vid defekation (och/eller miktion), vilket kan leda till förstoppning
   
 • Fissurer
   
 • Blod och/eller pus per rektum
Länk: bilder på Dermis.net


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING


Anamnes
 

 • Debut av symtom och utveckling över tid.
   
 • Familjemedlemmar eller dagis-/skolkamrater med symtom på stjärtfluss, halsinfektion eller impetigo?
   
 • Feber?

Status
 

 • En så avslappnad undersökning som möjligt eftersträvas, gärna med en förälder/närstående i närheten av barnet. Det kan vara en fördel att informera om vad du gör, varför och att det inte kommer att göra ont.
   
 • Inspektera anus, perineum och yttre genitalia.
   
 • Infektioner/sår på andra delar av kroppen?
   
 • Vid symtom från halsen görs även MoS-inspektion. Se Centorkriterier för faryngotonsillit.


Labb
 

 • StrepA-test från perianal hud. Det snabbtest som används för att påvisa GAS vid tonsillit går ofta bra att använda. Vid osäkerhet kring testets tillförlitlighet, skickas odling istället.
   
 • Odling rekommenderas hos flickor med vaginal flytning och negativt snabbtest för GAS. H. influenzae är i denna patientgrupp den näst vanligaste patogenen.


BEHANDLING
 

 • Lufta stjärten: råd om löst sittande byxor, gärna underkläder i bomull samt att sova utan underkläder. Täta blöjbyten.
   
 • Antibiotikabehandling som rekommenderas av Stockholms läns landsting:

  - Fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg kroppsvikt x 3 i 7 dygn.

  - Recidiv behandlas med cefadroxil 12,5 mg/kg kroppsvikt x 2 i 5-7 dygn.

 • Vid PC-allergi rekommenderar flera landsting behandling med klindamycin (Dalacin) 5 mg/kg x 3 i 10 dagar.

 • Vid täta recidiv, överväg samtidig behandling med antibiotika av odlingspositiva familjemedlemmar. Samtliga bör då odlas från svalg och perianalt.

 • Behandla även med laxantia och/eller bulkmedel om barnet är förstoppat.


UPPFÖLJNING


Uppföljning sker lämpligen via telefonkontakt efter några dagar. Alternativt får familjen höra av sig vid utebliven förbättring.


 

REMISS
 

 • Akut remiss till Barnsjukhus vid allmänpåverkan, feber och tecken till mer utbredd infektion.
   
 • Remiss till Hudklinik vid upprepad terapisvikt eller misstanke om hudsjukdom.
   
 • Remiss till BUP, samtidigt som orosanmälan till Socialtjänsten, vid misstanke om sexuellt övergrepp.


ICD-10

Streptokockinfektion, ospecificerad lokalisation A49.1

 

Referenser

Reimer, Mats. Stjärtfluss – en barnsjukdom där diagnosen blir lätt med snabbtest. Läkartidningen Nr 43, 2004, p 3328. Länk.

Läkemedelsboken Vanliga problem under småbarnsåren. Edenwall, H, Delvert, J,Ekman, E. Länk.

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2018. Länk.

Barnhälsovårdens ”Rikshandboken”. Länk.

Region Jönköpings län webbplats Länk

Svenska barnläkarföreningens webbplats. Länk.

DermNet New Zealand 2017; Länk.

Echeverría Fernández M, López-Menchero Oliva JC, Marañón Pardillo R, Míguez Navarro C, Sánchez Sánchez C, Vázquez López P. [Isolation of group A beta-hemolytic Streptococcus in children with perianal dermatitis] An Pediatr (Barc). 2006 Feb;64(2):153-7. Länk.

Rekommenderade läkemedel för barn 2017-2018. Landstinget i Dalarna. Länk.

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 6786

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Stjärtfluss (perianal streptokockinfektion hos barn) - handläggning inom primärvård

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons
annons