Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Fimosis hos barn och ungdomar - handläggning i primärvård
Författare ST-läkare , Wästerläkarna VC/VGR
Specialistläkare , Avonova Företagshälsa Järntorget/Göteborg
Granskare Med dr, Spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/
Uppdaterad 2019-09-14
Specialitet Urologi, Pediatrik, Allmänmedicin
Skriv ut

BAKGRUND


Förhudsförträngning innebär en oförmåga att retrahera förhuden bakom ollonet. Detta är ett normaltillstånd hos små pojkar, fysiologisk fimosis, vilket ofta är symtomfritt och löser sig spontant innan tonåren. Fimosis betraktas som patologisk om den kvarstår fram till skolåldern.

Däremot är äkta fimosis en ärrbildning i förhuden. Detta kan bero på upprepade försök att retrahera förhuden på den lilla pojken vilket medfört små sprickor och ärr i omslagsranden (där den synliga förhuden möter inre förhud). Äkta fimosis kan också bero på inflammatoriska och infektiösa tillstånd.

I första hand erbjuds konservativ behandling.

Kirurgisk behandling innefattar cirkumcision (omskärelse) och kräver remiss till specialistklinik.
 

Bild: Fimosis (viss.nu)SYMTOM
 

Vanliga symtom är upprepade balaniter, sveda och irritation i förhuden, samt ballonering vid vattenkastning. Smärta vid erektion och samlag kan också förekomma.
 

 • Vid fysiologisk fimosis är omslagsranden synlig. Om den trånga förhuden dras tillbaka bildas en sorts mjuk "tratt". Den inre förhuden kan protruera en aning.
   
 • Vid äkta fimosis hårdnar omslagsranden och vitnar vid försök till retrahering. En hård, vitaktig ring av förtjockad hud ses som ej går att dra tillbaka då fibros/ärrvävnad har bildats.REMISS
 

Remisskriterier
 

 • Krystmiktion och/eller långsamt flöde föranleder direkt remiss till barnkirurg/urolog
   
 • Utebliven effekt av konservativ behandling

Remissinnehåll
 

 • Beskrivning av förhudsförträngningen, äkta eller fysiologisk?
 • Graden av miktions- och andra besvär
 • Effekt av steroidbehandling
 • Antal balaniter samt verifierade urinvägsinfektioner


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Antal balaniter?
 • Miktionssvårigheter?
 • Infektionssymtom?
 • Tidigare infektioner och tecken på att det bildats sprickor/ärr?

Status
 

 • Kan förhuden dras tillbaka över ollonet?
 • Vit ring runt förhudsöppningen?
 • Tecken till balanit?


BEHANDLING
 

Enbart ballonering av förhud och sned urinstråle är inte en indikation för behandling. Tänjning och dilatation av förhuden rekommenderas aldrig som behandlingsmetod då det snarast riskerar att ge komplikationer som sprickor och ärrbildning.

Behandling rekommenderas till pojkar med:
 

 • Äkta fimosis med lindriga symtom
 • Fysiologisk fimosis med återkommande balaniter (> 3 st årligen) trots god förhudshygien
 • Om pojken i 12-14 årsåldern (puberteten) ännu inte kan retrahera sin förhud

I första hand rekommenderas konservativ behandling:
 


Förhuden retraheras så långt det går. Salvan stryks på i ett tunt lager över det trängsta partiet på förhuden, ej glans. Om otillräcklig effekt görs ett behandlingsuppehåll i 4 veckor, varpå behandlingen upprepas morgon och kväll i ytterligare 4 veckor.

Vid utebliven effekt är förhudsplastik eller circumcision nästa alternativ.

Vid balanitbesvär se PM Balanit/balanopostit - handläggning i primärvård.


 

UPPFÖLJNING
 

Uppföljning hos behandlande allmänläkare efter kortisonbehandlingen. Vid utebliven förbättring och fortsatta besvär med miktionssvårigheter, urinvägsinfektioner och balaniter rekommenderas cirkumcision eller förhudsplastik. Remiss skrivs då till barnkirurg/urolog, se ovan.


 

ICD-10

Fimosis N47.9B

 

Referenser
 

Läkartidningen nr 11 2013 volym 110, “Trång förhud är oftast en benign åkomma”. Länk

Phimosis in Children. ISRN Urol. 2012; 2012: 707329. Länk

Pathologic and physiologic phimosis, Can Fam Physician. 2007 Mar; 53(3): 445–448. Länk

Läkemedelsboken, 2016-11-08. Länk

Werner K., Barnhälsovårdsöverläkare, Västerås, Rikshandboken Barnhälsovård, 2014-08-11. Länk
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 6713

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Fimosis hos barn och ungdomar - handläggning i primärvård

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


AT-läkare
Region Norrbotten


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


ST-läkare i plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


Omvårdnadschef
Huddinge, Multisjuka äldre II inklusive Geriatrisk akutvårdsavdelning


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


ST-läkartjänst inom Neurokirurgi
Verksamhetsområde Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


Överläkare blod- och tumörsjukdomar hos barn
Akademiska barnsjukhuset


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Specialistläkare i Plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi

annons
annons