Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Skabb
Författare Doktorand, specialistläkare , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, överläkare , Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent, allmänläkare Malin André, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin/Uppsala Universitet
Uppdaterad 2018-10-05
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut


BAKGRUND


Skabb är en vanligt förekommande kutan infestation som orsakas av kvalsterdjuret Sarcoptes scabiei var hominis. Skabb smittas genom direktkontakt. Tät kontakt krävs för smitta och ett enkelt handslag räcker som regel inte för att smittan ska överföras.

I samhället figurerar ofta en idé om att skabb-infestation hör samman med sviktande hygien vilket inte stämmer. Skabb är vanligare i situationer med trångboddhet och är vanligare under vinterhalvåret. Eftersom skabb är vanligt och behandlingen är enkel med utmärkt prognos bör man alltid ha skabb som differentialdiagnos vid kliande dermatoser.

 

Etiologi

Trots att symtomen är utbredda och att klådan typiskt är generaliserad och svår finns oftast endast 10-15 skabb-djur över hela hudkostymen, vilket inte sällan är en utmaning vid diagnos. Undantaget till detta är den ovanliga formen krustös skabb där patienten kan ha tusentals djur på huden och gärna har en annan klinisk presentation. Då krustös skabb är mycket ovanligt berörs det inte vidare i detta dokument.

Skabbdjuret gräver gångar i epidermis och är så pass litet (0,4 x 0,3 mm) att förstoringsglas eller lupp krävs för att skönja det.


 

SYMTOM
 

 • Svår klåda, företrädesvis nattlig
 • Rivmärken

Symtomen startar typiskt 3-6 veckor efter den primära infestationen. Om en person senare i livet återinfekteras så utvecklas symtom inom ett par dagar.


Kliniska fynd

I typfallet kan tydliga skabbgångar ses företrädesvis mellan fingrar, handleder och tår, vilka är områden som skabbdjuren har en förkärlek till. Andra lokaler som är särskilt värdefulla att leta skabb på är bröstvårta, penis och naveln. Emellanåt kan ospecifika papler eller noduli vara de dominerande fynden. Skabbgranulom på t ex skrotum kan förekomma.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Eksem, särskilt sekundärinfekterade eksem
 • Prurigo nodularis
 • Lymfomatoid papulos
 • Andra infestationer och bettreaktioner
 • Dermatitis Herpetiformis (DH)


UTREDNING


Anamnes
 

 • Är andra familjemedlemmar eller närkontakter drabbade?
 • Klåda (ofta svår) och typiskt värre nattetid?

Status

Hela huden bör undersökas och särskilt områden mellan fingrar och handleder. Identifikation av skabbdjur krävs för diagnos. Identifikation av skabbdjur och skabbgångar underlättas väsentligt av dermatoskopi eller någon form av förstoringsglas/lupp och ljuskälla.


Labb

Patienter med krustös skabb har inte sällan bakomliggande immunbristsjukdom eller malignitet och provtagning bör riktas för att adressera detta.


Mikroskopi

Efter att skabbdjuret lokaliserats och plockats ut med knappnål läggs det på ett objektsglas. Framgångsmetoden att få ut ett skabbdjur med knappnål är att varsamt föra in nålen i hornlagret i den ena ändan på aktuell skabbgång. Skabbdjuret brukar då klamra sig fast vid nålspetsen och läggs ned på ett objektglas gärna med vit bakgrund. Ett tidsbesparande tips är att göra en cirkel med markörpenna på objektglaset i vilken du placerar det extraherade skabbdjuret. Därefter bekräftas diagnosen med hjälp av ljusmikroskop. Det kan vara värdefullt att erbjuda patienten att titta i mikroskopet, inte minst för att kunna erhålla en hög compliance till efterkommande behandling.


Övrigt

Skabbletning kan vara svårare hos patienter med mörk hy då skabbgångarna och skabbdjuret kan vara betydligt svårare att hitta. Vid ett stort utbrott t ex på sjukhem kan regionalt smittskydd kontaktas för rådgivning.

IACS (The International Alliance for the Control of Scabies) har 2018 sammanställt ett konsensusdokument i vilket det framgår att dermatoskopi med fynd av ett typiskt skabbdjur räcker för att bekräfta skabb. Detta kan man stödja sig på t.ex. när småbarn som kan ha svårt att samarbeta till undersökning (såsom t.ex. patienten i Figur 1c samt 3b)


Bilder
 

skabb1a.jpg

Fig 1a. Klinisk presentation med rodnade palper som fokalt är exkorierade

 

skabb1b.jpg

Fig 1b. Rodnade papler med exkoriation på baksida lår

 

bild1c_skabb.jpg

Fig 1c. Ett exempel på klinisk presentation hos ett litet barn som har svårt att medverka till undersökning – rodnade utbredda papler.

 

skabb2.jpg

Fig 2. Utseende på skabbgång makroskopiskt. Ett tidsbesparande tips är att markera misstänkt område med en markörpenna

 

skabb3a.jpg

Fig 3a. Dermatoskopisk bild – kontaktdermatoskopi med icke-polariserat ljus. Typiskt utseende på skabbgång. Skabbdjuret befinner sig längst distalt i skabbgången och är utmarkerad med svart fyrkant.

 

bild3b_skabb.jpg

Fig 3b. Dermatoskopisk bild – kontaktdermatoskopi på inflammerad papel på patienten i Figur 1c. Bilden är diagnostisk för skabb och sparar användande av knappnål som kan vara svårt att få till

 

skabb5.jpg

Fig 4. Mikroskopisk bild vid användning av 10 x ockular (totalt 100x förstoring).


 

BEHANDLING


Enhetliga nationella riktlinjer för behandling av skabb saknas och lokala/regionala behandlingsriktlinjer får således styra den slutliga behandlingsregimen.


Topikal behandling
 

 • Index-patienten (patienten som man identifierade skabb på) rekommenderas (på Sahlgrenska) två behandlingsomgångar av Tenutex med en veckas mellanrum. Tenutex ska inte ges till patienter med allergi mot thiuram (organisk svavelförening som kan ingå i vulkanisering av gummimaterial).​ Dessa patienter bör istället ges per oral Ivermektin.
   
 • Symtomatiska individer som bor tillsammans med eller har närkontakt med indexpatienten bör erhålla samma behandling i två seanser.
   
 • Asymtomatiska individer som bor tillsammans med eller har närkontakt med indexpatienten bör erhålla en behandlingsomgång med Tenutex.

Hela kroppen bortsett från huvudet behandlas med Tenutex. Hos barn < 1 år appliceras Tenutex även över huvudet.

Tenutex ska sitta kvar 24 h och mer får appliceras om emulsionen tvättats bort t ex efter toalettbesök.


Systemisk behandling

 

Peroralt ivermektin (Stromectol) har också visat sig vara en effektiv behandling mot skabbinfestation. Godkännande av t ex FDA på aktuell indikation saknas däremot och i Sverige kräver förskrivning en licensmotivering. Peroral medicinering brukar typiskt (på Sahlgrenska) reserveras för patienter med krustös skabb, men kan även övervägas som förstahandsalternativ hos patienter med klassisk skabb där möjlighet till följsamhet till topikal behandling är låg, eller där det finns andra misstankar att compliance till topikal behandling kommer svikta.

Om preparatet väljs ska viktjustering utföras (200 mikrogram/kg kroppsvikt) och behandlingen ska upprepas efter 1-2 veckor. Hos gravida kvinnor samt barn < 5 år är per oral ivermektin kontraindicerat. Preparatet bör även undvikas hos ammande kvinnor. För doseringsförslag, v g se länk.


Övrigt

Om en klar misstanke om skabb finns, men skabbdjur inte säkert kan identifieras rekommenderas daglig smörjning i en till två veckor av kortisonkrämer med lämplig styrka (typiskt grupp II/III) över bålen/extremiteter. Behandling med kortisonkräm gör att skabbgångarna framträder tydligare vilket väsentligt underlättar för ny skabbletning vid återbesöket. Att ge en kur Tenutex utan att vara säker på diagnosen är direkt felaktigt och kan försvåra utredning hos aktuell patient väsentligt.

Man bör även vara frikostig med förskrivning av sederande antihistaminer då klådan kan vara invalidiserande.

Det ska tilläggas att diagnos av skabb enbart med hjälp av den dermatoskopiska bilden kräver erfarenhet.


 

UPPFÖLJNING


Vårdnivå

Patienter med skabb bör i utgångsläget diagnostiseras och behandlas i primärvården. Vid oklar diagnos och svårigheter att hitta skabbdjur kan remiss skickas till hudklinik. Observera att man inte bör behandla för säkerhets skull utan verifierad diagnos.

Patienter med krustös skabb bör bedömas av hudläkare.


 

PROGNOS


I regel utmärkt prognos. Viktigt att informera patienten om att Tenutex-behandlingen i sig kan orsaka irritation och klåda, vilket då inte är ett tecken på kvarvarande skabb.


 

BILDARKIV
 

Bilder på skabb - Dermis.net


ICD-10

Skabb B86.9

 

Referenser

Chosidow O. Scabies. New England Journal of Medicine. 2006;354:1718-27 Länk

Hu S, Bigby M. Treating scabies: results from an updated Cochrane review. Arch Dermatol. 2008;144:1638-40; discussion 40-1 Länk

Johnston G, Sladden M. Scabies: diagnosis and treatment. BMJ. 2005;331:619-22 Länk

Strong M, Johnstone P. Interventions for treating scabies. Cochrane Database Syst Rev. 2007:CD000320 Länk

Romani L, Whitfeld MJ, Koroivueta J, Kama M, Wand H, Tikoduadua L, Tuicakau M, Koroi A, Andrews R, Kaldor JM, Steer AC. Mass Drug Administration for Scabies Control in a Population with Endemic Disease. N Engl J Med. 2015 Dec 10;373(24):2305-13. doi: 10.1056/NEJMoa1500987. PubMed PMID: 26650152. Länk

Jonsson P, Lindelöf B, Nordlind K, Bornstein S. Vid klåda, tänk alltid på skabb! Läkartidningen. 2017;114:ERRI. Länk

Engelman D et al. PLoS Negl Trop Dis. 2018 May 24;12(5)
Consensus criteria for the diagnosis of scabies: A Delphi study of international experts. Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 6418

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Skabb

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Forskningssjuksköterska
Karolinska Trial Alliance Prim


Samordnande specialistsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


ST-läkare Lungsjukdomar
Akademiska sjukhuset


Verksamhetschef
Barn- och ungdomssjukvården


Intensivvårdssjuksköterskor sökes till Brännskadecentrum
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi/Bakteriologi
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare till HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning
Akademiska sjukhuset


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Psykolog eller fysioterapeut? Se alla lediga tjänster inom hälso- och sjukvård
Försvarsmakten


ST-läkare Klinisk genetik
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska till ortopedens avdelning för högspecialiserad ortopedi
Akademiska sjukhuset


Thoraxintensiven söker intensivvårdsjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska Hemoterapi
Akademiska sjukhuset


Vikarierande Vårdadministratör/medicinsk sekreterare
Tema Hjärta och Kärl Huddinge


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


Flexibel specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Sjuksköterska natt
Rekonstruktiv plastikkirurgi slutenvård


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Forskningssjuksköterska
Cancerstudieenheten Huddinge


Specialistläkare/överläkare till Palliativ vård
Akademiska sjukhuset


Intermediärvårdssjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare i neurologi
Neurologmottagningen i Gävle

annons
annons
annons