Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Lichen sclerosus
Författare Professor, överläkare , Umeå Universitet och Hud- och STD-kliniken/Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Granskare Docent, överläkare Petra Tunbäck, Verksamheten för hud- och könssjukvård/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Uppdaterad 2019-12-12
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Lichen sclerosus är en kronisk hudsjukdom av okänd orsak, vars prevalens är otillräckligt känd, även om det är en vanlig åkomma på vulvamottagningar. Det förekommer sannolikt en underdiagnostik.

Lichen sclerosus förekommer både hos män och kvinnor, men är ungefär 10 gånger vanligare hos kvinnor. Debut sker ofta innan puberteten eller efter menopaus.


Etiologi

Orsaken okänd, men det finns en association till autoimmuna sjukdomar.


 

SYMTOM
 

 • Klåda
 • Sekundära sammanväxningar
 • Dyspareuni (samlagssmärtor)
 • Sveda

Lichen sclerosus är en vulvasjukdom och finns mycket sällan i vagina. Kvinnor har ibland även perianala lesioner, något som är ovanligt hos män.

Män söker ofta när de fått förhudsförträngning, ibland miktionssvårigheter (p g a uretra-engagemang), sällan p g a klåda.

Mer ovanligt är extra-genitala hudförändringar (10-20 %) på andra delar av kroppen, besvären domineras då vanligen av klåda. Lichen sclerosus kan finnas i munslemhinnan, men detta är ovanligt.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Symtom
  Klåda? Samlagssmärtor? Sveda? Miktionssvårigheter?
   
 • Övriga sjukdomar
  Autoimmuna sjukdomar?

Status
 

 • Vita områden i vulva/förhud
 • Hyperkeratos, som senare blir atrofiska områden
 • Atrofi
 • Erosioner/rivmärken
 • Sammanväxningar/förhudsförträngning
 • Subkutana blödningar (”blåmärken”)
 • Destruerad normalanatomi p g a ärr/sammanväxningar

Diagnostik
 

Diagnosen är i första hand klinisk. Vid minsta tveksamhet, malignitetsmisstanke eller om åkomman och behandlingen förväntas bli långvarig, ska biopsi tas.

Biopsi vid lichen sclerosus visar bl a omvandlad bindväv och är diagnostisk.


 

BEHANDLING
 

Akut

När diagnosen säkerställts inleds behandling med ultrapotent steroid (Dermovat) och mjukgörande, t ex vitt vaselin.

Ett vanligt schema är daglig behandling under 1 månad, varannan dag i 1 månad och 2 gånger/vecka i ytterligare en månad. Sedan är det viktigt med utvärdering av behandlingen. Det är viktigt att ha kontroll på förskrivningen, max 25 g/3 månader.

Det är nödvändigt att behandlaren har vana vid användning av starka steroider på inversa områden/slemhinnor, annars remiss till Hud-STD-klinik.

 

Kronisk

Behandlingen förväntas bli långvarig, men intensiteten varierande. Kronisk behandling är samma som vid akuta besvär. Ibland behov av underhållsbehandling, t ex 1-2 ggr/vecka. Män kan remitteras för circumcisio om förhundsförträngning föreligger.

Vid behandlingssvikt skall främst complianceproblematik misstänkas och remiss till hud- STD-klinik skrivas.

Det finns andra behandlingar, men evidensen är tveksam.


 

UPPFÖLJNING
 

 • Följ upp behandlingseffekten efter 3 månader, sedan vid behov
   
 • Alltid vid behandlingsresistenta symtom och sår som inte läker
   
 • Studier tyder på att komplikationsrisken är mindre vid adekvat behandling


PROGNOS
 

Åkomman förväntas bli livslång men med varierande symtomatologi. Underhållsbehandling kan bli nödvändig.

Det finns en risk, som är multifaktoriell, att tillståndet kan bli malignt. Risken är sannolikt mindre vid adekvat behandling.

 

Bildarkiv - Lichen sclerosus 

ICD-10

Lichen sclerosus et atrophicus L90.0

 

Referenser

Neill SM, Lewis FM, Tatnall FM, Cox NH; British Association of Dermatologists. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of lichen sclerosus 2010. Br J Dermatol. 2010; 163(4):672-82. Länk

Kirtschig G, Becker K, Günthert A, Jasaitiene D, Cooper S, Chi C-C, et al. Evidence-based (S3) Guideline on (anogenital) Lichen sclerosus. JEADV 2015; 29:e1-e43. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 6407

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Lichen sclerosus

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen/ intermediärvårds - avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Specialistsjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Anestesikliniken
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till medicinmottagningen
Vårdplats- och mottagningsenheten, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Specialistläkare/överläkare - Affektiva teamet Psykiatrimottagning Mölndal
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska - Medicinmottagning
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Specialist i allmänmedicin till Nybro Hälsocentral
Region Kalmar


Avdelningschef – Histologen – Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Distriktsläkare eller ST-läkare till primärvården
Vårdcentralen Mariefred


Barnmorska till kvinnoavdelningen och förlossningen
Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska natt till palliativa vårdteamet
Nyköpings lasarett


Specialist i allmänmedicin alt. senior handledare i allmänmedicin
Region Kalmar


Avdelningschef – Cytologi/Admin/ Obduktion/Bårhus - Klinisk patologi Diagnostiskt centrum
Region Kalmar


Verkställande direktör (VD)
Folktandvården Sörmland


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Specialistläkare till ASIH och palliativ vård
Aleris ASIH Syd


Psykolog till psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Psykiatrisk mottagning, Nyköping

annons
annons
annons
annons