Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Eosinofil esofagit
Författare Med dr, specialistläkare , ÖNH-kliniken/NÄL
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2019-03-06
Specialitet ÖNH, Allergologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Eosinofil esofagit (EoE) är en eosinofil inflammation i esofagusslemhinnan vars huvudsymtom är sväljningsbesvär.

EoE är en kronisk sjukdom med fluktuerande förlopp där etiologin inte säkert ännu är fastställd, men den uppfattas vara triggad av födoämnesallergen. Både barn och vuxna kan drabbas och diagnosen ställs vanligast hos barn i tonåren och hos vuxna i åldern 30-50 år. Tillståndet är vanligare bland män (3:1)1.

EoE kallas även för ”allergisk matstrupe” och har varit känd sedan ca 10-20 år. Samtidig förekomst av annan allergi/atopi förekommer i upp till 80 %1-4. Incidensen/prevalensen är liksom för andra allergiska sjukdomar ökande och det finns studier som visar på att den i Sverige kan vara så hög som 0,5-1 %5. Bland patienter som genomgått övre endoskopi har frekvensen av EoE visat sig vara 7 %, bland de med samtidig dysfagi 22 % och bland patienter med födoämnesobstruktion i esofagus 50 %1,6.

För diagnos krävs esofageala symtom (hos vuxna oftast sväljningsbesvär) samt en eosinofil inflammation i esofagusslemhinnan (> 15 eosinofiler/HPF) vilket kräver biopsier via esofagoskopi1-2.


 

SYMTOM
 

Endast i undantagsfall leder sjukdomen till viktnedgång och nedsatt allmäntillstånd (alarmsymtom) – då bör tumör uteslutas skyndsamt.
 

 • Esofageala sväljningsbesvär
  Patienten beskriver ofta hur maten går trögt ner i magen, s k upphakningar.
   
 • Födoämnesobstruktion
  I upp till 50 % finns en bakomliggande EoE. Dessa patienter bör därför alltid biopseras!
   
 • Reflux
  Kan vara en del i den esofageala dysfunktionen men patienten kan också ha två diagnoser.
   
 • Bröstsmärta

Barn har en något annorlunda symtombild med:
 

 • Refluxliknande symtom
 • Sväljningsbesvär
 • Kräkningar
 • Magsmärtor
 • Matvägran
 • Påverkad vikt och längdtillväxt


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Refluxesofagit
 • Tumör
 • Akalasi
 • Striktur
 • Esofageal spasm


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Kartlägg symtombild
 • Har patienten någon annan allergi?

Undersökningar
 

 • Esofagoskopi
  Alla patienter med symtom som inger misstanke om EoE bör esofagoskoperas och biopseras. Tre biopsier tas från vardera proximala och distala esofagus. Antal eosinofiler/HPF efterfrågas specifikt på PAD-remissen. Biopsier tas alltid från ventrikel och duodenum hos barn samt hos vuxna vid symtom från mag-tarmkanalen. I 25 % av fallen ser slemhinnan helt normal ut. I 75 % av fallen ses typiska tecken till EoE:

  - Trakealisering
  - Längsgående fåror
  - Skör slemhinna
  - Vita plack
  - ”Small caliber esophagus”
   
 • Pricktest
  För utredning av patientens övriga allergier (som troligtvis inte är kausala för EoE)
   
 • Spirometri
  Vid andningspåverkan


BEHANDLING
 

Det finns ännu inget läkemedel i Sverige som har EoE som godkänd behandlingsindikation. Däremot finns det expertkonsensus i såväl USA som Europa som är baserat på stark evidens för histologisk och klinisk effekt av peroral topikal kortikosteroidbehandling, protonpumpshämmare och eliminationsdieter (i nämnd ordning)1,2,4,7. Det finns numera ett godkänt läkemedel för EoE i Europa, en munsönderfallande tablett, Jorveza (Budesonid 1 mg)8,9.

Therapeutic algorithm proposed for eosinophilic esophagitis in clinical practice.


Topikal behandling

Topikal behandling med kortison ger klinisk och histologisk remission i upp till 90 %. Oral candidos finns beskrivet som biverkan i < 10 %. Äldre topiska kortikosteroider (t ex budesonid) har hunnit uppnå hög evidens för god utläkningseffekt. Det finns dock skäl att använda modernare läkemedel med högre lokal effekt och lägre systemiskt upptag (mometason och flutikason).

Läkemedlet administreras som spray via munnen uppdelat på 2-4 ggr per dag. Efter intag av läkemedel bör patienten inte dricka eller äta något på minst 30 minuter.

Behandlingstiden är 8 veckor. Till vuxna ges en av följande:
 

Barn ges en av följande:
 

Protonpumpshämmare

Protonpumpshämmare – ger klinisk och histologisk remission hos ca 50 % av EoE-patienterna. T ex omeprazol 20 mg x 2, 8 veckors behandling.


Eliminationsdiet

“6-food elimination diet” har visat god histologisk och symtomatisk utläkning hos > 70 %, bland både barn och vuxna10. Det krävs upprepade esofagoskopier då den kliniska nyttan av allergitester för identifiering av livsmedelstriggers hos EoE-patienter är låg. Handläggningen bygger istället på att identifiera allergenet genom elimination/provokation.


Kirurgisk behandling

Hos patienter som trots anti-inflammatorisk behandling har en kvarstående esofageal striktur kan dilatation övervägas. 75 % förbättras i sin dysfagi. Risken för perforation är < 1 %1.


 

UPPFÖLJNING
 

EoE är en kronisk sjukdom som varierar i intensitet. Farmakologisk behandling kan upprepas vid recidiverande symtom.


 

PROGNOS
 

EoE är en kronisk sjukdom med flukturerande symtomförlopp. Det finns inga hållpunkter för att EoE är ett premalignt tillstånd. Det finns ännu få långtidsuppföljningar i denna patientgrupp.

 

ICD-10

Eosinofil esofagit K20.9A

 

Referenser
 

 1. Alfredo J Lucendo, Javier Molina-Infante, Ángel Arias, Ulrike von Arnim, Albert J Bredenoord, Christian Bussmann, Jorge Amil Dias,8 Mogens Bove, Jesús González-Cervera, Helen Larsson, Stephan Miehlke, Alexandra Papadopoulou, Joaquín Rodríguez-Sánchez, Alberto Ravelli, Jukka Ronkainen, Cecilio Santander, Alain M Schoepfer, Martin A Storr, Ingrid Terreehorst, Alex Straumann, and Stephen E Attwood. Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. United European Gastroenterol J. 2017 Apr; 5(3): 335-358. Länk
   
 2. Dellon ES, Gonsalves N, Hirano I, Furuta GT, Liacouras CA, Katzka DA. ACG clinical guideline: Evidenced based approach to the diagnosis and management of esophageal eosinophilia and eosinophilic esophagitis (EoE). Am J Gastroenterol 2013; 108(5): 679-92; quiz 93. Länk
   
 3. Liacouras CA, Markowitz JE. Eosinophilic esophagitis. New York: Humana Press, 2012.
   
 4. Liacouras CA, Furuta GT, Hirano I, et al. Eosinophilic esophagitis: updated consensus recommendations for children and adults. J Allergy Clin Immunol 2011; 128(1): 3-20 e6; quiz 1-2. Länk
   
 5. Ronkainen J, Talley NJ, Aro P, et al. Prevalence of oesophageal eosinophils and eosinophilic oesophagitis in adults: the population-based Kalixanda study. Gut 2007; 56(5): 615-20. Länk
   
 6. Dellon ES. Epidemiology of eosinophilic esophagitis. Gastroenterol Clin North Am 2014; 43(2): 201-18. Länk
   
 7. Papadopoulou A, Koletzko S, Heuschkel R, et al. Management guidelines of eosinophilic esophagitis in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 58(1): 107-18. Länk
   
 8. Miehlke S, Hruz P, Vieth M, et al. A randomised, double-blind trial comparing budesonide formulations and dosages for short-term treatment of eosinophilic oesophagitis. Gut 2016;65:390–399. Länk
   
 9. Fass.se Jorveza Länk
   
 10. Arias A, Gonzalez-Cervera J, Tenias JM, Lucendo AJ. Efficacy of dietary interventions for inducing histologic remission in patients with eosinophilic esophagitis: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology 2014; 146(7): 1639-48. Länk
Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 6276

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Eosinofil esofagit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Är du Ultraljudsbarnmorska och vill utveckla din kompetens?
Akademiska Sjukhuset


Biträdande avdelningschef infektionssjukdomar
Akademiska Sjukhuset


Sjuksköterska
internmedicinsk vårdavdelning i Hudiksvall


Sektionsledare
HIV, Hepatit och Tuberkulos mottagning


Sjuksköterska
BB och Gynavdelningen i Hudiksvall


Sjuksköterska till smärtcentrum
Akademiska Sjukhuset


Legitimerad Barnmorska
Förlossningen i Hudiksvall


Sjuksköterska
Lungavdelningen i Gävle


Specialistläkare/handledare
Vårdcentralen Kolmården


Blekinge flygflottilj söker psykolog till försvarshälsan
Försvarsmakten


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Överläkare/ specialistläkare
hjärtenheten Hudiksvalls sjukhus


Specialistläkare i allmänmedicin
Södertull Din hälsocentral


Specialistsjuksköterska till Strålbehandlingen- Dosplanering
karolinska Universitetssjukhuset


Sjukskötersketjänst med ansvar för kvalitetsfrågor
Akademiska Sjukhuset


Vi söker en sektionschef
Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska
ortopedavdelningen i Gävle