Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Bäckenfrakturer
Författare Överläkare , Ortopedkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskare Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2019-03-19
Specialitet Ortopedi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Bäckenfrakturer av varierande svårighetsgrad förekommer vid 20-25 % av alla fall av högenergitrauma. Ofta har dessa patienter även andra skador och kräver systematiskt omhändertagande enligt ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Frakturer i bäckenet resulterar inte enbart i en mekanisk instabilitet, utan kan leda till en cirkulatorisk instabilitet. Detta orsakas fr a av venösa blödningar (80 %), men även blödningar från frakturytor och artärer. Vid svårare bäckenskador är mortaliteten upp till 20 % på grund av omfattande blödning. Tidig misstanke och stabilisering av bäckenet kan vara livräddande.


Etiologi
 

 • Högenergitrauma
  Vanligaste orsaken hos yngre, t ex trafikolycka eller fall från hög höjd.
   
 • Lågenergitrauma
  Hos äldre förekommer bäckenfrakturer efter fall i samma plan, ger sällan upphov till instabila bäckenringskador.


KLASSIFIKATION
 

Två klassifikationer används parallellt, Tile-klassifikationen som beskriver bäckenringens stabilitet och Young/Burgess-klassifikationen som utgår från skademekanismen (i vilken riktning våldet skett).


Tile-klassifikationen

 1. Stabil bäckenring

 2. Rotatoriskt instabil, vertikalt stabil (exempel ”open book” där bäckenet klaffar upp som en bok)

 3. Rotatoriskt och vertikalt instabil (ena eller bägge bäckenhalvorna är helt lösa)

Young/Burgess-klassifikationen

Lateral kompression

Delas in i tre grader beroende på mått av instabilitet.
 

Indelning av lateralkompressionAntero-posterior kompression

Delas också in i tre grader beroende på symfysvidgning och bakre ligamentens stabilitet.
 

Anteroposterior uppdelningVertikal skjuvning

Lös bäckenhalva.
 

Vertikal uppdelningKombinationsskador

Kombinationer av ovanstående.


 

SYMTOM
 

 • Smärta ifrån bäckenet
 • Blod från ändtarm eller uretra


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Skademekanism?
  Värdefull information fås ofta av ambulanspersonal, då patienten kan ha svårt att redogöra.
   
 • Andra sjukdomar
  Osteoporos?
   
 • Mediciner
  Antikoagulantia?

Status
 

 • Patienten behöver oftast undersökas enligt ATLS-principen. Tänk på associerade skador: skallskada, thorax, buk, rygg, rörbensfrakturer och urogenitala skador. ABCDE-approach där bäckenet bedöms under cirkulation - C.
   
 • Patienten kan vara i blödningschock - systoliskt BT < 90 mmHg - på grund av bäckenfraktur. Vid inspektion kan en förkortad, utåtroterad extremitet ses. Även hematom i perineum samt blödningar från anus eller uretra/vagina kan ses. Vid palpation per rectum kan prostatan sitta högt.
   
 • Notera eventuella neurologiska skador (distalstatus), som även indikerar mer omfattande skada (mer mekaniskt instabil). Undvik rörelseprovokation av höftleder och bäckenet - smärtsamt och risk för blödning.

Radiologi
 

 • Slätröntgen
  Ingår i det akuta omhändertagandet. I lugnare skede tas inlet- och outletprojektioner som bättre visualiserar eventuell symfysvidgning och/eller vertikal förskjutning.
   
 • Datortomografi
  Oftast i samband med trauma-DT som görs när patientens tillstånd tillåter. Värdefullt med kartläggning av frakturen inför senare kirurgi.


BEHANDLING
 

På akuten

Primärt omhändertagande enligt ATLS.

Hos cirkulatoriskt instabil patient där bäckenfraktur misstänks ska bäckenet stabiliseras. Första åtgärden är att föra ihop benen och sedan anbringa en bäckengördel i höjd med trochanter major (undvik för hög placering, d v s ej över själva bäckenet). Som gördel kan ett längsgående dubbelvikt draglakan användas, om man inte har tillgång till SAM-sling, T-pod eller liknande bäckengördel.
 

backenfraktur1.jpg

För ihop benen

 

backenfrakturer2.jpg

Bäckengördel i höjd med trochanter

 

backenfraktur3.jpg

Före och efter bäckengördel


Målet är mekanisk stabilitet av bäckenet för att tillåta koagulering av den, i de flesta fall, venösa blödningen. Stabilitetstest ska av denna anledning undvikas, detta brukar även vara svårbedömt och av litet kliniskt värde i det akuta omhändertagandet.

Om patienten är fortsatt cirkulatoriskt instabil bör man misstänka arteriell blödning.


Akut kirurgi

Vid livshotande blödning måste den arteriella blödningen stoppas kirurgiskt, vilket görs på operation med så kallad bäckenpackning. Iliacakärlen eller någon av dess förgreningar är vanligast vid arteriell blödning. Patienter i blödningschock kräver akut omhändertagande på innevarande sjukhus och ska i princip inte transporteras vidare, förrän blödningen är under kontroll. Rådgör gärna med närmaste bäckencenter om akut handläggning. Laparotomi via medellinjesnitt genomförs, med fördel av kirurg och ortopedjour tillsammans, där blödningar i buken och bäckenet packas. Vid bäckenfrakturer är det retroperitoneala rummet fridissikerat av skadan. Bukdukar packas längs bäckenets insida mot SI-leden. Minst 3 bukdukar på vardera sidan.

Tidig kontakt med närmaste bäckencenter tas för att planera för eventuell definitiv kirurgi där bäckenringens mekaniska stabilitet återskapas. Kirurgin görs vanligtvis efter 4-5 dagar, när patientens tillstånd är stabilt.


Embolisering

Vid mindre livshotande blödning (transfusionsbehov 0,5 enheter E-konc/h), kan angiografiembolisering utföras. Transport till annat sjukhus kan övervägas för dessa patienter om angiografikompetens saknas.


Fortsatt handläggning

Oftast kräver patienten intensivvård de första dygnen och eventuell bäckengördel behålls på, men van ortoped kan lätta något på trycket för att undvika trycksår.

 

PROGNOS
 

Varierar beroende på allvarlighetsgraden av bäckenfrakturen och andra associerade skador. Smärttillstånd kan förekomma efteråt. Patienter med initiala nervskador har oftare mer bestående besvär.

Stabila bäckenfrakturer får belasta till smärtgräns. Opererade bäckenfrakturer avlastas i 8 veckor. Generellt läker bäckenfrakturer bra.


 

ICD-10

Fraktur på sakrum S32.1
Fraktur på os ilium S32.3
Fraktur på os pubis S32.5
Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet S32.8
Luxation i sakroiliakaleden och leden mellan sakrum och koccyx S33.2
Traumatisk ruptur av symfysen S33.4

 

Referenser
 

 1. ATLS 9th Edition
   
 2. LT 2013; 110(7):350-53
   
 3. Gunnar Sandersjöö. Ortopediskt Traumakompendium, 2011
   
 4. Guthrie HC, J.Bone Joint Surg. Br. 2010; 92(11):1481-8
   
 5. I Marzi, Scandinavian Journal of Surgery 2014;103:104-111
   
 6. Urban Lindgren, Olle Svensson, Ortopedi 4:e upplagan

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 6144

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Bäckenfrakturer

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Försvarsmedicinsk forskningsrådgivare till Försvarsmedicincentrum
Försvarsmakten


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare till Patientflöde ryggsjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Intervention och Ultraljud inom Funktion Bild & Funktion
karolinska Universitetssjukhuset


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i anestesiologi och intensivvård till Barn-PMI Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare inom reumatologi till Patientområde Gastro, Hud, REUMA
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till takyflödet, elektrofysiologi
karolinska Universitetssjukhuset


ST-läkare till anestesikliniken
Anestesikliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin
Ljusdal hälsocentral


Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Psykiatrikliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Nattsjuksköterska Reumatolog och hudavdelningens 7 vårdplatser i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


Röntgensjuksköterska sökes till Nuklearmedicin Solna
karolinska Universitetssjukhuset


ST-chef till Perioperativ medicin och Intensivvård (PMI)
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till rotation mellan neuro slutenvård och öppenvård, Huddinge
karolinska Universitetssjukhuset


Vi söker nu sjuksköterskor som vill jobba natt till vår Kirurgi och Trauma Avdelning (B83) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Karolinska Trial Alliance söker forskningssjuksköterska till pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Blodbussen
Karolinska Universitetssjukhuset


PCI-operatör/biträdande överläkare till Tema Hjärta och Kärl
karolinska Universitetssjukhuset


Vill du arbeta med strålbehandling?
Akademiska Sjukhuset


Barnsjuksköterska med intresse för barnrättsliga frågor
karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Reumatolog- och hudavdelningen i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


Överläkare till patientflöde Huvud-Hals Cancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska? Avdelning för stamcellstransplantation i Huddinge söker kollega!
karolinska Universitetssjukhuset


Sjukskötersketjänst med ansvar för kvalitetsfrågor
Akademiska Sjukhuset


Vi utökar nu vår verksamhet och söker nattsjuksköterskor som vill vara med och bedriva högspecialiserad geriatrisk vård tillsammans med oss på Avd. R72-R74(GAVA) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska Natt till Ortopedavdelning K81-83
Karolinska Universitetssjukhuset