Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Normoglykemisk ketoacidos
Författare Docent , Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Professor , Örebro Universitetssjukhus/
Granskare Professor Ulf de Faire, Institutet Miljömedicin (IMM)/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2019-02-19
Specialitet Diabetes
Skriv ut

BAKGRUND
 

Patienter med diabetes mellitus typ 1 och 2 kan vid insulinbrist i särskilda situationer utveckla ketoacidos (DKA), vanligtvis orsakad av samtidig sjukdom eller uteblivna insulininjektioner. Vanligtvis föreligger hyperglykemi med blodsockernivåer > 13,9 mmol/L, men detta är inte obligat.

Normoglykemisk, eller euglykemisk, ketoacidos (KA) definieras som förhöjda blodketoner samtidigt som blodsockervärdet är under 11,1 mmol/L. Tillståndet är ovanligt men viktigt att känna till, då patienter med diabetes och samtidigt illamående/kräkningar kan ha allvarlig ketoacidos trots normalt blodsocker. Det är därför viktigt att mäta blodketoner och syra-bas-status.


Patofysiologi

Ketoacidos uppstår hos diabetiker vid absolut insulinbrist, då glukagon stiger och stimulerar lipolys, vilket leder till ketonkroppsansamling.

Euglykemisk DKA kan förekomma vid typ 2 diabetes och ses bl a vid behandling med SGLT-2-hämmare Vid båda tillstånden ses högre nivåer av glukagon i förhållande till insulin, vilket leder till ökad lipolys och stigande ketonnivåer. Den relativt normala glukosnivån kan då bero på otillräcklig glukoneogenes eller p g a sockerförluster via urinen.

Ofta föreligger ett visst inslag av insulinbrist, då patienter som minskar sitt kolhydratintag också minskar sina insulindoser. Då kroppen producerar glukos av fettsyror och alanin behövs insulin även till en måltid utan kolhydrater. En riktlinje är lika mycket insulin per 100 kcal fett/protein som till 10 g kolhydrater.


Etiologi

Normoglykemisk ketoacidos orsakas ofta av tillstånd som leder till minskar mängd cirkulerande glukos i blodet, t ex:
 

 • Minskat matintag
  Vid svält p g a somatisk sjukdom, anorexia nervosa eller depression. Kan även ses vid särskild kosthållning såsom extrem LCHF. Vid för lågt kaloriintag och adekvata insulindoser svälter kroppen fortfarande, vilket leder till ketonbildning p g a lipolys.
   
 • Kräkningar
  Vid exempelvis graviditet, gastropares eller sekundärt till ketoacidos.
   
 • Leversjukdom
  Tillstånd som försämrar leverns förmåga till glukoneogenes, såsom levercirros eller glykogeninlagringssjukdomar.
   
 • SGLT-2-hämmare (t ex dapagliflozin [Forxiga], empagliflozin [Jardiance], canagliflozin [Invokana])
  Leder till ökad utsöndring av glukos via urinen. Normoglykemisk ketoacidos har setts hos patienter som felbedömts ha diabetes typ 2, när de egentligen haft relativ insulinbrist. I 90 % av fallen finns en utlösande orsak, som t ex minskade insulindoser, alkoholöverkonsumtion eller samtidig infektion med ökade insulinbehov.
   
 • Metabol acidos av annan orsak
  - Metanol/etanol
  - Salicylatöverdos
  - Laktacidos
  - Renal tubulär acidos


SYMTOM
 

Vid dessa symtom bör individen uppmanas att söka vård på akutmottagningen:
 

 • Snabb viktminskning
 • Illamående eller kräkningar
 • Magont
 • Kraftig törst
 • Andningssvårigheter
 • Förvirring
 • Sömnighet eller trötthet
 • Sötaktig andedräkt p g a hög ketonproduktion
 • Söt eller metallisk smak i munnen
 • Annorlunda odör från urin eller svett p g a blodketoner


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Kartlägg symtombild
  Kräkningar, buksmärtor?
   
 • Sjukdomar
  Känd diabetes? Infektioner?
   
 • Läkemedel
  Nyinsatta läkemedel? Ändrade doser? Tagit ev insulin

Status
 

 • Trött
 • Hyperventilerande, andningsfrekvens ≥ 23/min
 • Lätt dehydrerad
 • Takykardi, ≥ 110 slag/min
 • Blodtryck lägre än vanligt - kan bli hypotension p g a vätskebrist

Labb
 

 • Blodstatus
 • Elstatus
 • Leverstatus
 • Venös/arteriell blodgas
 • P-glukos
 • B-ketoner
 • HbA1c


BEHANDLING
 

Ofta krävs akut behandling inneliggande på sjukhus. Patienten behandlas med glukosinfusion samtidigt som snabbverkande insulin ges som infusion. Noggrann monitorering av blodketoner och syra-basstatus krävs. Vätske- och elektrolytrubbningar korrigeras.

Se – PM - Ketoacidos, diabetes

Viktigt att finna underliggande orsaker till ev minskat födointag, för att tidigt kunna sätta in relevant stöd. Identifiera tecken på depression eller anorexia nervosa och initiera behandling av dessa. Kontakt med dietist för diskussion av kosthållning kan vara lämpligt.


 

ICD-10

Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma E10.0A
Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidos E10.1A
Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidos E11.1A

 

Referenser
 

 1. Joseph F, Anderson L, Goenka N and Vora J. Starvation-induced True Diabetic Euglycemic Ketoacidosis in Severe Depression. Gen Intern Med 2009;24:129-31. Länk
   
 2. Läkemedelsverket - Granskning av SGLT-2-hämmare (160212)
   
 3. Palmer BF and Clegg, DJ. Electrolyte and Acid–Base Disturbances in Patients with Diabetes Mellitus. N Engl J Med 2015;373:548-59. Länk
   
 4. Peters AL, Buschur EO, Buse JB, Cohan P, Diner JC and Hirsch IB. Euglycemic Diabetic Ketoacidosis a potential complication of treatment with Sodium-Glucose Cotransporter 2 inhibition. Diabetes Care. 2015;38:1687-93. Länk
   
 5. Hanås R. Hur du blir expert på din egen diabetes. Betamed, 2014 227-31.
   
 6. Trachtenberg DE. Diabetic Ketoacidosis. Am Fam Physician. 2005; 71:1705-14. Länk
   
 7. Peters A. Diabetic ketoacidosis with canagliflozin, a sodium-glucose contransporter 2 inhibitor, in patients with type 1 diabetes. Diab Care 2016;39:532-8 Länk

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 6140

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Normoglykemisk ketoacidos

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialist i allmänmedicin
Ljusdal hälsocentral


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Intervention och Ultraljud inom Funktion Bild & Funktion
karolinska Universitetssjukhuset


Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Psykiatrikliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Sjuksköterska till takyflödet, elektrofysiologi
karolinska Universitetssjukhuset


Vi utökar nu vår verksamhet och söker nattsjuksköterskor som vill vara med och bedriva högspecialiserad geriatrisk vård tillsammans med oss på Avd. R72-R74(GAVA) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i anestesiologi och intensivvård till Barn-PMI Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Vill du arbeta med strålbehandling?
Akademiska Sjukhuset


Vi söker nu sjuksköterskor som vill jobba natt till vår Kirurgi och Trauma Avdelning (B83) i Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset


Röntgensjuksköterska sökes till Nuklearmedicin Solna
karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare inom reumatologi till Patientområde Gastro, Hud, REUMA
karolinska Universitetssjukhuset


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


Försvarsmedicinsk forskningsrådgivare till Försvarsmedicincentrum
Försvarsmakten


Sjuksköterska till Reumatolog- och hudavdelningen i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


Sjuksköterska? Avdelning för stamcellstransplantation i Huddinge söker kollega!
karolinska Universitetssjukhuset


Överläkare till patientflöde Huvud-Hals Cancer
Karolinska Universitetssjukhuset


ST-chef till Perioperativ medicin och Intensivvård (PMI)
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare till Patientområde Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till rotation mellan neuro slutenvård och öppenvård, Huddinge
karolinska Universitetssjukhuset


Barnsjuksköterska med intresse för barnrättsliga frågor
karolinska Universitetssjukhuset


Nattsjuksköterska Reumatolog och hudavdelningens 7 vårdplatser i 100-huset
Akademiska Sjukhuset


Karolinska Trial Alliance söker forskningssjuksköterska till pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor
Karolinska Universitetssjukhuset


PCI-operatör/biträdande överläkare till Tema Hjärta och Kärl
karolinska Universitetssjukhuset


Sjukskötersketjänst med ansvar för kvalitetsfrågor
Akademiska Sjukhuset


Sjuksköterska Natt till Ortopedavdelning K81-83
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Blodbussen
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare till Patientflöde ryggsjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset

annons