Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Frusen skuldra (adhesiv kapsulit)
Författare Överläkare , Capio Artro Clinic/Sophiahemmet
Granskare Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2019-01-19
Specialitet Ortopedi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Frusen skuldra (adhesiv kapsulit, frozen shoulder) är ett vanligt smärttillstånd i axelleden som drabbar ca 3 % av befolkningen. Det är ett tillstånd där smärta och stelhet i axelleden utvecklas som en följd av en kontraktur i ledkapseln, vilken blir förtjockad och stram. Tillståndet förekommer oftare hos kvinnor än män och debuterar vanligtvis vid 40-60 års ålder.


 

ORSAKER
 

Etiologin är inte fullständigt känd. Man kan insjukna efter en tids immobilisering, t ex efter axelkirurgi eller efter ett trauma. Vanligtvis finns ingen säker bakomliggande orsak. Det finns inga samband med yrkesutövning.

Patienter med diabetes mellitus löper ökad risk att insjukna, liksom även patienter med vissa andra endokrina sjukdomar såsom tyreoideahormonstörningar.


 

SYMTOM
 

Sjukdomen utvecklas ofta under någon månads tid och vanligen börjar med ett smärttillstånd som kan vara uttalat för att sedan övergå i en stelhet med ofta mycket svår inskränkning av rörelseförmågan när smärtan klingar av.

Ofta kan tre stadier av sjukdomen ses:
 

 • Stadium 1 (frysning)
  Under ett par veckor eller månader utvecklas långsamt allt mer smärta och vilovärk från skuldran, som så småningom förlorar rörelseomfång.
   
 • Stadium 2 (frusen)
  Smärtan minskar men uttalad stelhet gör dagliga aktiviteter och arbete svårt. Detta varar ofta i 4-12 månader.
   
 • Stadium 3 (upptining)
  Rörelseförmågan i skuldran återkommer långsamt. Utläkning tar 1-2 år och varierar stort. Viss kvarstående kronisk funktionsinskränkning är vanlig.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Cervikal rizopati
  Rörelse av halsryggen ger utstrålande smärta i skuldra/arm, som typiskt följer en nervrots utbredning. Samtidiga symtom kan vara känselnedsättning, svaghet och nedsatta reflexer. Utreds vidare med MR.
   
 • Artros
  Primär artros i axelleden är ovanligt. Vanligare är artros sekundärt till infektion eller ett trauma (t ex fraktur eller rotatorcuffskada). Har en symtombild av smärta och rörelseinskränkning likt frozen shoulder, men rörelsenedsättningen är inte lika uttalad vid passiv rörelseprövning.
   
 • Impingement
  Smärta vid rörelse i ytterlägen. Orsakas av att det är trångt under acromion vilket t ex kan ses efter degenerativt förändrade rotatorcuff-senor. Svårighet att ligga på den drabbade sidan beskrivs ofta.
   
 • Kalkutfällning (peritendinitis calcarea)
  I regel en akut påkommen smärta. Kalkutfällningen lokaliseras ofta till m. supraspinatus-senan och kan ses som en skugga på röntgen.
   
 • Rotatorcuffskada
  Föregås ofta av ett trauma som dock vid degenerativa rupturer kan vara lindrigt. Ger mer påverkan på aktiv rörlighet, särskilt abduktion.


UTREDNING
 

Diagnosen frusen skuldra ställs i första hand kliniskt baserat på undersökning och typiskt sjukdomsförlopp. Radiologisk utredning kan vara indicerad för att utesluta andra åkommor, särskilt om trauma finns i anamnesen eller om förloppet är atypiskt.


Anamnes

Vanligtvis ett par månaders anamnes på progredierande rörelseinskränkning, smärta och vilovärk.


Status
 

 • Aktiv rörelseprövning
  - I tidigt skede - fr a smärta. En avvikande humeroskapulär rytm kan ses på den sjuka sidan då patienten tar ut fullt rörelseomfång i båda axlar.
  - I senare skede - uttalad stelhet
   
 • Passiv rörelseprövning
  - Uttalad stelhet

Radiologi
 

 • Slätröntgen
  Utesluter i första hand artros/artrit.
   
 • Magnetkamera (MR)
  Vanligen är den kliniska bilden tydlig och MR inte nödvändig. Om tveksamhet föreligger eller om det finns en anamnes på ett trauma kan MR utesluta differentialdiagnoser såsom rotatorcuffskada. Vid en MR-undersökning kan en förtjockad kapsel ses vilket stöder diagnosen.


BEHANDLING
 

Eftersom tillståndet i de flesta fall blir bättre med tiden fokuserar man i första hand på icke-kirurgisk behandling. Att träna med sjukgymnast kan vara stödjande för smärthantering och i sjukdomsförloppets senare del för att hjälpa till att återställa styrka och rörelseförmåga.
 

 • Antiflogistika (NSAID)
  För att minska smärta och inflammation.
   
 • Kortisoninjektion
  Kan provas tidigt i förloppet för att minska smärtan men får anses ofullständigt utvärderat och påverkar sannolikt inte förloppet av sjukdomen vid frusen skuldra.
   
 • Kirurgi
  Om förloppet blir utdraget och besvären är stora. kan operation i vissa fall övervägas. Operationen utförs i narkos, vanligen går patienten hem samma dag. Vid operationen kan kirurgen genom forcerad passiv abduktion och rotation tänja ut kapseln. Ofta väljer kirurgen att i samband med ingreppet göra en axelartroskopi och kan då samtidigt ta bort ärrvävnad och dela den krympta ledkapseln.


ICD-10

Adhesiv kapsulit i skulderled M75.0

 
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 6015

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Frusen skuldra (adhesiv kapsulit)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar
Region Gotland


Doktor24 söker sjuksköterskor till framtidens vårdmottagningar i Stockholm
Medical Operations - Stockholm


Verksamhetschef till anestesikliniken
Anestesikliniken i Nyköping


Psykolog med intresse personlighetsstörningar
Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Nyköping


Vårdenhetschef ögonmottagningen Eskilstuna
Ögonmottagningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Legitimerade läkare & specialistläkare för utveckling av framtidens sjukvård
Product Development - Stockholm


​Doktor24 söker specialister i allmänmedicin - tillsammans skapar vi hållbar digifysisk vård
Medical Operations


Chefsläkare till behandlingshem sökes!
Stockrosen vård & omsorg

annons