Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Neurocysticerkos
Författare Professor, överläkare , Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-12-12
Specialitet Infektion
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Neurocysticerkos avser infektion i CNS och/eller hjärnhinnorna med larvstadier av svinbandmask (Taenia solium). Globalt är neurocysticerkos en vanlig orsak till epilepsi. Svinbandmask är endemisk i stora delar av världen, men inte i Sverige. Fall av neurocysticerkos förekommer bland personer som smittats i andra länder. Neurocysticerkos är särskilt vanlig i Syd- och Mellanamerika. Sjukdomen kan förekomma i alla åldersgrupper, men är vanligast hos personer 20-50 år.


Naturalförlopp

Smittspridning kan ske dels genom förtäring av griskött som innehåller cyststadier av T. solium, dels genom intag av ägg från svinbandmask (fekal-oral smitta, ofta kontaktsmitta från person som är bärare av T. solium). Larverna kan passera tarmslemhinnan och därefter spridas till olika vävnader, främst CNS. I CNS kan larverna bilda cystor (ibland multipla), med omgivande inflammatorisk reaktion. Efterhand genomgår de flesta cystor degeneration och senare förkalkning.


 

SYMTOM
 

Sjukdomens manifestationer beror främst på om cystorna är lokaliserade i hjärnparenkymet eller i hjärnhinnorna. Den vanligaste manifestationen av intraparenkymal neurocysticerkos är:
 

  • Epilepsi (80 %), anfallen kan vara både partiella eller generaliserade
  • I vissa fall även:
    - Neurologiska bortfallssymtom
    - Ökat intrakraniellt tryck
    - Kognitiv nedsättning

Vid lokalisation i subarachnoidalrummet är intrakraniell tryckstegring (oftast till följd av hydrocefalus) den vanligaste manifestation. Sekundära infarkter till följd av kärlpåverkan kan också förekomma.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

  • Tuberkulom
  • Tumörer


DIAGNOSTIK
 

Diagnostiken baseras på typiska eller misstänkta radiologiska förändringar med CT och/eller MR, som kompletteras med serologiska undersökningar (Folkhälsoinstitutet). Ägg av T. solium i faeces påträffas sällan hos patienter med neurocysticerkos.

Hos personer med kompatibel klinisk bild, sannolik exposition för T. solium och överensstämmande fynd vid radiologiska och serologiska undersökningar är sannolikheten för neurocysticerkos hög. Serologiska tester kan ibland ge falskt negativt resultat.

Ringformad cystisk förändring i temporo-parietalregionen hos man av mellanamerikanskt ursprung med nydebuterad epilepsi

Man med neurocysticerkos
BEHANDLING
 

Vid epilepsi ges antiepileptika enligt sedvanliga rutiner. Intrakraniell tryckstegring behandlas beroende på genes – vid hydrocefalus är tryckavlastning avgörande.

Olika regimer för antiparasitär behandling kan användas till fall med viabla cystor i CNS och/eller subarachnoidalrummet. De vanligaste preparaten är albendazol (Zentel, 15 mg/kg/dag) och prazikvantel (Biltricide, 50 mg/kg/dag). I en randomiserad studie från Peru har man visat högre utläkning av aktiva cystor med kombination av dessa preparat utan ökad toxicitet hos patienter med intraparenkymal neurocysticerkos. Behandlingsduration är i regel 10 dagar. Dessa medel kan fås efter licensansökan.

Avdödning av parasiterna kan ge upphov till ökat inflammatoriskt ödem; därför bör antiparasitär terapi i de flesta fall kombineras med steroider med successiv nedtrappning (särskilt vid subarachnoidalt engagemang). Lämplig dosering av steroider är 6-8 mg betametason (Betapred dagligen i 2-4 veckor, följt av successiv nedtrappning under 2 veckor.


 

ICD-10

Cysticerkos i centrala nervsystemet B69.0
Cysticerkos i ögat B69.1
Cysticerkos med andra lokalisationer B69.8
Cysticerkos, ospecificerad B69.9

 

Referenser

Garcia HH, Nash TE, Del Brutto OH. Clinical symptoms, diagnosis, and treatment of neurocysticercosis. Lancet Neurol 2014; 13: 1202-15. Länk

Garcia HH, Gonzales I, Lescano AG, et al. Efficacy of combined antiparasitic therapy with praziquantel and albendazole for neurocysticercosis: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet Infect Dis 2014; 8: 687-695. Länk

Garcia HH, Gonzales I, Lescano AG, et al. Enhanced steroid dosing reduces seizures during antiparasitic treatment for cysticercosis and early after. Epilepsia 2014; 55: 1452-9. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 6005

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Neurocysticerkos

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna

annons
annons