Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Professor , Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2019-08-31
Specialitet HIV, Infektion, Virologi, Lungmedicin
Skriv ut

BAKGRUND
 

Risken för opportunistiska infektioner hos HIV infekterade och andra immunsupprimerade patienter ökar successivt när CD4-talet sjunker under 200/mm3.

Innan effektiv antiretroviral behandling fanns behövdes i de flesta fall livslång sekundärprofylax efter initial behandling för att opportunisten inte skulle återkomma. Med dagens antiretrovirala kombinationsbehandling kan profylax utsättas när aids-patientens CD4-tal är över 200/mm3, eller om HIV RNA i blod uppmätts till < 50 kopior/ml vid två tillfällen (undantag för det senare är cryptokockmeningit och atypisk mykobakterieinfektion).

En effektiv antiretroviral behandling är en förutsättning för bestående utläkning hos patienter med aids och dagens antiretrovirala kombinationsbehandling har minskat frekvensen av opportunistiska infektioner betydligt. Vid de flesta opportunistiska infektioner skall antiretroviral behandling insättas inom 2 veckor (undantag är cryptokockmeningit).

För flera opportunister t ex cryptosporidiosis och JC-virus orsakad progressiv multifokal encefalopati finns ingen bra specifik behandling, men patienten förbättras oftast om immunförsvaret återställs med antiretroviral behandling.

Här ges behandlingsförslag på vanliga opportunistiska infektioner (i bokstavsordning) som förekommer i Sverige. Intracellulära mikroorganismer dominerar. För tuberkulos se pärmen Vårdprogram för tuberkulos (utgivet av Svensk Lungmedicinsk Förening och Hjärt-Lungfonden) och ge akt på läkemedelsinteraktioner, se www.hiv-druginteractions.org.

 

Candida albicans esofagit
 


 

CMV-infektion dissiminerad, t ex CMV-retinit
 


 

Cryptokockmeningit
 

 • Induktionsbehandling med liposomalt amfotericin B (Ambisome) 3-4 mg/kg x 1 i.v. och flucytosin (Ancotil 100 mg/kg per dag) i.v. i minst 2 veckor.
  Alternativt amfotericin B (Fungizone) 0,7-1,0 mg/kg x 1 i.v. och flucytosin (Ancotil 100 mg/kg per dag) i.v. om ekonomiska möjligheter saknas och njurfunktionen är bra.
  Därefter konsolideringsbehandling med flukonazol 400-800 mg x 1 p.o (K Fluconazol) i 8 veckor. Därefter sekundärprofylax med flukonazol 200 mg per dag i minst 1 år och tills immunförsvaret återhämtat sig till över 200 i CD4-tal. Lindriga fall kan behandlas med enbart flukonazol. Sätt inte in antiretroviral behandling för tidigt p g a risk för kraftig inflammation orsakad av immunrekonstitution.

  Profylax:


 

Cryptosporidiosis
 

 • Effektiv antiretroviral terapi och därmed förbättrat immunförsvar är bästa behandlingen.

 • Paromomycin 1 g x 2 (T Humatin 250 mg licenspreparat) + azitromycin 600 mg x 2 (T Azitromax 600 mg) i 3-4 veckor kan försökas i svåra fall. I amerikanska litteratur finns även angivet tillägg av nitazoxanide som kan vara svårt att få tag på i Sverige.

 

Herpes simplex, kronisk infektion
 


 

Herpes zoster
 


 

JC-virus (progressiv multifokal leukoencefalopati)
 

 • Ingen specifik behandling finns. Försök minska på immunsuppression. Antiretroviral behandling vid hivinfektion.

Mykobakterie-infektion, atypisk dissiminerad
 

Ge alltid minst 3 medel initialt tills patienten förbättras vad gäller feber, svettningar och allmäntillstånd. Justera ev behandlingen när svar på resistensbeskedet anländer.

Många proteashämmare och CYP3A4-hämmare (ritonavir och kobcistat) och vissa NNRTI (efavirenz) påverkar rifabutindoseringen. Se www.hiv-druginteractions.org för dosering i de fall preparaten ges samtidigt. Klaritromycin ger också mycket interaktioner och azitromycin bör därför användas i dessa fall.


 

Pneumocystis Jiroveci pneumoni (PCP)
 

 • Svåra fall: trimetoprim (TMP) 15-20 mg/kg + sulfametoxazol (SMX) 75-100 mg/kg/dag p.o (sic) uppdelat i 2-3 doser (T Bactrim forte 160/800mg, T Eusaprim forte 160/800mg). Halvera dosen efter terapieffekt. Behandlingstid 2-3 veckor. Ge steroider (T Prednisolon 30-40 mg/dag och högre doser 40 mg x 2 kan ges i de svåraste fallen) vid andningsinsufficiens för att om möjligt vinna tid så att patienten klarar sig utan respirator tills behandlingseffekt uppnås.

 • Fall utan tecken på andningsinsufficiens: börja med lägre dos än ovan ex Trimetoprim+Sulfametoxazol i dos motsvarande TMP 7,5-10 mg/kg p.o.

  Alternativa behandlingar t ex vid sulfa-allergi:


  Profylax:


  Alternativ profylax:


Toxoplasmos cerebral
 

Patienten skall bli bättre på 7-14 dagars behandling annars stor risk för annan diagnos ex cerebralt CNS-lymfom.
 


 

ICD-10

HIV-infektion med mykobakterieinfektion B20.0
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner B20.1
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion B20.2
HIV-infektion med andra virusinfektioner B20.3
HIV-infektion med candidainfektion B20.4
HIV-infektion med andra mykoser B20.5
HIV-infektion med Pneumocystis jirovecii (carinii)-pneumoni B20.6
HIV-infektion med multipla infektioner B20.7
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar B20.8
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom B20.9
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd B23.8

 

Referenser
 

RAV hemsida:

www.rav.nu

Amerikanska guidelines:

Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 599

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Opportunistiska infektioner vid AIDS och andra bristtillstånd av T-hjälparceller (CD4 celler)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Omvårdnadschef
Huddinge, Multisjuka äldre II inklusive Geriatrisk akutvårdsavdelning


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


Överläkare blod- och tumörsjukdomar hos barn
Akademiska barnsjukhuset


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


ST-läkartjänst inom Neurokirurgi
Verksamhetsområde Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi


ST-läkare, Gastroenterologi och hepatologi
Verksamhetsområde Specialmedicin, hud och reumatologi


Sjuksköterska
Huddinge Neonatalmottagning


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


AT-läkare
Region Blekinge


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


ST-läkare i plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Allmän- eller akutläkare till förbandsplats i Mali
Försvarsmakten


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Region Norrbotten


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare i Plastikkirurgi
Plastik- och käkkirurgi


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping

annons
annons