Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
annons
Allergisk rinit, persisterande (perenn)
Författare Professor, överläkare, ÖNH-specialist , Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Professor , ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2017-07-13
Specialitet Allergologi, ÖNH
Skriv ut
Patientbroschyr
Rinitastma
 

BAKGRUND


En markant ökning av allergier har skett under de senaste decennierna och man anser idag att cirka 20% av befolkningen lider av allergisk rinit. Orsakerna till denna ökning av allergiska besvär i populationen är oklar. Kostnader för samhället på grund av allergisk rinit är stora.

Den vanligaste orsaken till persisterande (perenn) allergisk rinit är allergi mot kvalster och pälsdjur (katt, hund, häst, kanin och marsvin). En isolerad mögelallergi som enda orsak till persisterande (perenn) rinit är ytterst ovanligt. Allergi är mer vanlig i urban miljö.

 

Patogenes
 

Den allergiska riniten är ett inflammationstillstånd i näsans slemhinna. När antigen kommer in i näsan presenteras det av antigenpresenterande celler för inflammatoriska celler, T- och B-lymfocyter. En produktion av antigenspecifika immunglobuliner, exempelvis IgE, sker. Den tidiga inflammatoriska reaktionen i samband med allergisk rinit och även allergiskt betingad astma är associerad med IgE-medierad mastcellsaktivering och påföljande frisättning av primära inflammatoriska mediatorer.

Senfasen vid en allergisk rinit karakteriseras av rekrytering, aktivering och vävnadsinfiltration av olika populationer av vita blodkroppar. På så sätt attraheras till exempel T-lymfocyter, eosinofila, basofila och neutrofila granulocyter till inflammationsfocus. Vissa typer av T-lymfocytundergrupper med specifika cytokinmönster är presumtiva dirigenter vid rekrytering och aktivering av andra effektorceller.

Dessa skeenden i slemhinnan ger upphov till symtom som ligger till grund för uttryck av klinisk sjukdom.


 

SYMTOM


 • Rinit
 • Astma
 • Konjunktivit
Vid akuta besvär liknar problembilden den vid säsongsbunden allergisk rinit. Nysattacker, snuva av vattnig art, nästäppa och klåda. Dock är hosta, astma, trånghetskänsla i bröstet och inslag av klåda i ansikte mer vanligt vid exempelvis pälsdjursallergi än vid pollenorsakad allergisk rinit.

Persisterande (perenn) allergisk rinit kan vara mer problematisk att diagnostisera än säsongsbunden allergisk rinit, speciellt om patienten presenterar en långdragen "förkylningsbild" med nästäppa.

 

Klinisk bild
 

 • Rinit: Svullnad av nässlemhinnan. Vattnig snuva med klart nässekret. Nedsatt luftpassage via näsan.
   
 • Astma: Andnöd-dyspné, förlängt exspirium, ronki och sänkt FEV 1 och PEF som är reversibel med B2-stim.
   
 • Konjunktivit: Kärlinjektion, eventuellt svullnad av konjunktiva.


DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

DIAGNOSTIK


Anamnes

Noggrann anamnes. Det är viktigt att fråga om patienten har husdjur, pälsdjur i hemmiljö eller utsättes för pälsdjurskontakt. Besvären är tämligen kontinuerliga och ej så uttalat periodiska som vid en säsongsbunden allergisk rinit.
Uppgifter om ärftlighet för allergiska sjukdomar och tidigare allergiska symtom är av vikt.


Fysikalisk undersökning

Rinoskopi, inspektion av ögon (viktigt att titta efter rodnad och svullnad) och auskultation av lungor.


Tester

Hudpricktest. Om möjlighet att utföra pricktest saknas och undersökaren vill utesluta allergisk genes till patientens symptom utförs IgE-screening med exempelvis Phadiatop.

Om pricktest ej finns och en allergisk orsak till besvären ska bekräftas, beställs IgE-specifikt RAST-test för misstänkt allergen.


 

BEHANDLING


Undvik allergen som utlöser besvär.

Peroralt antihistamin

Lokala antihistaminpreparat

Lokala nasala steroider

Enligt FASS. För lista se PM Allergi, säsongsbunden, pollenallergi.


Specifik immunterapi (SIT)

SIT kan vara av värde för följande grupper:
 

 • Patienter med anamnes på måttlig till uttalad allergisk sjukdom där konventionell terapi ej givit tillfredställande symtomlindring.

  Man bör dock i dessa fall ha prövat konservativ terapi, inkluderande utbildning, allergensanering samt farmakologisk behandling.
   
 • Patienter med livshotande reaktion efter bi- eller getingstick.
   
 • Patienter som är känsliga för allergen som är svåra att undvika eller sanera bort.

Remiss till specialistklinik, om det ej finns möjlighet att genomföra SIT på den vårdinrättning, där initial undersökning utföres. Astmasymtom stärker indikationen för SIT vid hösnuva. Total behandlingstid 3-5 år.

 

ICD-10

Allergisk rinit, ospecificerad J30.4
Annan säsongbunden allergisk rinit J30.2
Annan allergisk rinit J30.3
Konjunktivit, ospecificerad H10.9

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

J30 Vasomotorisk och allergisk rinit (snuva)


Behandlingsrekommmendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket

Referenser
 

Van Cauwenberge P, Bachert C, Passalacqua G, Bousquet J, Canonica GW, Durham SR, Fokkens WJ, Howarth PH, Lund V, Malling HJ, Mygind N, Passali D, Scadding GK, Wang DY. Consensus statement on the treatment of allergic rhinitis. European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy. 2000;55:116-34.

Eriksson NE, Hedlin G (Red.). Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård. Studentlitteratur. Lund. 1999.

WHO Position Paper. Allergen immunotherapy. Therapeutic vaccines for allergic diseases. Allergy. 1998, 53. Suppl. 44.

Durham SR. Mechanisms of mucosal inflammation in the nose and lungs. Clin Exp Allergy. 1998; 28: 11-16

Hellgren, J., Cervin, A., Nordling, S., Bergman, A. and Cardell, L. O. (2010), Allergic rhinitis and the common cold – high cost to society. Allergy, 65: 776–783. doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.02269.x

Cardell et al . Läkartidningen nr 12 2012 volym 109 s. 622-24.

Holmström M, Davidsson Å, Hellgren J. Allergisk rinit drabbar en tredjedel av befolkningen. Läkartidningen. 2016;113:DSAS
 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 598

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Allergisk rinit, persisterande (perenn)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Behandla patienter du inte träffar någon annanstans- sjuksköterska till Reuma, Hud och Njurmedicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till utbildningsmöjlighet inom den barnkirurgiska slutenvården i Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Lediga jobb som läkare, sköterska och fysioterapeut.
Försvarsmakten


Nyexaminerad sjuksköterska till Dialysmottagning
Karolinska Universitetssjukhuset


Nattsjuksköterska till Gastromedicin och Endokrin i nya sjukhusbyggnaden, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Transplantation
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till Barn- reumatologi, ortopedi och neurologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Verksamhetschef till Anestesikliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus


Vill du vara med i satsning på arbetsmiljön? Vi söker specialistläkare! Kvinnokliniken Mälarsjukhuset/ Kullbergska sjukhuset
Region Sörmland


Sommarvikariat underläkare/läkarassistent 2020
Region Norrbotten


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Doktor24


Röntgensjuksköterska till Länsklinik Bild- och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Akutläkare till Nyköping lasarett
Region Sörmland


Specialist i Allmänmedicin, Helsa vårdcentral Älta
Helsa Primärvård Sverige AB


Specialist i nuklearmedicin
Region Sörmland


Södersjukhusets Dialys dagvård söker Planeringsansvarig sjuksköterska/ arbetsledare
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Eskilstuna


Överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Region Sörmland


Strålspecialist/Överläkare eller Specialistläkare inom Onkologi Onkologkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Nyköping


Nyfiken på kompetensår? Vi söker sjuksköterskor till Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare till Akutkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Region Sörmland


Specialistläkare eller överläkare? Fortsätt din karriär hos oss!
Region Sörmland, Katrineholm


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Region Norrbotten


Sjuksköterska sökes till LIVA - Långtidsintensiv- vårdsavdelning
Karolinska Universitetssjukhuset


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi
Region Sörmland


Sjuksköterska till vår Självdialysmottagningen i Rosenlund
Karolinska Universitetssjukhuset

annons
annons
annons