Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Mycoplasma genitalium, infektion
Författare Med dr, överläkare , Hudkliniken/Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2019-02-16
Specialitet Hud/Venereologi
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Mycoplasma genitalium (M. genitalium) är en av de minsta bakterierna som sekvenserats. Den upptäcktes första gången 1981 hos två män med uretrit. M. genitalium är långsamväxande och mycket svårodlad men kan diagnosticeras med nukleinsyraamplifieringstest (NAAT). Det är inte känt hur lång inkubationstiden är. Bakterien saknar cellvägg och kan därför inte behandlas med β-laktamantibiotika. Resistensutveckling mot de makrolider och kinoloner som används vid behandling är ett tilltagande problem.

M. genitalium överförs genom sexuell kontakt. Infektion kan vara helt symtomfri men ger ibland uttalade uretrit- och cervicitsymtom. Uppåtstigande infektioner förekommer, men risken för komplicerade infektioner är lägre än vid klamydiainfektion. Det är oklart hur hög risken är att infektion med M. genitalium kan leda till infertilitet hos kvinnor.

Infektionen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och behandling är inte kostnadsfri.

 

Epidemiologi
 

I Sverige uppskattas att infektion med M. genitalium är lika vanlig som klamydia på mottagningar för sexuellt överförbara sjukdomar men nationell statistik saknas. Studier världen över visar varierande prevalens beroende på vilken population som undersöks.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Infektion med M. genitalium kan ge liknande symtom som vid klamydia och kan också vara helt symtomfri.

Kvinnor:
 

 • Vaginala flytningar
 • Cervicittecken (mukopurulent flytning)
 • Dysuri
 • Genital klåda
 • Lågt sittande buksmärtor
 • Mellanblödningar
 • Tecken på salpingit

Män:
 

 • Flytning från uretra
 • Dysuri
 • Uretraklåda
 • Balanit
 • Tecken på epididymit

M. genitalium har påvisats i prover från rektalslemhinna samt, enligt fallrapporter, vid konjunktivit och reaktiv artrit.

Mikroskopi av "wet smear" (s k våtutstryk av vaginalsekret) och utstryk från uretra och cervix visar ofta ökat antal polymorfkärniga leukocyter.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

DIAGNOSTIK
 

I dagsläget föreligger inte sådana data om prevalens och komplikationer som skulle motivera ett screeningprogram för infektion med M. genitalium såsom för klamydiainfektion.

 

Indikation för testning

Sektionen för Venereologi inom SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi) rekommenderar i sina riktlinjer att patienter med symtom som genital flytning och dysuri om möjligt provtas för klamydia, gonorré och M. genitalium. Om patienten inte har uttalade symtom kan i regel provsvar inväntas, korrekt antibiotikabehandling ges och risken minskas för resistensutveckling.

Provtagning rekommenderas:
 

 • Vid symtom och kliniska tecken på uretrit/cervicit
 • Vid kvarstående symtom efter klamydiabehandling om prov för M. genitalium inte tagits primärt
 • Vid bakteriell vaginos och mellanblödningar
 • Vid utredning av salpingit och epididymit
 • Av partner till patient med M. genitalium

Överväg provtagning av kvinnor inför spiralinsättning och abort.


Nukleinsyraamplifieringstester
 

Exempelvis PCR, se lokalt laboratoriums anvisningar. Provtagning 10-14 dagar efter misstänkt smittotillfälle.
 

 • Män: urinprov, första portionen urin.
   
 • Kvinnor: självtaget prov från slidan (vaginalsekret) i transportmedium eller i första portionen urin. Vid gynekologisk undersökning tas prov från cervix/portio, vaginalvägg och vaginalmynning i transportmedium eller i första protionen urin.

Sekretprover kan också tas från rektalslemhinna och från öga.

Tester där diagnostik av makrolidresistens ingår finns vid Karolinska Universitetslaboratoriet, Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjkuhuset, Stockholm; vid Laboratoriemedicin Norrlands Universitetssjukhus, Klinisk mikrobiologi, Umeå; vid Laboratoriemedicin Dalarna, Klinisk mikrobiologi, Falun; vid Laboratoriemedicin Region Skåne, Klinisk mikrobiologi, Lund och vid Mikrobiologen, Universitetssjukhuset Örebro. Prover kan även skickas till Statens Serum Institut i Köpenhamn (Dr JS Jensen).


 

BEHANDLING
 

Rekommenderad behandling i Sverige: tablett azitromycin (Azitromax) 500 mg x 1 dag 1, 250 mg x 1 dag 2-5. Undvik att behandla med engångsdos azitromycin på grund av risk för resistensutveckling. Tetracykliner är oftast inte effektiva mot M. genitalium.

Aktuell(a) partner i en pågående relation bör provtas och behandlas, övriga partner beroende på provtagningsresultat.

Vid resistens mot azitromycin kan tablett moxifloxacin (Avelox) 400 mg x 1 x VII ges. Preparatet skall inte ges till barn/ungdomar som fortfarande växer (se länk till FASS ovan). Vid behandlingssvikt även med moxifloxacin finns endast licenspreparat att förskriva.

Observera att både azitromycin och moxifloxacin kan ge förlängt QT-intervall med risk för hjärtarytmier. Preparaten skall användas med försiktighet om patienten även behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet – exempelvis en del antidepressiva och antipsykotika (se länk till crediblemeds.org). EKG-undersökning och resistensbestämning förelås före behandling.

Patienter med behandlingssvikt kan remitteras till mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar/venereologisk mottagning.

 


UPPFÖLJNING
 

Kontrollprov kan tas 4 veckor efter påbörjad behandling och rekommenderas vid kvarvarande symtom. Fortsatta symtom efter behandling med azitromycin kan ibland bero på reinfektion, men en ökande makrolidresistens har också påvisats i studier både i Sverige och runt om i världen. Resistens mot moxifloxacin förekommer också.


 

ICD-10

Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar A63.8

 

Referenser

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015;26(1). Länk.

www.ssdv.se, riktlinjer STI Länk.

Taylor-Robinson D, Jensen JS. Mycoplasma genitalium: from Chrysalis to multicolored butterfly. Clin Microbiol Rev. 2011 Jul; 24(3):498-514. doi: 10.1128/CMR.00006-11. Review. Länk

Lis R, Rowhani-Rahbar A, Manhart LE. Mycoplasma genitalium infection and female reproductive tract disease: a meta-analysis. Clin Infect Dis. 2015 Aug 1;61(3):418-26. Doi: 10.1093/cid/civ312. Review. Länk

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 5409

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Mycoplasma genitalium, infektion

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Värnamo sjukhus


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations - Stockholm


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


Läkarchef BUP Skaraborg
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Region Blekinge


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö

annons
annons