Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Herpes simplexvirus typ 1
Författare Professor , Virologiska laboratoriet/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-01-25
Specialitet Infektion, Virologi
Skriv ut
BAKGRUND
 

Herpes simplexvirus typ 1 (HSV-1) är ett neurotropt herpesvirus, som vanligtvis infekterar sin värd subkliniskt för att sedan etablera en livslång persisterande infektion i sensoriska ganglieneuron hörande till kranialnerver som t ex trigeminusnerven. Hos de flesta personer etableras en asymtomatisk infektion.

HSV-1 kan ibland ge kliniska symtom vid primärinfektion, vanligtvis som gingivostomatit. Vanligare är manifestationer av reaktivering, och då oftast i form av munsår (oral herpes). En rad relativt sällsynta komplikationer från såväl nervsystem som hud/slemhinnor har knutits till detta virus, och beskrivs nedan. HSV-1 har även befunnits orsaka pneumonit, speciellt i samband med svåra trauma.

HSV-1 har påvisats som ett vanligt agens även vid genital herpes, speciellt vid första episod av denna åkomma hos kvinnor (se länk nedan, Herpes simplex typ 2).

Hos immunsupprimerade patienter kan ibland HSV-1 ge svårare manifestationer från hud och slemhinnor.

 

Visa behandlingsöversikt: Herpes simplexvirus typ 2SJUKDOMSPANORAMA
 

Gingivostomatit:

Vid primärinfektion kan ibland en utbredd inflammation och blåsbildning ses i munhålan (ses vanligtvis hos barn och ungdomar, där pojkar drabbas oftare än flickor), med intensiva slemhinneförändringar t ex i tandköttet. Feber och andra allmänsymtom är vanliga, och slemhinnelesionerna kan vara så besvärliga att inläggning av patienten för vätsketillförsel ibland kan vara nödvändig. Antiviral behandling kan då sannolikt förkorta förloppet.


Oral herpes:

Hos 1/3 av de infekterade återkommer HSV-1 mer eller mindre regelbundet i form av en lokaliserad, ensidig blåsbildning i oralregionen, vanligtvis på läppen. Hudsymtomen föregås ofta av en måttlig men skarp brännande smärta i samma region, s k prodromalsymtom. Skov med munsår kan initieras av UV-bestrålning, hormonsvängningar som vid menstruation, samt annan infektion som t ex pneumokockpneumoni.


Paronychier:

Blåsbildningar i nagelbanden som återkommer på samma finger kan vara orsakade av HSV-1 eller HSV-2.


Herpeskeratit:

HSV-1 kan också orsaka återkommande ögoninfektioner i hornhinnan, där dendritiska sår kan ses efter färgning. Vid misstanke om herpeskeratit bör patienten remitteras till ögonläkare, då specialistvård är nödvändig. Herpeskeratit är en viktig orsak till hornhinnetransplantation.


Erythema multiforme:

Trots att de flesta manifestationer av reaktiverad HSV-1-infektion är lokaliserade, har viruset påträffats både i hud och cirkulation vid erythema multiforme, ett tillstånd med spridda utslag som ibland är recidiverande.


Facialispares:

Uppskattningsvis vart 4:e fall orsakas av HSV-1, som förekommer i relativt stora mängder i det sensoriska ganglion (g. stellatum) som är lokaliserat till den övre delen av facialisnerven. Optimal behandling är ej fastställd.


Herpesencefalit:

I ytterst sällsynta fall inträffar en destruktiv virusförökning i hjärnan, med fokus på limbiska systemet inklusive hippocampus, temporallob, samt frontallob och motorcortex. Feber förekommer nästan alltid tillsammans med neurologiska symtom som afasi, medvetandesänkning och/eller kramper. Vid misstanke om herpesencefalit ska kontakt tagas med jourhavande infektionsläkare.


Neonatal herpes:

Nyfödda kan under första levnadsmånaden insjukna med en svår herpes simplexinfektion där en eller flera av följande bilder ses: blåsor i hud eller mun och svalg, generell sepsis-liknande bild eller encefalit. Tillståndet kan uppkomma utan tecken på aktuell herpesinfektion hos mamman. Vid misstanke om neonatal herpesinfektion ska kontakt tagas med jourhavande barnläkare.


 

DIAGNOSTIK
 

Många hudmanifestationer är kliniskt typiska, och herpesvirusgenes kan konfirmeras med DNA-påvisning (PCR). Diagnostik med typning till HSV-1 eller -2 rekommenderas vid påtagliga besvär och innan behandling insätts då behandlingsrekommendationerna varierar för de bägge subtyperna. Neurologiska komplikationer enligt ovan ska utredas etiologiskt med lumbalpunktion för PCR och/eller serologi.


 

BEHANDLING
 

Tillgängliga antivirala medel hämmar virus DNA-replikation och bör insättas tidigt för bästa effekt. Vid hudmanifestationer bör behandling insättas inom 24-48 timmar (vid oral tillförsel) eller några timmar (vid lokalbehandling) efter debut.

Antiviral resistens förekommer men är ovanligt hos immunkompetenta patienter.

Behandling kan administreras lokalt, peroralt eller systemiskt allt efter tillståndets svårighetsgrad. Svår CNS-infektion som encefalit bör alltid behandlas med i.v. tillfört aciklovir.
 

TillståndBehandling
Oral herpesKräm penciklovir (Vectatone) varannan timme under vaken tid i 4 dagar, eller kräm aciklovir (Zovirax) 5 ggr dagligen under 5 dagar.
Oral herpes, svårare symtomAciklovir (Zovirax) 200 mg x 5 i 5 dagar (peroralt)
Valaciklovir (Valtrex) 500 mg x 2 i 5 dagar (peroralt)
Svårare infektioner i hud- och
slemhinnor hos immunsupprimerade
Aciclovir (Zovirax) 5 mg/kg x 3 i 5-10 dagar (iv)
HerpeskeratitÖgonsalva aciklovir (Zovirax) x 5 i 5 dagar, eller t o m 3 dagar efter läkning


Anm. För dosering till barn < 12 år, samt till patienter med nedsatt njurfunktion, se FASS.
För behandling av neonatal herpes samt herpesencefalit hänvisas även till FASS, men bägge tillstånden är föremål för behandlingsoptimering varför regionala rekommendationer kan förekomma.


 

BILDARKIV
 

Labial herpes - Länk till www.dermis.net

Gingivostomatit vid herpes - Länk till www.dermis.net

Genital herpes - Länk till www.dermis.netICD-10

Herpes simplex-infektion, ospecificerad B00.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
B00 Herpes simplex-infektioner

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Litteratur
 

Workshop: Treatment of herpes simplex, varicella and zoster. Läkemedelsverket 1998:3.

Minson AC: Alphaherpesviruses: herpes simplex and varicella-zoster. Microbiology and Microbial Infections, Eds. Mahy and Collier; Topley and Wilson´s 1998.

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 525

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Herpes simplexvirus typ 1

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialist allmänmedicin
till Hudiksvall Nordanstig hälsocentraler


2 läkare
Östra Läkargruppen i Kristianstad


Specialistläkare
Doktor24


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


ST-läkare
till Neonatologi samt Barnkardiologi i Kristianstad


Specialistläkare i allmänmedicin
till VC Tåbelund i Eslöv


Läkare till primärvården
Vårdcentralen Linden Katrineholm


Specialistläkare i allmänmedicin
VC Närlunda i Helsingborg


Din kompetens behövs till sjukvårdsberedskapen för våra soldater i Mali.
Försvarsmakten


Specialistläkare - kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


ST-läkare, Klinisk immunologi och transfunsionsmedicin
Region Östergötland


Överläkare/ Specialistläkare
Operationsenheten i Ängelholm


Vårdenhetschef
till barn- och ungdomssjukvården i Hudiksvall och Bollnäs


Sommarvikariat
Region Gävleborg

annons
annons